• عادات کارآمد و مهم برای موفقیت بازایابان شبکه ای

    برای اینکه در بازاریابی شبکه ای خود واقعا موفق باشید،، باید بر اساس اصول مدیریت مؤثر شخصی به سطح تازه ای از طرز فکر برسید. هفت عادت بر مبنای اصول ثابت پایه ریزی شده اند. این اصول راهنمای رفتار انسان هستند و ثابت شده است که دارای ارزش ماندگار هستند. عادات عوامل بسیار تآثیرگذاری در زندگی ما هستند، زیرا آن ها الگوهای ثابت و اغلب ناخودآگاه هستند؛ آن ها نشان دهنده ی شخصیت ما و تعیین کننده ی مؤثر بودن و غیر مؤثر بودن ما هستند. با این هفت عادت به یک بازاریاب شبکه ای مؤثر و کارآمد در حرفه ی خود تبدیل شوید.

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری