آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷ را برای شما عزیزان قرار دادیم . چرا در روز کریسمس و جشن و عید بزرگ کریسمس از درخت تزئین شده استفاده میکنند ؟ درخت روز جشن کریسمس ۲۰۱۷ نماد و نشانه چیست ؟ تصاویر و عکسهای زیبا و دیدنی از درختهای تزئین شده برای روز کریسمس و تولد حضرت مسیح و جشن بزرگ مسیحیان جهان . چرا درخت روز کریسمس را با چراغ و گیاهان مخروطی و ابزارهای زینتی تزئین میکنند ؟ تزئین و چراغ بندی به درخت روز کریسمس به چه منظوری انجام میشود ؟ روز کریسمس نماد و نشانه حیات و زندگی دوباره و آغاز سال جدید میلادی است . در ادامه مطلب تصاویر و عکسهای زیبا و دیدنی از درخت روز کریسمس ۲۰۱۷ میلادی + درختان تزئین شده و چراغ بندی شده زیبا و گیاهان مخروطی در درخت روز کریسمس ۲۰۱۷ + درخت روز کریسمس نماد و نشانه چیست را مشاهده خواهید کرد .

عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷,تصاویر و عکسهای زیبا از درخت روز کریسمس سال ۲۰۱۷,تزئین درخت کریسمس و چراغ بندی به درخت کریسمس,عکسهای زیبا و خوشگل از درختان مخصوص روز کریسمس,درخت کریسمس نماد و نشانه چیست؟,چرا در روز کریسمس از درخت استفاده میکنند ؟,علت چراغ بندی و تزئین درخت روز کریسمس چیست؟,خرید درخت کریسمس,نام درخت کریسمس,نقاشی و تزئین درخت روز کریسمس,ساخت درخت روز کریسمس کارتونی,آموزش ساخت درخت برای روز کریسمس ۲۰۱۷,عکسهای با کیفیت بالا از درختان روز کریسمس,درخت همیشه سبز روز کریسمس

عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

درخت کریسمس

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس 2017

تصاویر و عکسهای درخت روز کریسمس,درخت روز عید کریسمس نماد چیست؟,درخت کریسمس ۲۰۱۷

 

%image_alt%

 
بیشه ژانیه اثر ویگو جوهانسن

درخت کریسمس درختی تزئین شده است که معمولاً درخت همیشه سبز است مانند کاج و نراد. درخت کریسمس از زمان‌های قدیم مربوط به کریسمس بوده است. یک درخت کریسمس مصنوعی شیئی است که به یک درخت شباهت دارد و معمولاً از پلی وینیل کلراید ساخته شده است. درخت معمولاً با اشیایی مثل سیب، آجیل و خرما تزیین می‌شود. در قرن هجدهم میلاد، روشن کردن درخت توسط شمع‌ها آغاز شد و موقعی که برق اختراع شد، برق توانست به وسیله چراغ‌های کریسمس جایگزین شمع شود. امروزه، اشیاء مختلفی از جمله حلقه گل، زرورق و آبنبات عصایی بر روی درخت می‌گذارند. یک فرشته یا ستاره ممکن است در بالاترین قسمت باشد که نشان دهنده میزبان فرشتگان است یا فرشته فرشته بیت لحم از تولد حضرت عیسی است.

محتویات

 • ۱ پیشینه
  • ۱.۱ مصر
  • ۱.۲ آلمان
  • ۱.۳ روم
  • ۱.۴ درخت کریسمس امروزی
 • ۲ تزیین
 • ۳ انواع درختان
  • ۳.۱ درختان طبیعی (واقعی)
  • ۳.۲ درختان مصنوعی (ساختگی)
   • ۳.۲.۱ درختان پردار
   • ۳.۲.۲ درختان امروزی
   • ۳.۲.۳ درختان طراحی‌شده
   • ۳.۲.۴ انواع دیگر درختان مصنوعی
  • ۳.۳ دیگر درختان
 • ۴ مسائل زیست‌محیطی
 • ۵ تولید
 • ۶ نگارخانه
 • ۷ جستارهای وابسته
 • ۸ پانویس
 • ۹ پیوند به بیرون

پیشینه

مدت‌ها پیش از ظهور مسیحیت، گیاهان و درختان سبز معنای ویژه‌ای برای مردم در فصل زمستان داشته‌اند. همین‌طور که امروزه مردم خانه‌های خود را با درختان کاج و صنوبر تزیین می‌کنند، مردم باستان نیز شاخه‌های درختان را بر روی درب‌ها و پنجره‌های خانه‌های خود آویزان می‌کردند. در بسیاری از کشورها، مردم باور داشتند که این درختان سبز آن‌ها را از جادوگری، ارواح، ارواح شیطانی و بیماری‌ها دور نگه می‌دارد.[۱]

درخت صنوبر به طور سنتی در جشن‌های مسیحیان و کافران برای هزاران سال استفاده می‌شده‌است. کافران هنگام انقلاب زمستانی از این درختان برای تزیین خانه‌های خود استفاده می‌کردند. مسیحیان این درختان را نماد زندگی همیشگی با خدا می‌دانستند. هیچ‌گاه مشخص نشده‌است که این درختان برای نخستین بار برای کریسمس استفاده می‌شده‌اند. احتمال می‌رود که درختان کریسمس برای نخستین بار حدود ۱۰۰۰ سال پیش در شمال اروپا مورد استفاده قرار گرفته‌باشند.[۲] برخی بر این باورند که سنت بونیفاس درخت کریسمس را در سدهٔ هفتم میلادی ایجاد کرد. برخی نیز بر این باورند که قدمت درختان به سال ۱۵۰۰ میلادی در آلمان یا لتونی باز می‌گردد.[۳]

مصر

در مصر باستان، انقلاب زمستانی با عقب‌کشیدن آب‌های شاخه‌های مختلف رودخانهٔ نیل هم‌زمان می‌شد. آب‌های نیل با عقب‌کشیدن خود، خاک‌های حاصلخیز را پشت سر می‌گذاشت و شرایط مناسبی را برای اجرای جشنوارهٔ زمستانی ایجاد می‌کرد.[۴]

مصریان باستان رنگ سبز را نماد پیروزی زندگی بر مرگ می‌دانستند. آن‌ها برگ‌های سبز درختان خرما را در طول انقلاب زمستانی به خانه‌های خود می‌آوردند.[۵][۶] مصریان باستان گیاهان را در مراسم مذهبی خود استفاده می‌کردند و درختان خرما را درختانی مقدس می‌پنداشتند. قدمت این درختان در مصر باستان به ۵۵۰۰ تا ۳۱۰۰ سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد.[۷][۸] این درختان منابع مهمی برای مصریان بودند؛ از میوه‌های آن‌ها تغذیه می‌کردند و از چوب آن‌ها به عنوان سرپناه استفاده می‌کردند.[۴]

آلمان

در سدهٔ هفتم یا اوایل سدهٔ هشتم میلادی، سنت بونیفاس به عنوان یک وابستگی مذهبی با آرمان تبدیل کافران به مسیحیت وارد آلمان شد. این سنت به شکلی خستگی‌ناپذیر مشغول نابودی بت‌ها و نیایش‌گاه‌های بت‌پرستان سراسر آلمان و ساخت کلیساهای مسیحیت شد.[۹][۱۰]

افسانه‌های مختلفی دربارهٔ ایده‌پردازی درختان کریسمس توسط سنت بونیفاس وجود دارد. برخی بر این باورند که شکل مثلثی درخت صنوبر، نمادی از تثلیث مسیحیت است. افسانه‌ای دیگر ادعا می‌کند که سنت بونیفاس یک درخت بلوط را که کافران می‌پرستیدند، قطع‌کرد و درخت صنوبر را به عنوان نماد مسیحیت به مردم معرفی‌کرد.[۱۱] در سال آینده، همهٔ کافران آلمان مسیحی شدند و درخت صنوبر را برای جشنی به نام کریسمس که جایگزین انقلاب زمستانی شد، تزیین کردند. سپس، کریسمس گسترش پیدا کرد و با آویزان‌کردن زیورآلات و اسباب بازی‌های کودکان بر درخت این جشن، درخت آن به درخت امروزی کریسمس تبدیل‌شد.[۹]

روم

مردم روم از درختان صنوبر برای تزیین نیایش‌گاه‌های خود استفاده می‌کردند.[۲] بت‌پرستان رومی جشن ساتورنالیا (جشن خدای زحل) را در ۱۷ دسامبر برگزار می‌کردند.[۱۲]

درخت کریسمس امروزی

کریسمس امروزی به احتمال زیاد در اواسط سدهٔ پانزدهم میلادی در آلمان آغاز گردید که درخت کریسمس در آن مورد استفاده قرار گرفت. هم‌چنین ادعا می‌شود که نخستین درخت کریسمس در سال ۱۵۱۰ در ریگا، لتونی ساخته‌شد. لوحی در میدان هال در ریگا وجود دارد که متن «درخت سال نو در سال ۱۵۱۰ در ریگا» بر روی آن حکاکی شده‌است.[۱۳]

تزیین

از زمان ملکه ویکتوریا، مردم جواهرات تزیینی را در درخت کریسمس برای نشان‌دادن شور و هیجان استفاده می‌کنند.[۱۴]

انواع درختان

%image_alt%

 
نمای داخلی درخت کریسمس، پوئرتا دل سل، مادرید

درختان طبیعی (واقعی)

میلیون‌ها خانواده در جشن کریسمس از درختان طبیعی استفاده می‌کنند.[۱۵]

برخی از مزیت‌های درختان طبیعی عبارتند از:[۱۶]

 • قیمت: قیمت یک درخت طبیعی کریسمس کم‌تر از ۱۰ تا ۱۰۰ دلار یا بیشتر از آن باشد و قیمت آن وابسته به اندازهٔ و گونهٔ آن است. در حالی که قیمت درختان مصنوعی از ۲۵ تا ۴۰۰ دلار است.
 • محیط زیست: درختان طبیعی به محیط زیست آسیبی نمی‌رسانند و کربن دی‌اکسید هوا را نیز جذب می‌کنند.

درختان مصنوعی (ساختگی)

درخت کریسمس مصنوعی برای نخستین بار در سدهٔ نوزدهم میلادی در آلمان اختراع‌شد. آلمانی‌ها برای جلوگیری از جنگل‌زدایی که در حال رخ‌دادن بود و با توجه به محبوبیت درخت کریسمس، نخستین درختان مصنوعی کریسمس را با استفاده از پرهای سبز رنگ غاز ساختند.[۱۷] در سال ۱۹۳۰، شرکت قلم موی آدیس که در ایالات متحده آمریکا قرار داشت، درخت‌های کریسمسی را تولید کرد که در آن‌ها به جای پر از قلم مو استفاده شده‌بود که نسبت به پرها محکم‌تر بودند و خطر آتش‌سوزی آن‌ها نیز کم‌تر بود.[۱۸]

به تدریج محبوبیت این درختان افزایش یافت و به دلایلی جایگزین درختان طبیعی شدند. برای نمونه، برخی از صاحب‌خانه‌ها به دلیل خطر آتش‌سوزی به اجاره‌نشین‌ها اجازه نمی‌دادند که از درختان مصنوعی استفاده کنند.[۱۹] برخی از مزیت‌های درختان کریسمس مصنوعی عبارتند از:[۲۰]

 • پاکیزگی: در درختان مصنوعی دست‌ها یا لباس‌ها به شیرهٔ درختان نمی‌چسبد و نیازی به مراقبت و آب‌دادن ندارند.
 • ایمنی: از آن‌جا که درختان طبیعی به چراغ‌ها در کریسمس نزدیک‌اند، امکان خطر آتش‌سوزی وجود دارد. اما درختان مصنوعی با کیفیت از پلی وینیل مقاوم در برابر آتش ساخته شده‌اند و حتی اگر یک جرقهٔ الکتریکی وجود داشته‌باشد، کم‌تر زیان عمده‌ای وارد می‌شود.
 • قابل استفاده‌شدن مجدد: اگر چه در ابتدا قیمت یک درخت مصنوعی از درخت طبیعی بیشتر است، اما سال‌های زیادی می‌تواند سالم بماند و در کریسمس استفاده‌شوند.
 • سبک‌های گوناگون: درختان مصنوعی دارای انواع سبک‌های گوناگون هستند که قابل دسترسی هستند. درختان مصنوعی در همهٔ اندازه‌ها (از درختان روی میزی گرفته تا درختان بزرگ) در دسترس هستند.

درختان پردار

درختان امروزی

درختان طراحی‌شده

انواع دیگر درختان مصنوعی

دیگر درختان

مسائل زیست‌محیطی

درختان کریسمس جعلی باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند که آن‌ها نیز یکی از عوامل گرمای کرهٔ زمین هستند. درختان کریسمس از نوعی پلی وینیل کلراید پلاستیکی ساخته شده‌اند که از نفت به دست آمده و ممکن است دارای سرب یا دیگر سموم باشد. درختان مصنوعی که پنج تا شش سال در کریسمس مورد استفاده قرار می‌گیرند، پس از تبدیل‌شدن به زباله، تجزیه می‌شوند. اما درختان طبیعی به طور کامل قابل بازیافت هستند. درختان واقعی نیازمند مقدار زیادی آب به ویژه در سال‌های نخست هستند، اما بسیاری از مزارع در مناطقی واقع شده‌اند که آب لازم را ندارند.[۲۱]

هر درخت کریسمس طبیعی می‌تواند یک تا سه نهال تازه تولید کند. بنابراین، برش تعدادی از درختان زنده و استفاده از آن‌ها در جشن کریسمس، موجب کاهش پالایندگی هوا نمی‌شود. درختان کریسمس گاز کربن دی‌اکسید و دیگر گازها را جذب می‌کنند و اکسیژن وارد هواکره می.کنند. این درختان به ثبات خاک و حفظ منابع آب کمک می‌کنند و پناهگاه حیات وحش هستند.[۲۲] درختان کریسمس طبیعی با جداسازی کربن با گرمایش جهانی مبارزه می‌کنند. درختان کریسمس مصنوعی نیز به هیچ کود و آفت‌کشی نیاز ندارند.[۲۳]

تولید

درختان کریسمس بر روی زمین‌های غیر حاصلخیزی رشد می‌کنند که برای تولید سایر محصولات کشاورزی مناسب نیستند. با این حال، درختانی که روی خاک‌های حاصلخیز رشد می‌کنند، سالم‌تر و دارای کیفیت بهتر هستند. کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک و بخش‌هایی از کارائیب دارای بازارهای صادراتی درختان هستند. بازارهای صادراتی فعلی برای تولید درختان با کیفیت بهتر رقابت می‌کنند.[۲۴]

در سال ۱۹۳۰، شرکت آمریکایی به نام آدیس نخستین درخت مصنوعی کریسمس را تولید کرد.[۲۵] در سال ۲۰۰۹، اورگان، کارولینای شمالی، میشیگان، پنسیلوانیا، واشینگتن، نیویورک و ویرجینیا برخی از ایالات آمریکا بودند که به تولید درختان کریسمس پرداختند. در همین سال، بر روی ۱۷۰٬۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در آمریکا درخت تولید کردند.[۲۶]

نگارخانه

 

 

 

*************************

درخت کریسمس یکی از محبوب‌ترین سنت‌های جشن کریسمس به شمار می‌رود که به طور معمول از درختان همیشه سبز خانواده گیاهان مخروطی، همراه با تزئینات متنوع با چراغ و دیگر ابزار زینتی، و به عنوان نماد تجدید حیات زندگی استفاده می‌شود.
بهترین گونه این گیاهان برای روز کریسمس درخت صنوبر محسوب می‌شود، چرا که دارای عطر خوشی است و پس از آن که خشک می‌شود، زیبایی خاصی دارد.
در زمان‌های باستان در کشور تونس فعلی درخت کریسمس نشان‌دهنده پیروزی اسطوره‌ای بازگشت الهه یونانی و باستانی زندگی و مرگ و تولد از هندوستان بود که این درخت مخروطی را با خود حمل می‌کرد. در شرایطی که افسانه‌های قرون وسطایی اغلب این درخت را به دوره کریسمس نسبت می‌دهند.
بر اساس افسانه‌ها “بانی فیس” قدیس، زمانی که برای تبلیغ دین مسیحیان به میان قبایل بدوی رفت، به دلیل شکل مخروطی درخت کاج، برای ارائه و توضیح مفهوم تثلیث از آن استفاده کرد.
دیگر داستان‌ها وجود درخت کریسمس در زمان عید مسیحیان در آلمان قرن شانزدهم را به عنوان اولین کشور شناخته شده که از درخت کریسمس استفاده کرده به حساب می‌آورند.
برخی از داستان‌ها اولین استفاده از درخت کریسمس را به شهر باسل در سوئیس نسبت می‌دهند. در سال ۱۵۹۷ یک شاگرد خیاط درختی را با سیب و پنیر تزئین کرد و به شهر آورد. این در شرایطی است که شهر ریگا در جمهوری لتونی ادعا می‌کند که از اولین درخت کریسمس استفاده کرده است. در میدان این شهر تابلویی نصب شده که به هشت زبان روی آن نوشته شده است: اولین درخت کریسمس برای سال نو در سال ۱۵۱۰ در شهر ریگاه مورد استفاده قرار گرفت.
در قرن هفدهم استفاده از درخت کریسمس به عنوان یک رسم وارد خانواده‌ها شد. یوهان کونارد دانرهار، کشیش استراسبورگ از این رسم انتقاد کرد و آن را انحراف از کلام خداوند خواند.
تا قرن هجدهم این رسم در بخش‌های شمالی استان راین در آلمان به یک رسم تبدیل شد، اما در مناطق روستایی گسترش پیدا نکرد. در اواخر قرن هجدهم استفاده از شمعدان برای تزئین درخت کریسمس رواج پیدا کرد، اما تقریباً مدت مدیدی این رسم تنها به بخش‌های شمالی استان راین اختصاص داشت و توسط اکثریت کاتولیک قسمت‌های جنوبی استان راین به عنوان رسم پروتستان‌ها توصیف می‌شود.
در اوایل قرن نوزدهم، این سنت در میان اشراف‌زادگان مجبوبیت یافت و به بارگاه‌های سلطنتی راه یافت. پرنسس هنریتا ون ناسو-ویلبرگ وین را در سال ۱۸۱۶ با درخت کریسمس آشنا کرد و این رسم در سراسر اتریش گسترش یافت. اولین درخت کریسمس در سال ۱۸۴۰ وارد فرانسه شد.
به صورت سنت درخت کریسمس تا شب ۲۴ دسامبر به وارد خانه نمی‌شود، پس از این تاریخ درخت تزئین شده کریسمس به خانه آورده می‌شود و دوازده شب بعد، یعنی ششم ژانویه از خانه خارج می‌شود.
نگهداری درخت کریسمس بیش از مدت یاد شده یا آوردن آن پیش از ۲۴ دسامبر به عنوان بدشانسی در نظر گرفته می‌شود که البته از آنجایی که کریسمس در سال‌های اخیر و در زمان مدرن به صورت تجاری درآمده این درخت بسیار زودتر و حتی در اواخر اکتبر در فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.
بسیاری از امریکایی‌های قرن نوزدهم، درخت کریسمس را چیزی غریب می‌دانستند و اولین درخت کریسمس در امریکا، مربوط به سال ۱۸۳۰ است که آن هم توسط ساکنان آلمانی پنسیلوانیا به نمایش گذاشته شده بود. این درخت برای جلب کمک‌های مردمی برپا شده بود. در سال ۱۸۵۱، چنین درختی در محوطه خارجی یک کلیسا برپا شد، اما وجود آن برای ساکنان این شهر بسیار توهین‌آمیز و نوعی بازگشت به بت‌پرستی به شمار می‌آمد و آنها خواستار جمع کردن تزئینات شدند.
در حدود سال‌های ۱۸۹۰، لوازم تزئینی کریسمس از آلمان وارد می‌شد و درخت کریسمس بتدریج در ایالات متحده محبوبیت یافت. نکته جالب اینکه اروپاییان از درختان کوچکی که حدود ۱ تا ۵/۱ متر طول داشتند، استفاده می‌کردند، در حالی که امریکاییان درختی را می‌پسندیدند که تا سقف خانه برسد.
در اوایل قرن بیستم، امریکایی‌ها درخت‌های کریسمس را بیشتر با لوازم تزئینی دست‌ساز خودشان تزئین می‌کردند اما بخش‌های آلمانی/ امریکایی همچنان به استفاده از سیب، بلوط، گردو و شیرینی‌های کوچک بادامی ادامه می‌دادند.
کشف برق، به ساخته شدن چراغ‌های کریسمس منتهی شد و امکان درخشش را برای درختان به ارمغان آورد. پس از آن دیدن درختان کریسمس در میدان شهرها به یک منظره آشنای این ایام مبدل شد و تمام ساختمان‌های مهم- چه شخصی و چه دولتی- با برپا کردن یک درخت، به استقبال تعطیلات کریسمس می‌روند.
در تزئین درخت‌های کریسمس اولیه، به جای مجسمه فرشته در نوک درخت، از فیگورهای پری‌های کوچک – به نشانه ارواح مهربان- یا زنگوله و شیپور- که برای ترسانیدن ارواح شیطانی به کار می‌رفت – استفاده می‌شد.
در لهستان، درخت کریسمس با مجسمه‌های کوچک فرشته، طاووس و پرندگان دیگر و تعداد بسیار زیادی ستاره، پوشیده می‌شد. در سوئد، درخت را با تزئینات چوبی که با رنگ‌های درخشان رنگ‌آمیزی شده و شکل‌های کودک و حیوانات از جنس پوشال و کاه تزئین می‌کنند. دانمارکی‌ها، از پرچم‌های کوچک دانمارک و آویزهایی به شکل زنگوله، ستاره، قلب و دانه برف استفاده می‌کنند. مسیحیان ژاپنی بادبزن‌ها و فانوس‌های کوچک را ترجیح می‌دهند.

***********************************

گران‌‌ترین درخت کریسمس تاریخ !+عکس

درخت کریسمس طلایی که ۸ میلیون دلار ارزش دارد به عنوان گران‌ترین درخت کریسمس تاریخ در جواهرفروشی توکیو به نمایش گذاشته شد.
 

کریسمس یا نوئل جشنی در آیین مسیحیت است که به منظور گرامی‌داشت زادروز مسیح برگزار می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری آنرا در شامگاه ۲۴ دسامبر نیز برگزار می‌کنند.
اعضای بیشتر کلیساهای ارتودوکس در سراسر دنیا نیز روز بیست و پنجم دسامبر را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند. برخی از مسیحیان ارتودوکس در روسیه، اوکراین، سرزمین مقدس (ناحیه تاریخی فلسطین) و دیگر مکان‌ها، به سبب پیروی از گاه‌شماری یولیانی، جشن کریسمس را در روز ۷ ژانویه برپا می‌دارند. اعضای کلیسای ارامنه طبق سنت منحصر به فردی، روز میلاد و همچنین روز غسل تعمید مسیح را هم‌زمان در روز ششم ژانویه جشن می‌گیرند.
با نزدیک شدن به این جشن بزرگ، درخت‌های کریسمس و بابانوئل در فروشگاه‌ها دیده می‌شود و هر کشوری با یک نوآوری جدید در این جشن تلاش می‌کند توجه رسانه‌ها را به سمت خود جلب کند. 
درخت کریسمس طلا را مشاهده می‌کنید که ۱۹ کیلو وزن و ارتفاع ۲ متری دارد. تمام این درخت ۸ میلیون دلاری از طلا ساخته شده و هم‌اکنون در یک جواهرفروشی در توکیو برای بازدید عموم قرار گرفته است.

منبع نوشته : http://antique-book-treasure.ir

درخت کریسمس – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/درخت_کریسمس

درخت کریسمس درختی تزئین شده است که معمولاً درخت همیشه سبز است مانند کاج و نراد. درخت کریسمس از زمان‌های قدیم مربوط به کریسمس بوده است. یک درخت کریسمس …

تاریخچه درخت کریسمس+عکس – بیتوته

www.beytoote.com/art/…/christmas-tree-history.html

درخت کریسمس ,عکس درخت کریسمس ,تزیین درخت کریسمس ,کریسمس ۲۰۱۲,تزئین درخت کریسمس ,تاریخچه درخت کریسمس هنگامی که درد زايمان، حضرت مريم را فرا …

به منا سبت سال نو ميلادى و رسم زيباى تزيين درخت كريسمس ما براى هموطنان عزيز مسيحى نمونه هايى…

Rating: 3.8 – ‎۱۲ reviews

درخت کریسمس و تاریخچه درخت کریسمس و عکس درخت کریسمس و تزیین درخت کریسمس ۲۰۱۶ و داستان حضرت مریم و درخت کریسمس و مدل درخت کریسمس جدید در نمناک.

تاریخچه درخت کاج کریسمس + تصاویر – نمناک

namnak.com/درخت-کاج-کریسمس.p10625
Rating: 4.6 – ‎۳۵ reviews

درخت کریسمس و تاریخچه درخت کریسمس و کریسمس و درخت کاج کریسمس را در نمناک بخوانید.

درخت کریسمس، نماد حیات دوباره – مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/article/…/درختکریسمس،-نماد-حیات-دوباره

درخت کریسمس، نماد حیات دوباره درخت کریسمس یکی از محبوب‌ترین سنت‌های جشن کریسمس به شمار می‌رود که به طور معمول از درختان همیشه سبز خانواده گیاهان مخروطی، همراه …

درخت کریسمس چیست و چگونه به وجود آمد؟ – علم را با لذت بیاموزید ۰۲۰

۰۲۰٫ir/…/درختکریسمس-چیست-و-چگونه-به-وجود-آمد؟

درخت کریسمس به شکل مدرن، احتمالاً در قرن هشتم میلادی به وجود آمده. یعنی موقعی که سنت بونیفیس Boniface قبایل ژرمن را به دین مسیح درآورد. این قبایل پیش از این …

درخت کریسمس شرک و حرام است! – تابناک با تو | مجله اینترنتی

tabnakbato.ir/fa/…/درختکریسمس-شرک-و-حرام-است

۱۰ hours ago – وی همچنین صرف غذا ذر رستوران های این خوابگاه را به دلیل «جایز نبودن ذکر نام خدا در مکانی که حاوی نماد بت پرستی است» حرام اعلام کرد و افزود: «درخت …

درخت کریسمس

www.kalameh.com/Pages/ArticleDetails.aspx?ArticleId…

سنّت درخت کریسمس به آلمان قرن شانزدهم میلادی برمی‌گردد، یعنی زمانی که مسیحیان درختان تزیین شده را به خانه‌های خود آوردند. همچنین در آن زمان عده‌ای هرم‌هایی از چوب …

درخت کریسمس را چطور تزئین کنیم؟ – برترین ها

www.bartarinha.ir/…/درختکریسمس-را-چطور-تزئین-…

Dec 24, 2013 – هر کسی می تواند چند حباب به درخت آویزان کند و این کاری ندارد، ولی درخت کریسمس وقتی زیبا دکوره می شود، که روحیه کریسمس را در بیننده آن بیدار …

درخت کریسمس شرک و حرام است – جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/…/درختکریسمس-شرک-و-حرام-است

۱۳ hours ago – یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» برشمرد.

گوچی در کنار درخت کریسمس(+عکس) – عصر ایران

www.asriran.com › صفحه نخستورزشی

۱۱ hours ago – گوچی در کنار درخت کریسمس(+عکس). گوچی برای تعطیلات راهی لندن شده است. به گزارش خبرآنلاین؛رضا قوچان نژاد که به همراه علیرضا جهانبخش در …

۳ days ago – درخت کریسمس در کلش آف کلنز دو رویداد مهم در بازی کلش آف کلنز وجود دارد رویداد درخت کریسمس در دسامبر و رویداد هالووین در اکتبر که درخت و موانعی …

هدیه کشنده در درخت کریسمس +عکس

www.fardanews.com/…/هدیه-کشنده-در-درختکریسم

۶ days ago – هدیه مرگباری را ببینید که در درخت کریسمس پیدا شد.

۵ hours ago – ابرهای گاز هیدروژن ملتهب این منظره‌ی رنگارنگ پرستاره در صورت‌فلکی کم‌نور ولی خیال‌انگیز تک‌شاخ را پر کرده‌اند. یک زایشگاه ستاره‌ای به نام NGC …

چگونه یک درخت کریسمس زیبا تزئین کنیم – آسمونی

www.asemooni.com › گردشگریآداب و رسوم

آویزان کردن چند لامپ و آویز به یک درخت کاج کاری است که از هر کسی ساخته است، اما یک درخت کریسمس زیبا درختی است که روح جشن سال نو را در بیننده بیدار کند.

گوچی در کنار درخت کریسمس(+عکس) – پارسینه

www.parsine.com/…/گوچی-در-کنار-درختکریسمسع…

۹ hours ago – گوچی در کنار درخت کریسمس(+عکس). گوچی برای تعطیلات راهی لندن شده است. رضا قوچان نژاد که به همراه علیرضا جهانبخش در جمع تاثیرگذارترین …

درخت کریسمس ساخته شده از پوکه مهمات /عکس. سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ساعت انتشار:۲۰:۴۷:۵۸ بازدید:۲بار کد خبر: DEN-1149560 …

عکس‌های درخت کریسمس – جهانی‌ها

www.jahaniha.ir/christmas-tree-pictures.html

در این قسمت از عکس‌های روز از عکس در جهانی‌ها عکس‌های درخت کریسمس و تاریخچه درخت کریسمس را خواهید خواند.تعداد عکس ها ۳۱ عدد میباشد از دیدن عکس ها لذت ببرید.

خاخام اسرائیلی: درخت کریسمس بت پرستی و شرک است!! – قدس آنلاین …

qudsonline.ir/…/خاخام-اسرائیلی-درختکریسمس-بت-…

۱۰ hours ago – “العاد دوکوف” خاخام اسرائیلی با صدور فتوای جدید اعلام کرد که درخت کریسمس یک نوع بت پرستی و شرک است و نباید از آن استفاده کرد.

۱۵ hours ago – خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» دانست.

تزئینات کریسمس سری ۲ : مدل تزیین کریسمس ، مدل تزئینات سال نو ، مدل تزیین عید مسیح ، مدل تزیین عید …

۵ days ago – کانبرا> حضور مار یک متری روی درخت کریسمس خانمی اهل فرانکستون استرالیا برای آتش‌نشان‌ها دردسرساز شد.

عکس ها و مدل های زیبا از تزیین درخت کریسمس ۲۰۱۷

www.amazing.ir/…/christmas-tree-decorated-model-20…

عکس هایی از مدل درخت کریسمس مدل درخت کریسمس ۲۰۱۷ تزیین درخت کریسمس درخت کریسمس ۲۰۱۷ جدیدترین درخت کریسمس مدل تزیین درخت کریسمس ۲۰۱۷, آموزش …

تصاویر زیباترین مدلهای تزیین درخت کریسمس برای سال ۲۰۱۶ میلادی. تزیین درخت کریسمس, درخت کریسمس ۲۰۱۴٫ تزیین درخت کریسمس سال ۲۰۱۶٫ تزیین درخت …

از منابع رومی می دانیم که پیران و پاکان در این شب به تپه ای رفته ، با لباس نو و مراسمی از آسمان می خواستند که آن «رهبربزرگ» را برای رستگاری آدمیان گسیل دارد و …

آپارات – درخت کریسمس کلش اف کلنز

www.aparat.com/…/درخت_کریسمس_کلش_اف_کلنز

ویزارد یخی و اسپل بابانوئل در کلش اف کلنز + نحوه اتک. ایران کلش. ۴,۶۲۳ بازدید. ۰:۲۰٫ پخش زنده مراسم آپدیت کریسمس ۲۰۱۷ کلش اف کلنز. ایران فور اور.

تزیین درخت کریسمس | چیدانه

https://www.chidaneh.com/photos/87507

۳ days ago – تزیین درخت کریسمس، خودتان دست به کار شوید! ساخت درخت کریسمس با تکه های چوب … طراحی درخت در اتاق کودک · چیدانه · افزودن به علاقه مندی …

با نزدیک شدن به جشن سال نوی میلادی، در بسیاری از فروشگاه های کشورهای غربی، درختان واقعی یا مصنوعی کاج که حکم سبزه ی عید نوروز را دارند، فروخته می شود.

تاریخچه درخت کریسمس+عکس – آکا

www.akairan.com/maghalat…/20149152727.html

درخت کریسمس ,عکس درخت کریسمس ,تزیین درخت کریسمس ,کریسمس ۲۰۱۲,تزئین درخت کریسمس ,تاریخچه درخت کریسمس هنگامی که درد زایمان, حضرت مریم را فرا …

گرانقیمت ترین درخت کریسمس ساخته شده از طلا – سایت زر

news.zar.ir/…/گرانقیمت-ترین-درختکریسمس-ساخته…

کریسمس امسال، ژاپنیها، در ساخت اخبار کریسمس نقش بسزایی را ایفا کردند، چراکه گران ترین درخت کریسمس امسال توسط یک جواهر فروش ژاپنی به نام گیزا تاناکا، …

درخت سنتی کریسمس درختی طبیعی است که در کریسمس از مزرعه و یا.

توضیحات بازی: توی بازی درخت کریسمس شما باید بتونید با وصل کردن اتصالات برق به هم دیگه تمام لامپ های داخل درخت رو روشن کنید. برای این کار باید به شکل …

هدیه کشنده در درخت کریسمس +عکس – آفتاب

aftabnews.ir/fa/…/هدیه-کشنده-در-درختکریسمس-عکس

۶ days ago – هدیه مرگباری را ببینید که در درخت کریسمس پیدا شد.

درخت کریسمس – خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/…/یک-کشته-در-برخورد…

۵ days ago – یک کامیون در پایتخت آلمان به جمعیت حاضر در بازار کریسمس برخورد کرد و یک نفر کشته شد.

فروش ویژه درخت کاج کریسمس (نوئل سبز)

ebagh.com/index.php?route=product/product…id…

فروش ویژه درخت کاج کریسمس به ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و ارسال به تمام نقاط ایران و تحویل درب منزل در کمتر از ۷۲ ساعت نوع درخت نوئل سبز بوده که به ارتفاع بالای …

عکسهای زیبا از درخت کریسمس ۹۵ جديد – جدیدترین ها

www.new.1396-2017.com/…/عکسهای-زیبا-از-درخت-…

Feb 15, 2016 – عکسهای زیبا از درخت کریسمس ۹۵ جديد. گالری مدل مانتو زنانه و دخترانه مزون های ایرانی و خارجی ۲۰۱۶ نمکستانعکس های باحال و جالب کریسمس و …

تغییرات آینده در کلش آف کلنز و درخت کریسمس – کلش یار

www.clashyar.ir/تغییرات-آینده-در-کلش-آف-کلنز-و-د

آپدیت کریسمس کلش آف کلنز X تغییر تم بازی برای بعضی کاربران X اختلال تایم … همانطور که در عکس بالا می بینید ، درخت کریسمس امسال این شکلی خواهد بود .

عکس/ ارمغان درخت کریسمس برای این زن! – صراط

www.seratnews.ir/…/عکس-ارمغان-درختکریسمس-برای…

۵ days ago – یک زن استرالیایی هنگام وارسی درخت کریسمس خود، متوجه یک «مار ببری» سمی یک متری شد که دور آن حلقه زده بود. به گفته یک مارگیر، این مار ببری …

عکسهای درخت کاج کریسمس – جديد ۲۰۱۷|۹۶|۹۷

www.photos.arameshpoem.com › عکس طبعیتTranslate this page

Jan 6, 2016 – عکس:درخت کریسمس پر زرق و برق در پاریس خبرگزاری ایلنا۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ جشن های کریسمس در گوشه و کنارجهان در حال برگزاری است و در جاهای …

۱۱ hours ago – یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» برشمرد. به گزارش ۲۴ آنلاین از العالم، العاد دوکوف در یک …

۱۰ hours ago – به گفته یک مارگیر، این مار ببری از راه در به خانه این زن وارد شد و به دور درخت کریسمس وی حلقه زد. مار ببری که در سواحل استرالیا یافت می‌شود، …

افسانه های پیدایش درخت کریسمس

javanehha.sch.ir/…/NewsArticles/ViewArticle.aspx?…

افسانه هایی که درباره درخت کریسمس می گویند… افسانه های بسیاری درباره پیدایش درخت کریسمس وجود دارد. یکی از آنها داستان سنت بانی فیس (Saint Boniface – یک …

مپ برای درآمدن درخت کریسمس در حاشیه ها – KingsOfPersia

kingsofpersia.com › مپ بر اساس تاون هالتاون هال ۱۰

۳ days ago – حتما شده تاحالا بارها در رویدادهای مختلفی نظیر کریسمسهای گذشته یا حتی هالووین که المانهای خاص اون رویداد، در مپ قرار میگیرن دوس داشته باشید اونها …

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مدلهای کوچک کلاه قرمز معروف وی وارد بازار شده و بعنوان یکی از وسایل تزیین درخت کریسمس …

درخت کریسمس – دیجی رو

digiro.ir/tag/درختکریسمس/

کریسمس جشنی در مسیحیت به مناسبت تولد عیسی مسیح است. این جشن در بیشتر کشورهای دنیا در شب ۲۴ دسامبر یا روز ۲۵ دسامبر.

ساخت درخت کریسمس با ۱۹ کیلوگرم طلا! | دمادم

damadam.ir › اخباربرترین‌هاتصویری

در این میان، درخت کریسمس یکی از وسایلی است که به شدت مورد توجه قرار دارد و می توان به وسیله آن، صحنه های زیبایی را رقم زد. ما در این مطلب قصد داریم …

زیباترین درخت کریسمس – آلامتو

www.alamto.com › برچسب ها

گران ترین درخت کریسمس جهان به ارزش ۱۱ میلیون دلار فکر می کنم شما هم مثل من از این رقم شگفت زده شده اید ولی شاید اگر بدانید این درخت در لابی هتل Palace Hotel …

۱۰ hours ago – ماری یک متری که خودش را دور درخت کریسمس پیچیده بود، یک زن استرالیایی را به وحشت انداخت. – ریشه.

۱۰ hours ago – از تولد‌حضرت عیسی تا ظهور درخت کریسمس : با فرا رسیدن روزهای پایانی سال میلادی، روزهای جشن کریسمس و آغاز سال نو نزدیک می شود و مسیحیان جهان …

درخت کریسمس نوئل – گل و گیاه منصوری

www.mansourigol.com › فروشگاهگیاهان فضای باز

توضیحات محصول. درخت کریسمس نوئل. کاج نوئل: کاج نوئل با نام انگلیسی Chrismas tree – Norway Spruce و نام علمی Picea spp از خانواده Pinaceae، درختی پررشد …

افسانه های نحوه پیدایش درخت کریسمس – پارس ناز

www.parsnaz.ir/the-legend-of-the-origin-of-the-christ

افسانه های نحوه پیدایش درخت کریسمس,افسانه هایی که درباره درخت کریسمس می گویند افسانه های بسیاری درباره پیدایش درخت کریسمس وجود دارد.

در همه شهر ها، از نیویورک تا سنگاپور و بوئنوس آیرس همه جا ه درخت کریسمس گلوله های شیشه ای براق آویزان است. مخترع این گلوله های جذاب یک شیشه گر در شهر لاوشاو در …

آنا ایوانوویچ قهرمان سرشناس تنیس جهان و همسر باستین شواین اشتایگر به استقبال کریسمس رفته است.

۴ hours ago – یک توله ببر مالایایی با دیدن نخستین درخت کریسمس زندگی‌اش، از شدت ترس به آغوش مادر خود پناه برد….

تزیین درخت کریسمس، خودتان دست به کار شوید! – مگیتو

magito.ir › سبک زندگیدکوراسیون منزل

۲ days ago – تزیین درخت کریسمس به دلیل داشتن جزییات بسیار یکی از سخت ترین دکورها می باشد که امروز در چیدانه می خواهیم روش های تزیین درخت کاخ را مرحله …

گران ترین درخت کریسمس جهان از جنس طلا +تصاویر – که

www.irannaz.com/گران-ترین-درختکریسمس-جهان-ط…

گران ترین درخت کریسمس جهان از جنس طلا تصاویر گیزا تاتاکا جواهر فروش ژاپنی گران قیمت ترین درخت کیسمس جهان را سخات به گزارش ایارن ناز این جو.

معنی درخت کریسمس به انگلیسی. … تلفظ christmas tree به آمریکایی تلفظ christmas tree به انگلیسی christmas tree. معنی درخت کریسمس به انگلیسی. – …

درخت کریسمسرسم بسیاری از مسیحیان است که درختی را برای روز کریسمس (جشن زادروز عیسی مسیح) تهیه و آن را در خانه قرار دهند. درخت کریسمس معمولاً از درختان دارای …

عشق و ازدواج این مرد با درخت کریسمس – تالاب

www.talab.ir/fun/…/عشق-ازدواج-با-درختکریسمس.ht…

عشق و ازدواج دیدنی این مرد با درخت کریسمس بعد از ازدواج های عجیب و غریب انسان ها با سگ و خر و دلفین و حیوانات دیگه حالا این مرد تصمیم گرفته با در.

ایران خبر – فتوای یک خاخام در مورد شرک بودن درخت کریسمس

www.irankhabar.ir/…/فتوای-یک-خاخام-مورد-شرک-بود…

۱۱ hours ago – یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» برشمرد.

Rating: 100% – ‎۳ votes

کریسمس کاخ سفید را تحویل گرفت ! + فیلم و عکس ها. میشل اوباما، بانوی اول آمریکا برای آخرین بار در مراسم تحویل درخت کریسمس یا نوئل کاخ سفید شرکت کرد.

تری در حال تزیین درخت کریسمس (عکس) | طرفداری

https://www.tarafdari.com/…/تری-در-حال-تزیین-درخ

محمد محمدخانی حدود یک سال قبل ۶۱۹۵۵٫ طرفداری- کاپیتان باشگاه چلسی به فرزندانش در تزیین درخت کریسمس، کمک می کند. سبک خودت رو انتخاب کن جایزه بگیر !!!

توله ببر یک ساله‌ای که از دیدن درخت کریسمس وحشت کرد

psycho2016.ir/توله-ببر-یک-ساله‌ای-که-از-دیدن-درخت

یک توله ببر مالایایی با دیدن نخستین درخت کریسمس زندگی‌اش، از شدت ترس به آغوش مادر خود پناه برد. به گزارش میرور، نگهبانان باغ وحش “لوری پارک” در شهر “تمپا” …

درخت کریسمس ۲۵ متری در بغداد به نشانه همبستگی با مسیحیان عراق – حرا

haraa.ir/…/درختکریسمس-۲۵-متری-در-بغداد-به-نشان…

۲ days ago – یاسر سعد، تاجر مسلمان عراقی به گفته خودش با صرف ۲۴۰۰۰ دلار پول برای ساخت این درخت کریسمس بزرگ قصد داشته به عراقی‌ها کمک کند تا در ایام …

درخت کریسمس – شیپور

www.sheypoor.com › … › مبلمان و دکوراسیون

Dec 16, 2016 – درخت کریسمس پایه کریستالی کمی هم تزیین. … گروه خرید و فروش لوازم خانگی در تهران در شیپور-عکس۱ درخت کریسمس در گروه خرید و فروش لوازم …

تاریخچه ی درخت کریسمس – دانستنی های علمی

scinote.ir/تاریخچه-ی-درختکریسمس/

۳ days ago – برخی بر این باورند که سنت بونیفاس درخت کریسمس را ایجاد کرد. برخی نیز بر این باورند که قدمت درختان به سال ۱۵۰۰ میلادی در آلمان یا لتونی باز …

عکس های عجیب اما جال که انسان ها با استفاده از اشیا و هر چیزی که به دستشون رسیده یک درخت کریسمس زیبا و دیدنی را با خلاقیت و هنرمندی خود درس تصاوی.

راه های حفظ درخت کریسمس از دست حیوانات! +عکس | حیوانات – قطره

www.ghatreh.com/…/راه-های-حفظ-درختکریسمس-دس…

۲ days ago – حیوانات از تماشای صاحبشان درحال تزیین درخت همیشه سبز با آنچه که آن ها به چشم اسباب بازی می بینند لذت می برند. آن.

۱۱ hours ago – یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانه بت پرستی و شرک» برشمرد.

مدل هایی از تزیین درخت کریسمس سال ۲۰۱۴ تزیین درخت کریسمس سال ۲۰۱۴ تزیین درخت کریسمس سال ۲۰۱۴ تزیین درخت کریسمس سال ۲۰۱۴ تزیین د.

وجود درخت کریسمس در این منطقه حرام است | نیکا نیوز

www.nikanews.ir/…/وجود-درختکریسمس-در-این-منطق…

۶ hours ago – وی همچنین صرف غذا ذر رستوران های این خوابگاه را به دلیل «جایز نبودن ذکر نام خدا در مکانی که حاوی نماد بت پرستی است» حرام اعلام کرد و افزود: «درخت …

در فصل پاییز میوه درخت کاج ها به زمین می افتند و در پارک، خیابان ها و جنگل ها دیده می شوند. این میوه ها را جمع کنید و با آنها درخت کریسمس درست کنید. این درخت کوچک …

بلاغ مازندران – تزئین ناخواسته درخت کریسمس با مار سمی!+عکس

www.bloghnews.com/…/تزئین-ناخواسته-درختکری

۲ days ago – ماری یک متری که خودش را دور درخت کریسمس پیچیده بود، یک زن استرالیایی را به وحشت انداخت.

چگونه درخت کریسمس بسازیم بایگانی – با ما بیاموز

bamabiamooz.com/tag/چگونه-درختکریسمس-بسازیم/

چگونه درخت کریسمس دیواری بسازیم با ما بیاموز، در آموزش های قبلی با ” آموزش ساخت درخت کریسمس ” در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. در این آموزش سعی داریم با تهیه …

درخت کریسمس – دیوار

https://divar.ir › … › تزئینی و آثار هنری

دسته تزئینی و آثار هنری – قد : ۲۸۰ + وسائل های تزیینی درخت قیمت اصلی ۲ میلیون اما بخاطر نزدیک بودن کریسمس ۱میلیون و ۸۵۰ هزار تومان.

آموزش تزیین کیک / ۴ مدل درخت كريسمس با خمير فوندانت – هفت گنج

۷ganj.ir › سبك زندگيسفره آرايي و تزيين غذا

در این پست از ۷ گنج ، ۴ مدل تزیین درخت کریسمس با خمیر فوندانت را برای تزیین انواع کیک را به علاقمندان آموزش میدهیم. با ما همراه شوید…

تصویری از ملی‌پوش ایران در کنار درخت کریسمس

jadidtarinha.net/…/تصویری+از+ملی+پوش+ایران+در+…

۲ days ago – ماری یک متری که خودش را دور درخت کریسمس پیچیده بود، یک زن استرالیایی را به وحشت انداخت. امتیاز خبر: ۱۸ از ۱۰۰ تعداد رای دهندگان ۲۹۰ مجله مهر: …

درخت کریسمس بزرگ – کادو رنگی

kadorangi.com/product/درختکریسمس-بزرگ/

افراد مختلف سلیقه های مختلفی برای خرید درخت کریسمس دارند از این رو کادورنگی انواع مختلفی از درخت های کریسمس را گرداوری کرده است. این نوع درخت کریسمس …

میشل آخرین درخت کریسمس خانواده اوباما را تحویل گرفت+عکس – تیتر شهر

titreshahr.ir/…/میشل-آخرین-درختکریسمس-خانواده-اوب…

۲ days ago – میشل اوباما بانوی اول آمریکا آخرین درخت کریسمس را در حالی تحویل گرفت که او و همسرش آخرین ماه‌های اقامتشان در کاخ سفید را تجربه می‌کنند.

درخت کریسمس را با چه چیز می تووان تزیین کرد

sinka.ir/search/?q=درخت+کریسمس+را+با+چه…

۹ hours ago – درخت کريسمس درختی سبز است که از زمان‌های قدیم برای جشن کريسمس استفاده مي‌شده است. در قدیم از شمع‌ها برای تزيين درخت کريسمس استفاده …

برخی بر این باورند که سنت بونیفاس درخت کریسمس را در سدهٔ هفتم میلادی ایجاد کرد. برخی نیز بر این باورند که قدمت درختان به سال ۱۵۰۰ میلادی در آلمان یا لتونی باز …

فتوای یک خاخام در مورد شرک بودن درخت کریسمس | ایران خبر | خبروان

khabarone.ir/…/فتوای-یک-خاخام-در-مورد-شرک-بودن-د

۱۱ hours ago – یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» برشمرد.

معمای درخت کریسمس | پرتال پارسه گرد

www.parsegard.com/…/معمای-درختکریسمس.html

یک درخت کریسمس داریم که توپهای شیشه ای رنگی از آن آویزان است. ۲ عدد توپ آبی رنگ ، ۲ عدد قرمز رنگ و ۲ عدد سفید رنگ در اختیار داریم. که همه از نظر ظاهری مشابه …

درخت کریسمس شرک و حرام است! – بی باک نیـــوز | BibakNews

www.bibaknews.com/807374/درختکریسمس-حرام.html

۱۴ hours ago – به گزارش بی‌باک نیوز، العاد دوکوف — خاخام صهیونیست — در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» دانست. فتوای یک خاخام به …

هتل بین المللی لاله تهران به رسم هرساله در ایام کریسمس که با سالروز میلاد حضرت عیسی (ع) در ۲۵ دسامبر آغاز می شود ، با برپایی درخت تزئین شده کریسمس در لابی …

۱۰ hours ago – خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت پرستی و شرک» دانست.

۴ days ago – جشن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نوی میلادی را با آوردن یک درخت کریسمس به خانه و تزیین آن جشن بگیرید و خانه خود را با دکوری چشم‌نواز و …

فیلم: ایده هایی برای ساختن تزئیناتِ درخت کریسمس | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/30055662Translate this page

برترین ها: کریسمس نزدیک است، اگر میخواهید درخت کریسمس خود را به بهترین شکل تزئین کنید پیشنهاد میکنیم این ویدیو را تماشا کنید. در صورت پخش نشدن …

تزئین در اتاق بازی را با یک درخت کریسمس. کریسمس در راه است ، redecorating اتاق نشیمن خود را به مناسبت. به بازی ، به سادگی از ماوس استفاده کنید. بازی خوب!

راه های حفظ درخت کریسمس از دست حیوانات!

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۷۵/…/راه-های-حفظ-درختکریسمس-از-دس…
Rating: 18% – ‎۸۸۱ reviews

۲ days ago – حیوانات از تماشای صاحبشان درحال تزئین درخت همیشه سبز با آنچه که آن ها به چشم اسباب بازی می بینند لذت می برند. آن ها درخت را تنها چند ثانیه قبل …

۱۶ hours ago – یک تاجر مسلمان قصد کرده است به مسیحیان عراقی پیامی بفرستد. او با نصب بلند ترین درخت کریسمس در بغداد تلاش دارد بر همبستگی میان اسلام و …

دانلود عکس درخت کریسمس | یاس دانلود

www.yasdl.com/tag/دانلود-عکس-درختکریسمس

دانلود مجموعه ۱۰۰ والپیپر جدید کریسمس به مناسبت سال میلادی ۲۰۱۴ … سال ۲۰۱۴ ، اتمام سال ۲۰۱۳ ، بابانوئل ، جشن کریسمس ، درخت کریسمس و تزیینات آن میباشد .

۲۱ hours ago – یک خاخام صهیونیست در فتوایی عجیب، درخت کریسمس را «نشانۀ بت … دانشجویان دانشکدۀ مهندسی حیفا به دلیل نصب درخت کریسمس در آن حرام است.

ویکی کتاب، کتابخانهٔ آزاد. < ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری. پرش به: ناوبری، جستجو. درخت کریسمس را به هر رنگی دوست دارید رنگ بزنید. Color this christmas …

آموزش تصویری درست کردن درخت کریسمس با کاغذ حتما شما هم دوست دارید این درختهای زیبا را با بچه ها درست کنید و ضمن سرگرم کردن آن ها یک کاردستی آسان با کاغذ.

درخت کریسمس چیست؟ + مدل های تزیین درخت کریسمس – ستاره

setare.com/…/درختکریسمس-چیست-مدل-های-تزیین-د

Dec 15, 2016 – درخت کریسمس درختی سبز است که از زمان‌های قدیم برای جشن کریسمس استفاده می‌شده است. در قدیم از شمع‌ها برای تزیین درخت کریسمس استفاده …

روزنامه ایران_ درخت کریسمس خبرساز شد

www.iran-newspaper.com/Newspaper/…/163745

۲۲ hours ago – چند جوان امریکایی با قراردادن درخت کریسمس بر فراز ارتفاعات ایالت «یوتا» خبرساز شدند.آنها دراقدامی ماجراجویانه، درخت کریسمس را بر فراز صخره‌ای …

 
بازدید : 559 views بار دسته بندی : روز کریسمس سال 2017 میلادی تاريخ : ۴ دی ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.