روانشناسی و روانپزشکی

 • ببخش تا به تو داده شود

  اگر میخواهید که در زندگی خود هر آنچه که میخواهید را داشته باشید به دیگران نیز ببخشید .قانون خلاء را به یاد بیاورید که تا چیزی را در جهان نبخشید به دست نخواهید اوردو تا جای چیزی را در زندگی خود باز نکنید آن را وارد زندگی خود نیز نخواهید توانست کرد این را از من به یاد داشته باشید و آویزه گوش کنید که تا چیزی را نبخشید به دست نمی آورید البته اینمی تواند یک باور باشد اما باوری مطابق با قوانین جهان که به شما کمک می کند پیشرفت کنیدض

 • هدف داشته باش

  اگر میخواهید که در زندگی خود موفق بشوید واگر میخواهیدک ه ّه هر انچه که میخواهید در زندگی خود دشست یابید برسیدئ بر اساس قوانین جهان حرکت کنید.آیان تا به حال به این فکر کرده اید که اهداف شما واقثعا هدف هستند یا که نه تنها یک هوس هستند ولا غیر به این فکر کنید بهترین رهاکار آن است که به پنج سال آینده خویش بیندیشید که در آن موقع چگونه زندگی میکنید بااین هدف در ان موقعع خواهید دانست که آیا واقعا هدفق است و یا هوس

 • گذشته را فراموش کنید

  موفقیت های گذشته خود را هنیز به یاد بیاورید و لحظه را به خاطر بیاورید که در ان به موفقیت های عظیم دست پیدا کرده اید .ممکن است این کار برای بعضی از افراد غیزر ممکن باشد چرا که از بس دچار افکار منفی گونه شده اند و گذشته بد خود را هبه یاد می اورند که گذشته ی خوبشان را از یاد برده اند . دوست خوب من اگر در گذشته مشکلی داشته ای به دلیل انتخاب های اشتباه تو نیز بوده است پس هم اکنون نیز به خاطر انتخاب اشتباه دوباره دچار مشکل نشو

 • روشها و راههایی ساده برای زندگی سعادتمند و محبت آمیز در خانواده

  به اقوام شوهرتان احترام بگذارید ممکن است کاری دشوار باشد اما باور کنید که نتایج مطلوب می دهد با تمام وجود و با صمیمیت فراوان به اقوام همسرتان احترام بگذارید خودتان را به جای اقوام همسرتان بگذارید و بعد از زاویه دید آنها به رفتارتان نگاه کنید تا حدی که می توانید منصف و صبور باشید با این حال مراقب باشید که با شما رفتاری شایسته بکنند وقتی دختر شما می بیند که به اقوام شوهرتان احترام می گذارید اوهم در وقت خود این کار را می کند

 • راههایی ساده برای زندگی سعادتمند

  اداره کردن چه کسی دشوار است اداره کردن فرزند دختراداره کردن چه کسی خیلی دشواراست اداره کردن فرزندپسراداره کردن چه کسی خیلی دشواراست اداره کردن زن اداره کردن چه کسی خیلی دشواراست اداره کردن خودمان زن وشوهر برای این که بتوانند دخترشان را اداره کنند باید بتوانند خودشان را اداره کنند این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت زیرا دخترمان از حرکات و رفتارما تقلید می کند

 • روابط عاطفی بر سلامت ‌انسان تاثیر بسیار خوبی دارد

  هر یکی از رفتارهای خوب و درست افراد خانواده می تواند هم تاثیر خوبی روی خود ان فرو بگذارد و هم تاثیر مثبت و خوبی روی بقیه افراد خانواده بگذارد و برعکسش اگر رفتارهای منفی و بد رخ بدهد هم روی ان فرد تاثیر بدی می گذراد و هم روی کل خانواده تاثیر بدی خواهد گذاشت مثلا اگر یک فرد شوخ طبع در خانواده باشد علاوه بر انکه می تواند حال خود ان فرد را خوب کند تاثیر بسیار مثبتی نیز در کل خانواده خواهد داشت و حال بقیه را پر از نشاط خواهد کرد

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری