• تعبیر خواب

  دیدن آب در خواب از دیگاه علمای بزرگ

 • آیا میدانید تعبیر خواب اسب چیست

  همانگونه که می دانید تعبیر خواب اسب نیز مانند تمات خواب ها به ساعت دیدن خواب اسب و اینکه سوار بر اسب هستید و یا نه تاثیر گذار است همچنین تعبیر خواب اسب به اینکه رنگ اسب شما چه باشد و از کجا با اسب رفته وآمده اید بستگی دارد و همچنین تعبیر خواب اسب به اینکه اسب مال خودتان باشد یا مال دیگری یا اینکه اسب سالم باشد و یا در اعصای بدن اسب نقص وجود داشته باشد نیز بستگی دارد اگر در خواب اسب خود را سرکش ببینید

 • تعبیر خواب نان و کیک چیست و دیدن آنها در خواب چه معنایی دارد ؟

  تعبیر خواب نان ها وکیک تعابیر بسیاری دارد از جمله اینکه نان هم در خواب ها یمان منشا خیر ورزق وروزی است و هم از قرن ها پیش نان منبع تغذیه تمام مردم بوده است به خاطر همین مردمان قدیم نیز نان را با توجه به ثروت و وسعشان هم در زمان بیداری وهم در زمان خوابشان نان ها را به انواع مختلف تقسیم کرده اند مثل نان گندم نان ذرت نان جو نان بلوط و..این تنوع در نان ها در خواب های مان نیز دیده می شود دیدن هر یک از این نان ها تعبیر خود را دارد

 • از تعبیر خواب ابرو چه می دانید

  ابرو هم در خواب هایمان به نشانه سلامت و بیشتر آبرو است و هم در زمان بیداری انسان به ویژه خانم ها ابرو به حالت روحی و شخصیتی انسان باز می گردد هرچه ابرو ها سالم و زیباتر باشند موفقیت و خوشبختی برای بیننده خو اب وجود خواهد داشت و هرچه ابرو ها کج کوتاه بد شکل و نا زیبا باشند برای بیننده خواب روزهای خوبی در راه نخواهد بود اگر در خواب ببینید یک ابرو بیشتر ندارید به معنی مصیبت و غم است و اگر ببینید که ابرو دارید

 • از تعبیر خواب ابر چه می دانید دیدن ابر در آسمان در خواب چه معنی و مفهومی دارد؟

  تعبیر خواب ابر در خواب های مان تعابیر گوناگون دارد البته ابر در زمان بیدار انسان ها نیز گاهی به برکت و رحمت و گاهی به بدبختی و مصیبت می انجامد مثلا اگر ابر های زیادی که عمدتا باران زا هستند از شهرمان را با بارش فراوان باران سورپرایز کنند ممکن است باعث سیل شود اما همین ابر ها اگر برای زمان های کوتاهی وارد محدوده شهر یا کشورمان شوند و پس از بارش محو و دوباره بعد از چند روز ابرها برگردند باعث برکت و

 • دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد

  کفش قرمز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری مهربان وهم صحبت ورفیق است کفش سبز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری پارسا وپاکدامن است کفش سیاه به معنی همسری دارا وثروتمند است دیدن یا داشتن کفش بچه به معنی مادر یا پدر شدن است کفش مجلسی به معنی موفقیت وپیشرفت است دیدن کفش پاشنه بلند به معنی ازدواج با زن یا مردی بلند مرتبه در آینده است که باعث پیشرفت شما نیزمی شود داشتن کفش پاشنه بلند برای افراد متاهل به معنی پیشرفت بیننده خواب به واسطه همسر است

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری