• اگر کسی به شما احترام نگذاشت شما خود را برای او تغییر ندهید

  خود را برای کسی تغییر ندهید همانگونه که هستید خود را بپذیرید واز بودن با خود شاد باشید مطمئن باشید که اگر بخواهید برای جلب نظر هر فرد خود را تغییر بدهید چیزی جز بازیچه دست مردم برای شما نخواهد ماند .سعی کنید که این باور های مخرب که مانند سیمان به ذهن چسبیده اند را پاک کنید وبه خداوند نیز امید داشته باشید وبا اعتماد به نفس هر کاری که می دانید درست است را انجام بدهید بدون اینکه برایتان مهم باشد که نظر مردم در مورد آن کار چیست

 • وقت الهی در زندگی چه معنایی دارد

  هر چیزی در وقت خودش به دسشت شما می رسد عجله نکنیدو به خداوند نیز امید داشته باشید این امید شما باعثث می شود که خداوند هر چه سریعتر خواسته ی شما را به شما عطا کند اگر بدانید که امید به چه میزان می تواند شما را به خواسته هایتان نزدیک کند هرگز امید خود را از دست نمی دادسید و از رحمت خداوند ناامید نمی شدید و این به معنای آن است که خواسته ی شما بالاخره به دست شما می رسد کافیست که شما ایمان داشته و در راه خواسته قرار بگیرید

 • اگر این کارها را با شما انجام دادند بدانید که با شخصی ناتوان رو به رو هستید

  افراد ناتوان در برابر شما ویژگی هایی را از خود بروی می دهند که به راحتی می توانید این ویژگی انها را بررسی کنید و متوجه شوید که شخص مقابل شما چطور انسانی هستد.دوست خوبم برای اینکه بتوانی در زندگی خودت به موفقیتی برسی می بایست که از این اخشاص تا می توانی دور بشوی اینگونه افراد تنها یک مانع هستند برای اینکه تو را برای رسیدن به موفقیت منع کنند و بخواند که جلوی تو را بگیرند و نگذارند که به چیزی که میخواهی دست پیدا کنی

 • هرگز تسلیم نشوید در برابر مشکلات

  برای خواسته های خود هرگز تسلیم نشوید بلکه بااعتماد به نفس پیش برویدو به سوی موفقیت نیز حرکت بکنید به اینگونه خواهد بود کهخ شماتم ی تواند به یک پیشرفت و موفقیت نیز در زندگی خوددست یابید.سعی کنید که با هر مسئله ای که برخورد می کنید آن را با اقتدار پشت سر بگذارید مهم نیست که آن مسئله چقدر میخواهد بزرگ باشید مهم این است که شما توانایی حل کردن آن مسئله را در خود می بینیدو این بزرگ ترین راز سعادت و کامیابی نیز میباشد

 • زندگی مانند نقاشی کردن می باشد

  زندگی را به هرشکل که بگیرید به همان شکل نیز می گذرد .می خواهم زندذگی را برای شما مانند یک نقاشی تعریف کنم که در ان هر شکلی که بخواهید می توانید بکشی و نتیجه آن اشکال این است که یا نقاشی شما زیبا خواهد شد و یا زشت .اما چطور قبل از کشیدن شکل متوجه شویم که نقاشی زیبا می شود یا خیر .دقیقا درست است ! باید قبل ااز کشیدن شکل لحظه ای را تجسم کنییم که آن شکل را کشیده ایم .برای تصمیمات زندگی نیزمی باییست همین کار را انجام بدهیم

 • از خود انرژی ساطع کنید

  برای رسیدن به مفوقیت و هر آنچه که در زندگی خود نیاز دارد لازم است که همت و تلاش و کوشش خود را مطظابق با آن چیزی که میخواهید تنظیم نمایید.من در این مقاله به شما راهکاری را خواهم گفت که به وسیله آن بتوانید با انرژی بودن را که لازمه ی رسیدن به هر خواسته است در خود به وجود بیاورید وبخواهید که حتی ان را به دیگران نیز انتققال بدهیدو آن را ساطعع کنید .سعی کنید که به خوبی این مقاله را مطالع کنید تا مطالب آن را از دست ندهید.

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری