• برای موفقیت از دیدن تلوزیون امتناء کنید

  اگر می توانید و اگر در توان داریدو میخواهید که به موفقیت نیز برسید تلویزیون نگاه کردن را کنار بگذارید. به زندگبی افراد موفق به عنوان الگو نگاه کنید و خواهید دید که انها هرگز وقت گرانبهای خود راصرف تماشای برنامه های تلویزیونی نمی کردند چرا که آنقدر زندگی خود چیزهایی مهم تر و ارزشمند تری داشتند که هرگز به این گونه ماورد هم فکر نمی کردند. حال من از شما میخواهم که اگر برای زندگی خود ارزش قائل هستید تلیزیون راکنار بگذارید

 • نعمات بسیار هستند تنها بخواهید

  نعمات بسیار هستند وزیبایی های جهان تا حد زیادی در اختیار شما نیزمی توانند قرار بگیرند تنها از خدواند نیز درخواست کنید وبخواهیدکه به شما داده شود و درخواست خود را به جهان بفرستید قطعا به این شکل خواهد بود که شما می توانید به هر آنچه که در زندگی خود نیزمی خواهید دست پیدا نمایید به خدواند و توانایی های خود ایمان داشته باشید. فرصت ها زیاد هستند زیرا که خداوند ثروتمند است و ثروتمندان را دوست می دارد

 • رسیدن به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس روش هدف گذاری SMART

  هنگامی که اهداف را تنظیم نکنید مشخص است که اهداف قابل دستیابی نیست , گام های عملی را تنظیم کنید.دستیابی به اهداف بزرگ سخت و پیچیده است اما باید با آن روبرو شویم.بنابرین ما اغلب موفق به رسیدن به اهدافمان نمی شویم نه به خاطر اینکه رسیدن به آن اهداف غیرممکن هستند بلکه به این دلیل است که ما آنها را به درستی تنظیم نکرده ایم.درنتیجه ما شکست می خوریم.هیچ کس دوست ندارد شکست بخورد.اما آیا راهی برای رسیدن به اهداف شما وجو دارد که به شما در رسیدن به اهدافتان کمک کند ؟

 • لبخند بزنید و شاد باشید

  لبخند بزنیدو به دسیگران نیسز لبخند زدن را توصیه کنید .اگر به کسی لبخند بزنید ناخودآگاه احساس خوبین یز نسبت به شما پیدا خو.اهد کردکاافیست این را در چهرذه بقیه جستجو کنیدو زمانی که دیگران به شما لابخند می زنند ببینیدک ه چه حسی نسبت به آنها دارید آن موقع است که خواهید دید که لبحند زدن به چه اندازه می تواند در زندگی شما نیز معجزه بیافریند احساس شیرینی در ارتباطات نیز به شما بدهد .اگر در اترباطات خود موفق نتیستید از این شیوه استفاده کنید

 • بهترین باشید که می توانید

  مانند کسی باشید که می خواهید مانند او باشید .این جمله رمز و رازهای بسیار دارد که دارن هاردی در یکی از برنامه های خود نیز به آن اشاره کرد .واقعا اگر بخواهید که می شود و اگر پرده سیاه افکار پلید و محدود کننده را از جلوی چشمان خود نیز از بین ببرید آن موقع خواهید دید که چطور می توانید به موفقیت هایی دست پیا کنید که روزی حتی به خود اجازه نمی دادید که در افکار شما به گردش در بیایند .حال از شما میخواهم که خالق خواسته های خود باشید

 • خلق چیزی که میخواهید به وسیله افکار و قدرت ذهن

  هر آنچه که شما خواسته باشید رامی تولانید خلق کنید تنها می بایست که راه و یک منطق درست برای آن به وجود بیاورید وبر اساس آن نقشه که نامش را راه گذاشته ایم و منطق پیش بروید از این طریق است که واقعا به هر آنچه که می خواستید دست پیدا خواهید نمود بدون آنکه بخواهید تلاشی بیش از اندازه بکنید ویا اینکه بخواهید به خود سختی بیش از اندازه بدهید.بخواهید تا به شما داده شود و بخواهید هر آن چیزی را که میخواهید خلق شود.

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری