روانشناسی و روانپزشکی

 • آیا از هفت عقیده ی کلیدی افراد موفق و نابغه آگاهی دارید ؟

  عقیده یک نوع دیدگاه است و تنها پنجره ای است که جهان را به وسیله آن می بینید عقاید شما تعیین کننده ی نوع تصمیم و جهت گیری شما در زندگی است نگرش و درکی که از دنیای اطرفتان دارید انعکاس عقایدی است که در ذهن شما پرورش یافته است اگر می خواهید بدانید عقاید شما از چه نوعی هستند به احساس خود نسبت به زندگی توجه کنید آیا فکر می کنید کنترل زندگی در دست خودتان است آیا احساس قدرت و انرژی می کنید آیا در اکثر مواقع احساس خوشحالی می کنید اگر جواب شما منفی است ضروری به نظر می رسد که با عقاید و دیدگاه هایی آشنا شوید که باعث تغییرات مثبت در شما شود تا زمانی که از آگاهی های کسب شده در عمل استفاده نکنیم نمی توانیم منتظر موفقیت باشیم

 • چرا ذهن ناخودآگاه تا این حد قدرتمند است ؟

  شناگران بزرگ که در سطح جهان مطرح هستند, دریافته اند که اگر تصور کنند دستانشان دو برابر اندازه ی واقعی است و پاهای آنان همچون پروانه است, حقیقتا سریع تر شنا می کنند. برخی تمرین های معمول در روانشناسی برای تقویت مهارت های شغلی به کار گرفته می شوند; اما همواره باید به خاطر داشت که اثربخشی حقیقی و قاطع, تنها زمانی حاصل می شود که شما واقعا بدانید که چه می خواهید و این اهداف چقدر برای شما مهم است. همچنین به کار گرفتن روش های عرفانی بی پایه و اساس و موهوم نمی تواند اثربخش باشد, و خطر مکانیکی شدن و فریب خوردن ذهن ناخودآگاه را در بر دارد; به عبارت ساده, شما خود را وادار می کنید که با تلقین یا روشهای مشابه, خود را بهره ورتر کنید.

 • آشنایی با سبکهای دلبستگی در کودکان هیجان های خودآگاه و خلق و خوی کودکان

  هیجان های خودآگاه دیرتر از هیجان های اصلی ظهور پیدا میکنند و شامل احساس گناه,غرور و .. میباشد. کودکان از نظر خلق و خو متفاوتند و به سه دسته 1-کودک راحت2-کودک دشوار3-کودک کندجوش تقسیم میشوند. خلق و خوی کودک با افزایش سن تغییر میکند. دلبستگی یعنی پیوند عاطفی عمیق با افراد خاص. بهترین نوع دلبستگی، دلبستگی ایمن است که در آن کودک از والدین بعنوان تکیه گاه استفاده میکند.

 • ذهن ناخودآگاه خود را به خطا راهنمایی نکنید

  دستگاه دروغ یاب دقیقا بر همین مبنا کار می کند که انسان بر اثر کتمان حقیقت یا دروغ پردازی, دچار فشار و استرس می گردد. میزان این فشار عصبی را می توان از طریق سنجش عوامل فیزیولوژیکی, مانند فشار خون, ضربان قلب و تنفس اندازه گیری کرد. قانون(کشش خلاق) تصریح می کند که ذهن ناخودآگاه تنها زمانی می تواند دقیق و موثر وارد عمل شود که اهداف به طور واضح و روشن تعریف شده باشد و همچنین شناخت کافی از وضعیت موجود به دست آمده باشد. به کار گیری موثر قانون(کشش خلاق), نیازمند گردهمایی چند روش است. یکی از این روش ها, که در پی تمرکزبخشی به ذهن ناخودآگاه است, ساختن مدل ذهنی و تخیلی است. ما در کشش خلاق, به دنبال رسیدن به آرمان های خود هستیم.

 • ویژگی های رفتاری و لجبازی کودک 18 تا 24 ماهه

  در سن 18-24 ماهگی کودکان در تقلید تاخیری پیشرفت میکنند. یعنی تقلید از مدل های غایب مثل؛ تماشای رفتاری در تلویزیون و تکرار آن در خانه. رشد زبان از تولد تا دوسالگی دستخوش تغییراتی میشود. مثلا در 2 ماهگی صداهای خوشایند مثل بابابابابابا / نانانانانا ایجاد میکنند. دامنه لغاتش از سن 1/5 تا 2 سال از 50 به 200 کلمه گسترش میابد. از گفتار تلگرافی استفاده میکنند مثل مامان آب، بابا پارک. علت ترس کودکان در 6 تا 8 ماهگی میتواند خلق و خوی کودک، تجربیات گذشته و... باشد.

 • مهم ترین قوانین مهارت های فردی

  همان قدر که وجود ذهن ناخودآگاه اهمیت دارد, تربیت و آموزش آن نیز حائز اهمیت است. زمانی در زندگی هر انسانی وجود دارد که او قادر به انجام ساده ترین کارهای روزمره نیست; مانند راه رفتن, سخن گفتن یا خوردن. تمام این افعال باید فرا گرفته شوند.کودک کم کم فرا می گیرد که چگونه راه دهان خود را بیابد و از قاشق استفاده کند. او بارها و بارها به اشتباه از این وسیله استفاده می کند. به هر حال هر کار جدیدی نیاز به توجه آگاهانه, تمرین و ممارست دارد. با انجام این مرحله و گذر از آن, به تدریج تمام فعالیت هایی که به خوبی فرا گرفته شده اند, از سطح ذهن آگاه به ناحیه ی ناخودآگاه می روند و توسط این قسمت کنترل و هدایت می شوند.

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری