• جزء دو درصد باشید

  اگر می خواهید که در زندگی خود به موفقیتی عظیم دست پیدا کنید واگر می خواهید که بهتریه ا را در زندگی خود به دست بیاورید به شمات پیشنهاد می دهم که جز دو درصد مردم در جامعه باشیبدذ اما این دو درصد در جامعه چه کسانی هستند منبه شما خواهم گفت کسانی که در زندگی خود هدف دارند وکسانی که مسیر زندگی خود ورسالت واقعیشان را شناخته اند .اینان همان کسانی هستند که دو درصد افراد جهان که موفق هستند را تشکیل می دهند .

 • نظر مردم واهمیت آن در زندگی

  زندگی شما بسیار ارزشمند تر از ان است که بخواهید آن را بنا بر خواسته ی شخصی دیگر طرح ریزی وبرنامه ریزی کنید وبخواهید که آن را بسازید .زندگی شما حاصل انتخاب هایی است که دارید و همین انتخاب ها می تواند بنا بر آن باشد که شما آنها را از تصمیم های مردم اتخاذ کرده اید نه بر اساس تعقل و اندیشه که کدام یک برای شمات بهتر است و کدام یک خیر . به یاد داشته باشید که زندگی پیش می رود چه بخواهیدو چه نخواهید . پس بهترین باشید در این مسیر.

 • روزهای خوب و بد

  روزهای خوب وبد برای هر کسی وجود دارد ! شملا می بایست که روزهای خوب رزا برای خود نیز به وجود بیاتورید .به اطراف خود نگاه کنیدو ببینید که چه چیزی است که باعث می شود که شما در همان لحظه بابت آن سپاس گذار باشید سپس هر آنچه که هست سعی کنید که توجه خود را برروی آن مطعوف نماییدو سپس توسطز همان احساس خود را خوب کنید به یاد داشته باشید که روزهای خوب را خود شما می سازید و روزهای بد را هم همینطور .منتهی هر دو را با احتیار و اراده خود

 • اختیارو اراده در زندگی

  زندگی شما بسیار لذت بخش می تواند باشد اگر که هر باور اشتباه که در ذهن شما جا گرفته است را نابود کنیدو باور درست را جایگزین آن نمایید. مانند باور این که هیچ چیز به اختیار من نیست ، من سرنوشتی دارم و از این سرنوشت نمی توانم فرار کنم و یا اینکه خداوند برای من این را مقدر ساخته است .سخنانی که انسان های تنبل اغلب به خود می زنند ، افرادی که ناتوانی خود را امر خداوند قلنداد می کنند وبا آن این کار خود را می پوشانند.

 • بهره گیری از علم و دانش در زندگی و رسیدن به نهایت کمال و سعادت و موفقیت

  شما برای آنکه بتوانید در زندگی خود به نهایت کمال و سعادت برسید می بایست که هدف داشته باشید و لازمه ی داشتن هدف داشتن علمی خاص نیز می باشد که شما می بایست داشته باشید این علم را شما به گونه های مختلف می توانید به دست بیاورید بهترین شیوه ی به دست آوردن این علم این است که با افراد موفق به گفتگو بنشینیدو از انها در مورد موفقیت ها و اهدافشان سئوال کنید این کار تا حد خیلی زیادی به شما کمک می کند که راه خود را بشناسید

 • برای داشتن زندگی زیبا و خوشبختی و کامیابی باید در زندگی هدف داشت

  داشتن هدف در زنذدگی بسیار مهم است بارها گفته شده است که کسی که هدفی در زندگی خود ندارد مانند یک مرده متحرک می ماند و به هیچ سود این جهان نمی آیدو تنها اکسیژن مصرف می کند .در زندگی خود هدف داشته باشید اگر هدفی ندارید هم اکنون اشکالی ندارد به دنبابل آن بروید و سعی کنید که رسالت خود در زندگیب را بشناسید و در مسیر همین رسالت نیز در زندگی خود حرکت نمایید . اگر این کار را انجام بدهید به شما تبریک می گویم شما اولین قدم برای کامیابی و خوشبختی خود را برداشته اید

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری