banner
  • دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد

    کفش قرمز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری مهربان وهم صحبت ورفیق است کفش سبز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری پارسا وپاکدامن است کفش سیاه به معنی همسری دارا وثروتمند است دیدن یا داشتن کفش بچه به معنی مادر یا پدر شدن است کفش مجلسی به معنی موفقیت وپیشرفت است دیدن کفش پاشنه بلند به معنی ازدواج با زن یا مردی بلند مرتبه در آینده است که باعث پیشرفت شما نیزمی شود داشتن کفش پاشنه بلند برای افراد متاهل به معنی پیشرفت بیننده خواب به واسطه همسر است

  • علم تعبیر خواب

    از انس ابن مالک روایت شده که پیامبر ( ص ) فرمودند : خواب همان گونه که تعبیر میشود رخ می دهد و همانند آن است که انگار کسی پایش را از زمین برداشته است و منتظر می شود تا ببیند کی آن را روی زمین بگذارد. پس وقتی شما خوابی را دیدید فقط و فقط آن را با عالم یا معبر خواب درمیان بگذارید تا تعبیر درست کند. از ابو رزین عقیلی روایت شده که پیامبر ( ص ) فرموده اند : اگر خواب تعبیر نشود همانند پرنده ای است که انگار پرواز می کند و دیگر برنمیگردد.

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری