• فراوانی را باور کن تا آن را در زندگیت ببینی

  فراوانی نعمت را در جهان باور کنید اگر که میخواهید زندگی مرفح و شادی داشته باشید واگر می خواهید که به خواسته و هدفی که در زندگی خود نیز دارید دست پیدا نمایید من به شما پیشنهاد می دهم که برروی همین مورد در ذهن خود کار کنید .فراوانی نعمت در جهان را باور کنید وباور کنید که خداوند رزاق است و همین که شما دست خودرا دراز کنید خدواند نیز به شما روزی خواهد داد و هر آنچه که بخواهید را به شما نیز ارزانی خواهد داشت

 • اعتماد به نفس داشتن را بیاموزید

  اعتماد به نفس داشته باشید و به سمت خواسته ها و اهداف خویش حرکت کنیدو از هیچ چیز نترسید چه چیزیم یخواهد ترنسناک تر از این باشد که شما سر جای خود بنشینید و نخواهید که بیه خواسته ها و اهدغاف خود نیز دست پیدا کنید .با تو هستم دوستم خوب من اگر میخواهی که به یک موفقیت و خوشبختی بزرگ برسی اولین چیزی که می بایست در خود به وجود بیاورید ودر زندگی خودت جریان آن را راه بیندازی من به تو خواهم گفت که آن چیزی نیست جز اعتامد به نفس

 • بهترین راه حل برای از بین بردن افکار منفی

  زندگی شما می توانید بسار زیبا باشئد .همیشه سعی کنید که در مشکلات خود بهترین راه حل را انتخاب کنید.مشکلات شما تنها مسئله هایی هستند که برای شما به وجود آمده اند و به شکل یک چالش هستند و این شما هستید که نام انها را مشکل می گذارید در غیر اینصورت همانطور که گفتم آن ها فقط چالش هستند و یک مسئله .پس سعی کنید به همین شکل به آنها نگاه کنید و با خود بگویید که برای این چالش و این مسئله چه راه حلی را می توانم پیداکنم قطعا بهترین جواب به شما الهام خواهد شد.

 • بهترین روش برای رسیدن به موفقیت های بزرگ داشتن ارتباط خوب با دیگران است

  اگر خواهان زندگی سعادتمندانه هستید و اگر میخواهید که با دیگران رابطه خوبی داشته باشید من به شما میگویم که سعی کنید که با دیگران ارتباط خوبی داشته باشید و بهترین ها را برای آنها نیز بخواهید این بهترین راه و روشی است که من سراغ دارم که می توانید به موفقیت های بزرگ برسید. چرا که دیگران بهترین اهرم رسیدن ما به خواسته هایمان هستند پس سعی کنید که از این اهرم قدرتمند به بهترین شکل استفاده کنید و موفق شوید

 • فرکانست را تنظیم کن

  فرکانس زیبایی ها را به جهان بفرستید که زیبایی سر تا سر زندگی شما را در بر بگیرید. سعی کنید که زیبایی ها را در زندگی خود نیز ببینیدذ .ارتاععشات خو د را درست بفرستید .شما یک ذهن دارید که مدام در حالب ارسال ارتعاش به جهان دوریافت پاسه می باشد مانند یک رادیو . پس در زندگی سعی کنید که چیزهایی زیبایی را اورداین ذهن بکنید تا بهتری نچیزها و بهترین اتفاقات برای شما نیز رخ بدهد .از شما میخواهم که افکار منی خود را کنار بگذازید

 • رها کردن بارهای ذهن

  اکفار منفی خود را از بین ببرید وافکار درشست وریبا را جایگزین آن نمایید اگر میخواهید که در زندگی خود به سعادتی جاودانه دست پیدا کنید و همچنین میخواهید که جهانتان زیبا بشود من به شما می گویم که بارهایذهن خود را کنار بگذارید وبخواهید که با چشم دل ببینید و گوش کنید .زیبایی را ها ربپذیرید ودر آغوض بکشید به زیباییهای زندگی توجه کنیدو افکار منفی را دور بریزید حتی در بدترین شرایط این موقعیت خود را نیز حفظ کنید

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری