• اختیارو اراده در زندگی

  زندگی شما بسیار لذت بخش می تواند باشد اگر که هر باور اشتباه که در ذهن شما جا گرفته است را نابود کنیدو باور درست را جایگزین آن نمایید. مانند باور این که هیچ چیز به اختیار من نیست ، من سرنوشتی دارم و از این سرنوشت نمی توانم فرار کنم و یا اینکه خداوند برای من این را مقدر ساخته است .سخنانی که انسان های تنبل اغلب به خود می زنند ، افرادی که ناتوانی خود را امر خداوند قلنداد می کنند وبا آن این کار خود را می پوشانند.

 • بهره گیری از علم و دانش در زندگی و رسیدن به نهایت کمال و سعادت و موفقیت

  شما برای آنکه بتوانید در زندگی خود به نهایت کمال و سعادت برسید می بایست که هدف داشته باشید و لازمه ی داشتن هدف داشتن علمی خاص نیز می باشد که شما می بایست داشته باشید این علم را شما به گونه های مختلف می توانید به دست بیاورید بهترین شیوه ی به دست آوردن این علم این است که با افراد موفق به گفتگو بنشینیدو از انها در مورد موفقیت ها و اهدافشان سئوال کنید این کار تا حد خیلی زیادی به شما کمک می کند که راه خود را بشناسید

 • برای داشتن زندگی زیبا و خوشبختی و کامیابی باید در زندگی هدف داشت

  داشتن هدف در زنذدگی بسیار مهم است بارها گفته شده است که کسی که هدفی در زندگی خود ندارد مانند یک مرده متحرک می ماند و به هیچ سود این جهان نمی آیدو تنها اکسیژن مصرف می کند .در زندگی خود هدف داشته باشید اگر هدفی ندارید هم اکنون اشکالی ندارد به دنبابل آن بروید و سعی کنید که رسالت خود در زندگیب را بشناسید و در مسیر همین رسالت نیز در زندگی خود حرکت نمایید . اگر این کار را انجام بدهید به شما تبریک می گویم شما اولین قدم برای کامیابی و خوشبختی خود را برداشته اید

 • داشتن انتخاب های درست در زندگی و حرکت در مسیر سعادت و خوشبختی

  انتخاب های درست در زندگی خود داشته باشید این انتخاب های شماست که شما را در مسیر سعادت و خوشبختی نیز نگه می دارد هرگز برای اینکه انتخاب اشتباهی را کردئه اید خود را سرزنش نکنید بلکه بگویید درست است اشتباه کردم اما همه اشتباه می کنند و دوباره برخیزید وبخواهید که مسیر سعادت و خوشبختی را بپیمایید منتهی این بار با دیدی روشنتر وبهتر نسبت به مسائل و حال و روز خود بخواهید که قدئم در مسیر نهاده و بهترین انختاب ها را داشته باشید

 • افراد دارای لیاقت دوستی شما

  زندگی شما بسیار ارزشمند است وشما برای هدفی خاص نیز آفریده شده اید به یاد داشته باشید که ارتباط با افراد منفی و منفی نگر تنها وتنوها شما را ازط این مسیر مسشتقیم خارج می کند پس اگر می خواهید که از صراط مستقیم خارج نشوید ود ر مسیر نیز بهمانیدو به خداوند توکل کرده و تنها خوشنودی او برای شما اصل باشد در انتخاب دوست های خوددقت کافی داشته باشید .دوست خوب می تواند شما را به بهشت بببرد و دوست بد به قعر یک چاه عمیق

 • فرمول اعتماد به نفس

  اعتماد به نفس شما مهمترین عاملی است که میزان موفقیت شما را در کارها مشخص می کند وبه شما می گوید که تا چه اندازه ای شما در یک کار موفق و یا شکست خواهید خورد .فرمول اعتامد به نفس روان و ساده است ! به چه اندازه به توانیی های خود باور دارید به همان میزان نیز شما در کار خود به موفقیت خواهید رسید حال آن کار فرقی نمی کند که چه میخ واهد باشد چه در بحث روابط ، سلامتی و یا کسب و کار و اهداف شما ! در هر کاری که اعتماد به نفس داشته باشید در آن به موفقیت خواهید رسید

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری