آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . کشف تونل و غار بزرگ در زیر زمین که تونلی تاریخی و باستانی و اسرارامیز میباشد . البته عده ای این تونل را دژ زیرزمینی و شهر نظامی مینامند . در ادامه مطلب تصاویر و عکسهای تونل و غار بزرگ تاریخی و باستانی زیرزمینی کهندژ در ایران را مشاهده خواهید کرد ./

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,تونل زیرزمینی و تاریخی اسرارآمیز,شهر نظامی و تونل زیر زمینی قدیمی تاریخی و باستانی,کشف و پیدا کردن تونل زیرزمینی قدیمی تاریخی,تونل زیرزمینی با گنج و دفینه و عتیقه و زیرخاکی های باستانی,پیدا کردن گنج و دفینه و عتیقه داخل تونل زیرزمینی,تونل های زیرزمینی تاریخی و باستانی در ایران

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ - دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

تونل زیرزمینی تاریخی و اسرار آمیز کهندژ – دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ،افسانه یا حقیقت؟,پیدا کردن گنج و دفینه عتیقه زیرخاکی سکه طلا جواهرات

برای اولین بار اطلاعات و تصاویری از تونل تاریخی کهندژ شهر را منتشر کرد. پیش از این وجود چنین اثرتاریخی در خمینی شهر به عنوان یک افسانه مطرح می شد و تا بحال اقدامی در خصوص کشف این تونل تاریخی از طرف سازمان میراث فرهنگی انجام نشده است که امیدواریم انتشار این تصاویر سندی برای وجود این اثر تاریخی باشد.

در گزارش ماهنامه کهندژ می خوانیم:

کشور ایران با دیرینه ای به قدمت تاریخ سرشار از جاذبه های متنوعی است که آن را همچون نگینی در پهنه ی گیتی متمایز ساخته است.

کشوری سرشار از دیدنی های طبیعی ، باستانی ، تاریخی ، زیارتی ، تفریحی و هنری که به لطف ایزد منان و همت ایرانیان همیشه سرفراز در جهان جایگاهی ویژه دارد.در این میان اصفهان با جاذبه های گردشگری موجود جایگاهی متمایز در بین سایر شهرهای کشور را به خود اختصاص داده است.

از جمله مکانهای تاریخی ای که همت باستانشناسان و محققان و پژوهشگران را بطور مضاعف می طلبد ، تونل اسرار آمیز و باستانی کهندژ است که در صورت کشف ومرمت آن تحولی عظیم در صنعت گردشگری کشور و به تبع آن استان و بویژه شهرستان خمینی شهر ایجاد خواهد کرد ، آنچه در ذیل به نظر می رسد مقاله واصله و تعدادی از عکس های منسوب به تونل کهندژ است که توسط نگارنده ( جناب آقای رسول سروش)در اختیار مالهنامه کهندژ قرار داده شده است.

تونل کهندژ در خوزان و دیمیتریون

دژ زیرزمینی یا شهر نظامی کهندژ ، افسانه یا حقیقت؟

خمینی شهر از قدیمی ترین روزگاران به علت قرار گرفتن در منطقه حاصلخیز و بهجت بخش زاینده رود مسکونی بوده و به خاطر شرایط ویژه اش در کنار تپه ی باستانی آتشگاه ( دژ ماربین ) مورد توجه اقوام وحکومت های گوناگون قرار گرفته است.

به طوری که بررسی های باستان شناسی دکتر شیپمن در سال ۱۹۷۱ و نیز کاوش های باستان شناختی میراث فرهنگی این ناحیه را نقطه عطف بین فلات مرکزی و جلگه ی مرودشت و خوزستان مطرح می نماید هر چند نگارنده مدت ها قبل از کاوش های آقای دکتر جاوری در غرب اصفهان ، شباهت بین سفالهای بدست آمده از سده و نیز آتشگاه را با سفال های باباجان تپه در کتاب دیار کهن به اثبات رسانده و حتی نمونه سفالی مربوط به دوره ی عیلام را که در عمق ۴ متری زمین در خانه ی آقای علیزاده در خوزان به دست آمده بود را معرفی نمودم بنابراین باید پذیرفت که تحقیقات موسسه ایزمئو و نیز بررسی های پروفسورهنینگ به همراه کاوش های باستان شناسی اثبات می کند که از حدود هزاره ی چهارم پیش از میلاد ، دوره های پیش از تاریخ ، عیلام میانه و عصر آهن ( دوره ماد ) در این محدوده قابل تشخیص است و می دانیم که آشوری ها فلات مرکزی ایران را بارها مورد حمله قرار داده  و ساکنین آریایی این ناحیه برای دفاع در مقابل آنان به ساختن دژ و نیز تونل های مخفی اقدام می کرده اند.بر خلاف عقیده ی عده ای از دانش پژوهان که معتقدند در منابع تاریخی وجود چنین تونلی ذکر نشده است باید اذعان کرد که دیدگاه هنرمند گنجه در مورد مینودژ( سده ) و آتشگاه آن با گونه ای افسونگری و افسانه پردازی همراه است و از پشت پرده این افسانه و اسطوره جلوه های گوناگون علم و صنعت و هنرآفرینی و هوش و ذکاوت و حتی گونه ای آگاهی آمیخته به رندی و زیرکی خاص همراه با پاکی و پارسایی در این دیدگاه های به هم آلوده و نیمه روشن آشکار می گردد نظامی گنجوی درباره ی اسکندر و تاریخ جهانگیر او و همه ی آثار منظوم و منثور فارسی را فراهم می آورد و تاریخ های یهودی و نصرانی و پهلوی را از زبان های دیگر بر گردانده و با زیرکی تمام از تونل مخفی و مخفیگاه های درون زمین در سپاهان یاد می کندعلاوه بر این کشف جدید تونل مربوط به دوران امپراطور هادریانوس در رم که از آن بعنوان کریدور ارتباطی آشپزخانه سلطنتی یاد می شود شباهت بسیاری به کارکرد تونل کهندژ بر اساس گفته ها و شنیده های مردم بومی منطقه دارد:

چنان بود رسم اندر آن روزگار           که باشد در آتشگه آموزکار

کهن گنج هایی در او پای بست            نباشد کسی را بر آن گنج دست

توانگر که میراث خواری نداشت           بر آتشکده مال خود را گذاشت

بر آن رسم کافاق را رنج بود               هر آتشگهی خانه ی گنج بود

سکندر چو کرد آن بناها خراب             روان کرد گنجی چو دریای آب

هر آتشگهی کو گذر داشتی                   بنا کندی آن گنج برداشتی

یک بار نیز نظامی لفظ سپاهان ، حبش را در دامن سپاهان و همین کلمه را در قافیه ی بیت می بندد و از فرمانروایی ایرانیان در دورترین نقاط جهان سخن می گوید:

به دهلیز سراپرده سپاهان    حبش را بسته دامن در سپاهان

 و در هنگامی  دیگر شاعر گنجه نشین آذربایجان، نظامی از گنج مخفی فریدون در جی اولیه صحبت می کند:

سخن می شد از هر دری در نهفت         کس افسانه ای بی شگفتی نگفت

یکی قصه کرد از خراسان  و غور        کز آن جا توان یافتن زر و زور

یکی از سپاهان و ری  کرد یاد           که گنج فریدون از آنجا گشود

شاید از همین است که اسکندر در اصفهان درب هفت گنجینه را باز می کند.

 

با این وجود و با آن همه دوری راه و فاصله اصفهان تا گنجه در قرن ششم هجری ، نظامی گنجوی همان قصرهای ییلاقی شاهان هخامنشی را در جی پیش چشم داشته ولی او از گذشته و نام این شهر در دوران باستان اطلاعات دقیقی نداشته و بدین جهت جانب احتیاط را رعایت می کند اما ما امروزه می دانیم که سده فعلی و آتشگاه آن همان جی اولیه بوده  چون مورخین و حتی استاد جلال الدین همایی در تاریخ اصفهان صفحه ۱۰۱ آورده که طهمورث ( اولین شاه جهان ) در آتشگاه ( سده فعلی ) در دخمه ای مدفون است یعنی ایشان به نقل از حمزه ی اصفهانی در کتاب اصفهان آورده اند:

کوه آتشگاه از جمله بیوت عبادت بوده است در عهد طهمورث و آن را مینودژ خوانده اند و تبان نهاده بودندی بسیار ، چنان که از جمله شهرهای مشرق اینجا آمدندی ….. و چنان آورده اند که طهمورث آن جا نهاده است و در دخمه ای مدفون است.(۲)

طهمورث و جمشید از اولین شهریاران و فرمانرواین زمین محسوب می شدند و در فقرات ۱۱-۱۳ رام یشت آمده است:” تهمورث (پیامبر) از فرشته ( جبرئیل ) درخواست نمود که بر اهریمن پیروز شود.”

بنابراین کوه آتشگاه فعلی در سده مکانی مقدس و محل دفن پیامبری عظیم الشان بوده که در حدود سده ی ششم پیش از میلاد بنا بر گفته ی طبری زندگی می کرده است.

سپس نظامی گنجوی آنجا که اسکندر وارد شهر اصفهان ( جی اولیه  یا سده فعلی) می شود به ذکر نواحی مختلف این شهر پرداخته و خوزان را جزئی از این شهر می داند که نشان دهنده ی این است که سده ی فعلی همان جی اولیه است.

سپاهان بدان سان که می خواستند       به دیبا و گوهر بیاراستند

کشیدند بر طره کوی و بام       شقایق نمطهای بیجاده فام

پر از کله شد کوی و بازارها       دگرگونه شد سکه ی کارها

نشاندند مطرب به هر برزنی       اغانی سرائی و بر بط زنی

ز خوزان طرف تا لب زنده رود    زمین زنده گشت از نوای سرود

ز بس رود خیزان که از می رسید   لب مامشان رود را می گزید

در شرفنامه ی نظامی گنجوی از نیروی اندیشه ی زنی در آتشگاه اصفهان  حکایت ها دارد و باز به دلیل عدم آشنایی او به سده ی فعلی یا جی اولیه ، آتشگاه سده را اصفهان و آذر همایون را اصفهانی تصور می کند در صورتی که همه می دانیم آتشگاه در سده ی فعلی  قرار داشته است و آزمایشات کربن ۱۴ موسسه ایزمئو قدمتی برابر با دوران عیلام ( پنج هزار سال پیش ) برای آن قائل است. هنرمند گنجه از بهار یا آتشگاهی کهنسال در سپاهان خبر می دهد و می گوید از باغ در نوبهار خوشتر و زیباتر بود و چندین دختر در آن نگهبانی می کردند . در خمینی شهر و در مسجد جامع خوزان مکانی بنام چهل دختر وجود دارد ، مسجدی چهار ایوانی با گنبد خانه که دارای تنبی تالاری بوده که در پیش از اسلام مهرابه ای کهن بوده است. در بسیاری سرزمین ها در ایران ، مساجدی بسیار کهن یافت می شود که در گذشته های دور نیلیشگاه و پرستشگاه بوده و مردم آن را بازسازی کرده و بر آن مسجدی ساخته اند.

مسجد جامع خوزان نیز یک چهار طاقی و آتشکده همچون مسجد ایزدخواست و مسجد جامع نیریز و فردوس و گناباد و مسجد محمدیه نائین بوده که نو مسلمانان دهانه ی رو به قبله آن را دیوار گرفته اند و محرابی در آن در آورده اند و بخش هایی را هم به ساختمان افزوده و آن را به مسجد تبدیل کرده اند. این دختران به فرماندهی آذر همایون که از نسل سام نریمان بود با سپاه اسکندر در سپاهان درگیر می شوند.

آذرهمایون که در افسون و جادوگری به هاروت و ماروت پیشی جسته بود چون اسکندر فرمان داد تا خانه دختران را خراب کنند از هیکل خویش ازدهایی آتشین ساخته به سوی مردم حمله ور می شود، مردم از ترس آتشگاه را رها کرده به سوی اسکندر گریختند و خبر دادند که درر آتشگاه اژدهایی است که چون گلوله های آتشین باروت و شیشه های پر از نفت و بنزین آتش بسوی مردم می اندازد.

سکندر چو فرمود کردن شتاب     بر آن خانه تا خانه گردد خراب

زن جادو از هیکل خویشتن    نمود اژدهایی بر آن انجمن

چو دیدند خلق آتشین اژدها       دل خویش کردند از آتش رها

ز بیم وی افتان و خیزان شدند      به نزد سکندر گریزان شدند

که هست اژدهایی در آتشکده    چو قاروره در مردم آتش زده

کسی کو به آن اژدها بگذرد       همان ساعتش یا گزد یا خورد

این تعبیر از سوی زنی دانشمند بوده و در نهایت بلیناس حکیم به جنگ این طلسم رفته و به شعبده ای خاص از عهده ی کار برمی آید و آتشکده را ویران ساخته و بلیناس حکیم چون از خردمندی و دانش و زیبایی آذرهمایون آگاه می شود او را در ماه بهمن به همسری بر می گزیند.

زنی کاردان است و بسیار هوش       فلک را به نیرنگ پیچیده گوش

ز قعر زمین برکشد چاه را      فرود آرد از آسمان ماه را

زحل را سیاهی بشوید ز روی           شود بر حصاری به یک تار موی

رسول صرامی ( سروش)

بازدید : 250 views بار دسته بندی : تونل و غارهای باستانی ، علائم در باستان شناسی تاريخ : ۳ آذر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.