• سلامتی در گرو آرامش

  سلامتی نعمتی از جانب خدواند میباشد که به همه آن را عطا کرذده است اگر می خواهید که این نعمت به بهرتین شیوه برخوردار شوید بهتر آن است که از خداوند آن را درخواست کنید ممکن است که گاهی اوقات بنا به دلایلی این نعمت از شما گرفته شود از شما میخواهم که عوامل محیطی را در ان در نظر نگیریدو ببینید که هاز درون چه ارتعاشی را به جهان فرستاده اید که هم اکنون دارید نتایج آن را در زندگی خود نیز می بینید . از زندگی خود لذت ببرید

 • تجسم کردن و تجسم خلاق

  تجسم خلاق بسیار می تواند به شما در جهت رسیدن به اهدافتان کمک کند فقط کافی است که شما شیوه تجسم کردن را بدانید از آن به بععد شما نیز خواهید توانست که به هر آنچه که در زندگی میخواهید برسید.چرا که اول شما باید خواسته ی خود را در ذهنتان بیاورید وسپس اقدام کنید برای رسیدن به آن اگر که بخواهید بدون تجسم و ... پیش بروید می شود اما این راه برای شما نیز یک راه تاریک و پر پیچ و خم خواهد بود شما به وسیله ی تجسم موانع را شناسایی می کنید ، خطر های احتمالی را درک می کنید وبرای آنها نیز خود را آماده خواهید کرد.اما به یاد داشته باشید که برای تجسم کردن لازم نیست که مشکلات را تجسم کنید بیلکه تنها تجسم کنید که به خواسته خود نیز رسیده اید.

 • تفریح و لذت از زندگی !!! چگونه ؟

  تلویزیون نگاه کردن در زندگی شما تاثیر منفی بسیار زیادی دارد.اگر از 100 درصد بخواهیسد در نظر بگیرید دیدن تلویزیون برای شما تنها ممکن است 5 درصد مفید باشد و 95 درصد دیگر برای شما مضر خواهد بود.چرا که ورودی هایی را به ذهن شما می دهد که شما خود آنها را انتخاب نکرده ایدو هر آنچه را که بخواهد به ذهن شما وارد می کند و شما ناچار به پذیرش این نوع باورها و این نوع ورودی ها هستید.به جاس دیدن تلویزیون موارد گفته شده در مقاله را می توانید جایگزین کنید

 • برای موفقیت از دیدن تلوزیون امتناء کنید

  اگر می توانید و اگر در توان داریدو میخواهید که به موفقیت نیز برسید تلویزیون نگاه کردن را کنار بگذارید. به زندگبی افراد موفق به عنوان الگو نگاه کنید و خواهید دید که انها هرگز وقت گرانبهای خود راصرف تماشای برنامه های تلویزیونی نمی کردند چرا که آنقدر زندگی خود چیزهایی مهم تر و ارزشمند تری داشتند که هرگز به این گونه ماورد هم فکر نمی کردند. حال من از شما میخواهم که اگر برای زندگی خود ارزش قائل هستید تلیزیون راکنار بگذارید

 • نعمات بسیار هستند تنها بخواهید

  نعمات بسیار هستند وزیبایی های جهان تا حد زیادی در اختیار شما نیزمی توانند قرار بگیرند تنها از خدواند نیز درخواست کنید وبخواهیدکه به شما داده شود و درخواست خود را به جهان بفرستید قطعا به این شکل خواهد بود که شما می توانید به هر آنچه که در زندگی خود نیزمی خواهید دست پیدا نمایید به خدواند و توانایی های خود ایمان داشته باشید. فرصت ها زیاد هستند زیرا که خداوند ثروتمند است و ثروتمندان را دوست می دارد

 • رسیدن به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس روش هدف گذاری SMART

  هنگامی که اهداف را تنظیم نکنید مشخص است که اهداف قابل دستیابی نیست , گام های عملی را تنظیم کنید.دستیابی به اهداف بزرگ سخت و پیچیده است اما باید با آن روبرو شویم.بنابرین ما اغلب موفق به رسیدن به اهدافمان نمی شویم نه به خاطر اینکه رسیدن به آن اهداف غیرممکن هستند بلکه به این دلیل است که ما آنها را به درستی تنظیم نکرده ایم.درنتیجه ما شکست می خوریم.هیچ کس دوست ندارد شکست بخورد.اما آیا راهی برای رسیدن به اهداف شما وجو دارد که به شما در رسیدن به اهدافتان کمک کند ؟

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری