آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف)اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف) را برای شما عزیزان قرار دادیم . بهترین و کاملترین آموزش درباره علم جفر علم اعداد و حروف را به زبان ساده و آسان در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد ./

دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف)

دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف)

دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف),اموزش کامل علم جفر,بهترین و ساده ترین آموزش علم جفر,اموزش راحت و آسان علم جفر,دانلود کتاب و مقاله آموزش علم جفر به زبان ساده,علم جفر علم شناخت اعداد و حروق,فرمولها و مثالهای علم جفر,دانلود کتاب کمیاب آموزش علم جفر جامع به زبان فارسی,روشهای تبدیل حروف به اعداد با استفاده از علم جفر,چگونه میتوان با استفاده از علم جفر پاسخ سوالات مجهول را به دست آورد؟

دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف)

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی از مطالب را نمیتوان و نباید برای همه نوشت . یا مصلحت نیست یا حق انسانهای ذیحق ضایع میشود یا قابلیت نیست یا سوء استفاده را ممکن میسازد یا بدلیل جهالت جهال مورد تمسخر قرار خواهد گرفت و یا شاید زمانش نرسیده باشد و هزار و یک دلیل گفتنی و ناگفتنی دیگر !

بعضی مطالب را باید برای اهلش گفت و نوشت . برای اهل لطف و صفا ! برای افراد صاحب ذوق ! تنها برای طالبان ! و برای اخوان صفا ؛ نه از روی حسادت بلکه از روی غیرت و خود شاید بدانی یا ندانی !

مزد من برای در دسترس بودن این اثر برای شما ؛ پول نیست ؛‌سهم مرا یک دعای عاجل و خیر و از روی اخلاص و صمیمیت قرار داده و برای فرزندانم ! بد که نخواستم !

دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف)

دانلود کاملترین مقاله درباره آموزش علم جفر (علم شناخت اعداد و حروف)


به جدول زیر توجه کنید :
ردیف اول ( اساس ) . ردیف دوم ( نظیره ) . ردیف سوم ( مستحصله ) . ردیف چهارم ( غرنوینه ) . ردیف پنجم ( صدر موّخر ) . ردیف ششم ( تکیر مراتب ) . 

 

اساس    ه    ا    ل    ع    ی    ن    ق    ا    ف    غ    ی    ن    ا    ل    ف    ل    ا    م    ب    ا    ی    ا
نظیره    ص    س    ض    ب    خ    غ    ه    س    ج    ن    خ    غ    س    ض    ج    ض    س    ظ    ع    س    خ    س
مستحصله    س    ق    ج    ه    ب    ع    ق    ث    ز    ن    ز    م    ج    ل    ث    ن    ش    ج    ن    م    ط    ع
غرنوینه    ع    د    د    و    ا    س    ر    خ    ح    ل    ح    ن    د    ل    خ    ه    ت    د    م    ن    ی    س
صدر موخر    س    ع    ی    ر    ن    د    م    و    ت    ا    ت    س    ه    ر    خ    خ    ن    ج    د    ل    ن    ح
تکیر مراتب  ح    س    ن    ع    ل    ی    د    ر    ج    ن    گ    ز    خ    م    خ    و    ر    د    ه    ا    س    ت

جواب حاصله در ردیف آخر جدول و در ستون ( تکیر مراتب ) میشود : [ حسنعلی در جنگ زخم خورده است ]

توضیح بسیار بسیار پوشیده و اشاره وار ( صرفا با ادعای اینکه این فن باید از جهال و نااهل پوشیده باشد ) در خصوص جواب حاصله و طریقه محاسبه آن علم جفر را بدینصورت داده اند :

سوال فوق چه بوده است ؟ آن بوده که :‌ [ احوال حسنعلی در جنگ سیال کوت چگونه بود].

ا ح و ا  ل ح س ن ع ل ی د ر ج ن ک س ی ا ل ک و ت ج ک و ن ه ب و د  جمع اعداد ۱۱۷۴ حروف ۳۱ نقاط ۱۲ حروف ملفوظی اینست .( در نسخه ای که من در دست مطالعه داشتم حرف ل وجود نداشت و احساس کردم که اشتباه تایپی بوده است و لذا آنرا با رنگ قرمز در داخل حروف جای دادم چون هم در معنی و هم در شمارش تعداد باید اینگونه میشد )

د ا ل ع ی ن ق ا ف غ ن ا ل ف ل ا م ب ا ی ا – حروف ۲۲ . والسلام.

چنانکه شنیده اید اصل این فن و یا علم را حداقل در یک مقطع تاریخی به حضرت امیرالمؤمنین علی ( ع) نسبت می دهند . نقل شده از آنحضرت که فرموده است : ” عامل این علم را لازم است که همیشه با وضو باشد و از کلام کذب و فحش زبان خود را نگه دارد تا از این علم نفع یابد …”
گفته میشود که اهل فن و علمای علم جفر پاسخ را از طریق جفر جامع استخراج میکنند که به آن جفر کبیر گفته میشود.

روشهای استخراج جواب از جفر جامع :
روش نخست :
گفته شده است که استخراج جواب از طریق جفر جامع ( جفر کبیر ) تحریر کردن ابجد یعنی از دو چهار ابجد است از ۲۸ حروف ۲۸ جزو بر حروف ابجد قرار داده اند و نیز هر حرفی از یک جزو یی منسوبست و هر جزو او ۲۸ صفحه است و در هر صفحه ۲۸ سطر و در هر سطر ۲۸ خانه است و در هر خانه چهار حروف دارد و تمام صفحات ۷۸۴ خانه حروف دارد و تمام صفحات ۷۸۴ خانه حرف دارد و تقسیم ۲۸ جزو بر سبعة سیّاره است و هر سیّاره از هر اقلیمی تعلق دارد و از قیاس یک جزو یک اقلیم و هر صفحه یک شهر و هر یک سطر یک محله است و هر خانه یک مکانی است و در صفحه اول خانة اول جفر جامع ۴ الف می باشد به این ترتیب : ( ا ا ا ا ) و خانة دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و یک ب می باشد به این ترتیب : ( ا ا ا ب ) و خانة سوم از سطر اول جزو اول سه الف و یک جیم می باشد : ( ا ا ا ج ) و خانة چهارم از سطر اول جزو اول سه الف و یک دال می باشد : ( ا ا ا د ) و قس علیهذا تا آخر که چهار غین دارد به این صورت : ( غ غ غ غ ) .

اگر قصد بر آن باشد که تمامی این حروف را بنویسید باید بسیار دقت کرده و با حوصله تمام و احتیاط کامل این جدول را کامل نموده چرا که حتی یک غلط و اشتباه جزیی باعث خواهد که کل اعمال محاسبه غلط از آب درآید. طریق نوشتن هم بدین نحو میباشد که حرف اول علامت جزو ۲ علامت جزو ۲ علامت صفحه ۳ علامت صفحه ۴ علامت خانه است در استخراج پاسخها و مطالب کلی و جزیی – در هین خصوص از حضرت امیر (ع) منقولست که احوال را استخراج کند و معلوم کند و ببیند که در هر صفحه که احوال ماضی باشد – حروف اوّل ملفوظی و مکتوبی و مسروری آن را علیحده جدا جدا بنویسد .

ملفوظی بر سه قسم است ؛ حرف اوّل ملفوظی ۱۳ حرف می باشد ؛ ‌قسم دوم مکتوبی ۳ حرف است و مسروری ۱۲ حرف است .
ملفوظی :

الف    جیم    دال    کاف    لام    سین    عین    صاد    قاف    شین    ذال    ضاد    غین
۱ ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲    ۱۳

حرف اول ملفوظی را ( زُبر ) ‌می گویند و باقی را ( بیّنه ) .

مکتوبی :   ( و ی ن )

۱    ۲    ۳
مکتوبی نیز بقسم ملفوظی است ؛ یعنی حرف اول مکتوبی را ( زبُر ) و باقی را ( بیّنه )‌گویند .

مسروری :
با    تا    ثا    حا    خا    را    زا    طا    ظا    فا    ها    ما
۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲
اما در مسروری یک حرف اول (‌ زبُر ) است و دومی ( بیْنه ) .

حال ؛‌ حروف هر سه قسم را جدا جدا نموده یعنی ملفوظی جدا ،‌مکتوبی جدا و مسروری هم جدا نوشته شود و برابر او مکتوبی م مسروری نوشته یک سطر استخراج کند ؛‌بعدا اِعراب دهد (‌ اِعراب گذاری نماید ) عبارت ماضی معلوم خواهد شد.
در هر سطری از جفر جامع ، اسم سائل باشد از آن خانه که در سطر اول است آن احوال ماضی است و در هر سطری که با نام باشد آن احوال حال است و سطری که زیر خانه است ، آن احوال استقبال ( آینده ) است .

روش دوم :
طریقه دیگر استخراج چنین است که تمام اعداد سوال سائل را جمع کند و از او حروف بنا کند و چهار درجه حاصل کند. اول درجه آحاد ( یکان ) . دوم ، درجه عشرات ( دهگان ) . سوم ،‌درجه مآت ( صدگان ) . چهارم ،‌درجه الوف ( هزارگان ) . و از این چهار حروف بنا کند صفحه ؛  جفر جامع معلوم خواهد شد.

روش دیگر :
عده ای از اهل فن میگویند که بدوا سوال سائل را زمام ( اختیار ) کند یعنی تکسیر صدر و مُآخّر تا زمام حاصل آید ؛ بعد از آن تمام حروف ملفوظی و مکتوبی و مسروری را جدا جدا بنویسد ، امتزاج دهد ،‌هشت صفحه حاصل شود ،‌بعد اعدادش را جمع کند و اعداد اسم الله ۶۶ است ضرب کند ، بعد حاصلضرب را نصف نماید و آنقدری که عدد باقی ماند ، آن اعداد را بر اعداد بسم الله الرحمن الرحیم ، ۷۸۶ است ، تقسیم نماید و هر چه باقی ماند آنرا با اعداد صفحه سائل جمع کند و حاصل جمع را در صفحات جفر جامع را عددی طولا از اول تا خانة هشتم بنور و فکر ببیند اگر اعداد هر دو خانه و اعداد مجموع مساوی باشند ، اعداد تمام سطر این خانه حاصل کرده صفحه جفر جامع کامل کند و شمار عدد از این اعداد ۲۸ خانه تقسیم کند و بر هر خانه که منتهی شود آنرا جدا بنویسد و همین طور باعتبار هریک صفحة جدا بنویسد و از ترکیب این صفحه چهار حروف برای هر خانه تا هشت صفحه بترتیب بنویسد تا این که طرح ۲۸ عدد تمام شود و از حروف حاصل ۴ قسم برابر کند و هریک قسمی باین ترتیب که بیان شد حروف جدا جدا بنویسد. مثلا حروف قسم اول را طرح ۷۷ کند ،‌بعد طرح ۶۶ کند ، بعد طرح ۵۵ کند ،‌بعد طرح ۴۴ کند ،‌از اول تا آخر همینطور طرح کند و هرچه از طرفی باقی ماند درآخر او را بنویسد یک سطر حاصل شود ،‌او را بنویسد مگر قسم اول و سیم حروف را که بحال خود بگذارد و حروف قسم دوم را و چهارم را طرح ۷۷ کند ،‌با زطرح ۳ و ۳ کند ۱۱۲ حرف استخراج خواهد شد ، بعد جمع حروف زمام را بیاورد بعد تکسیر و صدر مُآخّر کند بحکم خداوند جواب موافق مطلب حاصل خواهد شد. نظما یا نثرا . (۱)

آموزش پیچیده در قالب اشعار
در ادبیات عهد قدیم برای پرهیز از بیان روشن یک مطلبی که حالت رمز داشته و یا گوینده یا نویسنده قصد آنرا نداشته است که هر خواننده ای بجز اهل فن از آن سر در بیاورد ، موارد را در قالب اشعاری قالب بندی میکرده و حتی الامکان با وزن و قافیه شعری هم تطابق میداده است و این طریق را گاهی برای تفریح و یا برخ کشیدن صناعت شعری خود و امثالهم نیز بکار می برده اند . بهر تقدیر در خصوص روش اخذ جواب از فن جفر نیز کسی در قالب پنج بیت شعر یک روش این علم را توضیح میدهد که ما عینا آنرا نقل میکنیم :

سؤال از جفر جامع گر نمایــــــی        بکن مستحصله بهر خود آسـان
ترفعّ یا ترقی یا تنـــــــــــــزّل         مساواتت کند با اهل عرفــــان
به قسمت چارکن هر حرف خود را         به جای خود گذار از بهر درمان
تو بدّؤح یٌلٌن داده ترفّـــــــــــع        عصر ثخضع ترقی ده دو چندان
تنزّل ظ ذ ث شغفــــــــــــس        مساوات جهر طلم داخـــل آن

توضیح مختصرش آن میشود که ؛
ابتدا سؤال را بصورت مقطعه بنویسید و جمع کنید عدد او را یک سطر بنویسید ، عدد وسیط مجموعی را بگیرید و در پهلوی عدد جمع اصل بنویسید .
بعد تعداد حروف به عدد نقاط بنویسید ؛‌ مُلّقب آن عدد حروف علیحده بنویسید .
بعد حروف استخراج نمایید.
بعد صدر موخّر نمایید نظیره کواکب داده ، نظیره بدوح داده و
بعد حروفات را به مطلوب دهد ؛ جواب بیرون آید.
در تمامی این مراحل دقت شرط اصلی صحت محاسبه است !
حال ما با ذکر مثالی سعی خواهیم کرد که تا حدودی موضوع را بلحاظ تصویر سازی ذهنی ؛‌ کاملتر و باصطلاح نهادینه تر نماییم . مثال :

( سؤال ) :
امروز دوشنبه اسماعیل پسر هادی در خانه مسیح خواهد آمد یا نه ؟

گفتیم که اول باید حروف مقطعه سؤال را بنویسیم ، پس بصورت زیر سوال را بصورت حروف مقطعه درآورده و می نویسیم :

ا م ر و ز د و ش ن ب ه ا س م ا ع ی ل پ س ر ه ا د ی د ر خ ا ن ه م س ی ح خ و ا ه د ا م د ی ا ن ه

در مرحله بعد همانطور که در بالا توضیح دادیم باید جمع کرده و عدد وسیط مجموعی را بگیریم و در پهلوی عدد جمع اصل بنویسیم. با این وصف خواهیم داشت :

عدد اصل ۲۸۱۷ وسیط مجموعی ۱۶۴ حروف ۴۵ نقاط ۹

( حروفی را که دارای بیش از یک نقطه بوده ؛‌تنها یک نقطه بحساب آورد مانند پ ؛‌وگرنه مجموع نقاط ۱۳ میشد نه ۹ )

در مرحله بعد گفتیم که تعداد حروف به عدد نقاط باید بنویسیم ملقب آن عدد حروف علیحده بنویسیم و بعد حروف استخراج نماییم ؛‌با این حساب ۹ تا حرف به تعداد ۹ نقطه می نویسیم و … خواهیم داشت :

ز    ا    ی    ص    ا    د    غ    ی    ن    ق  ا  ف    ه  ا    م  ی  م    ط  ا    ی  ا
بعد گفتیم که صدر موخّر باید نمود :

ا ز ی ا ا ی ط ض م ا ی د م ب ا ا ه غ ف ی ا ن ق د ن ا ی ل س

بعد نظیره کواکب :

ایقغ ن ک ث ن ن ث م د ط ن ث ض ط خ ن ن ط س ش ث ن ا ه ض ا ن ث ح غ

بعد نظیره بدوح باید داد:

احجش ج د ا ج ج ا ک ط ذ ج ا ن ه ج ج س ظ ت ا ج ث خ ف ز ج ا و ع

در مرحله بعد گفتیم که حروفات را به مطلوب باید داد:

د ج ب ی د ب ک ک ض د ب ص ج و د د ع غ ش ب د خ ث ص خ د ب ه س

مرحله بعد هم بیرون آمدن جواب هست :

د و ش ن ب ه ا س م ا ع ی ل ب س ر ه ا د ی ب ه خ ا ن ه م س ی ح خ ا ه د ا م د

دوشنبه اسماعیل پسر هادی به خانه مسیح خواهد آمد.

نظیره ایقغ )         ا ی ق غ ب ک ر     ج ل ش د م ت ه
ن ث و س خ ز ع    ذ ح ف ض ط ص ظ
————————————
دایره احجش     ا ح ج ش د ل ه     ط س ع ق ت س ب
ب و ن ت ک ل م     خ ذ ص غ ر ص ز ی
طالب مطلوب هر حرف و قرینه
ا    ج    ه    ذ    ط    ک    م    ر    ف    ق    ش    ث    ذ    ظ
ب    د    و    ح    ی    ل    ن    ع    ص    ر    ت    خ    ض    غ

قاعده دوم
قاعده دوم را بطور خلاصه بدینصورت تشریح کرده اند که اهل فن ؛‌ جواب و سؤال سائل را مطابق سؤال حاصل میکنند ، حروف هر سه قسم ( یعنی ملفوظی ؛ مکتوبی و مسروری ) را امتزاج داده و صدر مآخّر کرده و جواب را حاصل می نمایند.
درباره استخراج جواب سؤال از جفر جامع از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است که احوال سائلی را دریافت کند فرموده اند که ؛
اسم سائل در هر صفحه ای که معلوم شود از سطر اول آن صفحه تا نام سائل آن ، ماضی است (‌آنچه گذشته است )
و در سطری که اسم سائل است ،‌آن زمان حال است
و آنچه بعد از این سطر است آن زمان استقبال است .

و اگر بخواهد که احوال تمام استقبال و حال سائل دریافت کند آن سطرهایی که برای استقبالند خانة او تا د آن بشمارد و هر یک خانه چهار و چهار حروف استخراج کرده و همه را جمع کرده و زُبُر بیّنات را جدا کند ؛ بعد از این حروف ملفوظ را جدا کند و مکتوبی و مسروری بنویسد. این قسم تمام حروف را یک سطر بنویسد ؛ بعد از آن سطر را در صدر مؤخّرات گردش دهد . وقتی که زمام درآید در سطورات تکسیرات نظر کند اگر جواب سائل درآید بهتر والّا جواب نیافت ،‌ پس در سطورات دقیقا و کاملا منسوبا و مقلوبا و عرض و طول و عمق و قطر نظر کند ، تمام احوال آینده گویا خواهد شد و اگر باز هم گویا نشد سطر او را جدا بنویسد و بر اربعه عناصر حروف گردش دهد و امتزاج دهد اوّل آتشی بعد بادی بعد آبی بعد خاکی ، همینطور این چهار حروف را جدا امتزاج داده جدا کند مربع را منسوب و مقلوب کند تمام احوال گویا خواهد شد.

با ذکر مثالی در روشنی این مطلب میکوشیم :
مثال : عناصر اربعه مثلا ( ط ) آتشی ؛ ( ی ) بادی ؛  ( ک ) آبی و ( ل ) خاکی ؛‌ مجموع ط ی ک ل می شود ؛ این چهار حروف را منسوب و مقلوب کردیم طیکل ؛‌ لکیط ؛ یکطل ؛ لطیل ؛ کیطل ؛ و طک لطکی شد ، همین طرح ۴۴ .

و طریقه دوم این است که :
اول سطر را به غیر امتزاج داده ، ۴۴ حرف جدا کند و بنویسد و هر چهار قطعه را مقدم و مُوخّر کند و اِعراب عنصری دهد ، مطلب معلوم میگردد!

طریقه سوم این است که :
که چهار حروف را جدا بنویسد و اعداد جمله کبیر استخراج کرده ، حروف از اعداد پیدا کند و از آن حروف یک سطر بنویسد ؛‌ صدر و مؤخّر کند کل احوال سائل دریافت خواهد شد آن چهار حروف اینها هستند : ط ۹ ؛ ی ۱۰ ؛ ک ۲۰ ؛ ل ۳۰ ؛ جملة عدد ( ۶۹ ) شد از این لفظ ؛ سط – طس – بنا کردیم ، این چهار حروف را زُبر بیّنه کرده امتزاج دهد ؛ ط ا ی ا ک ا ف ل ا م ج ی ف ق . مجموع ( ۱۹۳ ) ج ص ق ثلاثه و تسعین بعد المائه ؛ مقطعه ث ل ا ث ه ث س ع ی ن م ا ت ۹ .
این همه تخلص کردیم ث ل ا ه ت س ع ی ن م – شد.

بزرگان و قواعدی از علم جفر
در اکثر آثار مربوط به علم جفر بلااستثناء از اهل بیت (ع) بویژه از حضرت علی (ع) بعنوان استاد این فن ذکر میشود که ما در همین اثر در جا جای آن حسب مورد اشاراتی را داشته و خواهیم داشت. از امام محمد باقر (ع) و امام رضا (ع) و … از اهل بیت که بگذریم از بزرگان علم و ادب ایران نیز طریقه هایی نقل شده است که ما در زیر به چند نمونه اشاره میکنیم:

اثری بنام سرّالاسرار معروف به حلاج الاسرار را که منسوب به حسین منصور حلاج میباشد ؛ نیز در خصوص قاعده استخراج جواب سائل ، روشی را طرح نموده است.

گویند در آن اثر نوشته است که ؛ نخست ؛ سؤال را فرد فرد بنویسید ، بعد از آن طالع وقت استخراج کرده اوتاد یعنی خانة اول و ۴ و ۷ و دهم و تمام بروج فرد فرد تحریر کند به این شرط که کل حروف در یک سطر بیایند. بعد بسیط تکسیر کرده تمام حروف را تخلیص کنند ؛ بعد از صدر و مؤخّر زمام حاصل کرده و در عرض و طول و عمق و قطر این جدول ملاحظه کرده ببینند که از یک یا دو کلمه جواب شافی حاصل خواهد شد . بقول مذهب اشراقیه اگر سؤال در فارسی یا عربی یا هند یا در هر زبانی که باشد ، جواب ظاهر گردد.

در همین خصوص از خواجه نصیرالدین طوسی نیز قاعده ای نقل است که ؛ اول حروف سوال را جدا جدا بنویسند ؛ بعد حروف مکرر و تکراری را بیاندازد ؛ اسم سائل که غیر از تخلیص مذکور در حروف قاطی کند و علیحده بنویسد و اعداد جمع کرده بر منازل قمر تقسیم کند و اگر ۲۸ عدد کم بماند بر حروف ابجد قطب طرح کند و بر هر حرفی که منتهی شود آن حرف را نظیره ابجدی اصلی دهد این مستحصله است و حروفی که از سؤال سائل مستخرج داند آن را اول از حروف ابجد قطب دریافته از ابجد اصلی نظیر داده جدا تحریر کند این مستحصله دیگر است و اعدادی که از مستحصله اول پیدا کرده بودند ؛ آنرا از حرف قطب ابجد حرف سیم و چهارم و ششم و هفتم و نهم از استخراج خانة قطب ابجد آنقدر اعداد که از سوال حروف پیدا شوند هر یک حرف از شمار این خانها استخراج کند این اسمش مستحصلة خالص است بدانکه هر وقتی که سائل سوال کند آن وقت قاعده اهل نجوم طالع وقت استخراج کرده برج طالع را معلوم کنند.

قاعده استخراج طالع وقت و استخراج آفتاب عالمتاب – اول دریافت کند که آفتاب در این وقت در کدام برج است و چند درجه طی کرده است و طالع وقت در این بهمراهی کدام منزل است و قمر در کدام منزل است . آفتاب و بروج و قمر و برج و برج منازل هر چه در جدولات مآت حروف تقسیم شود از آن جداول حروف استخراج کرده جدا بنویسد این حروف را جمع کرده از قطب ابجد مرتبه دریافته نظیره ابجد اصلی دهد ،‌این هم اسمش مستحصله است.

قاعده مرتبه حروف ابجد اصلی این است که اول ابجد را بر سه حصه تقسیم کند . اول ، از الف تا طا ؛ مرتبه آحاد است . دوم از ی تا صاد ،‌مرتبه عشرات است . سوم ، از ق تا ظا ، مرتبه مآت است و غین مرتبه الوف است.

مثلا ؛ اول حروف سوال سائل را تخلیص کند و حروف شماره کرده جدا بنویسد . بعد حروف اسم سائل غیر تخلیص را در حروف تخلیص مذکور شریک گردد ، اعداد هر یک از حروف را از ۹ تقسیم کند. اعدادی که باقی ماند آن را معلوم کند که در آحاد یا عشرات یا مآتست ، حروفات درجه و مرتبه معلوم گردد جمع کند از عبارت جواب پیدا خواهد شد ،‌نقش هم این است :

ابجد قطب
س    و    ا    ل    ع    ظ    ی    م    خ    ق    ح    ز    ت    ق
ص    ن    ذ    غ    د    ب    ش    ک    ض    ط    ه    ج    د    ث

 ابجد اصلی
اساس    ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن
نظیره    س    ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    غ

این مثالش چهار حرفی تحریر میشود . این را باید خوب در خیال بیاورد . مثلا ق ل ص م . این چهار حروف سوال و نام را از ابجد قطب دریافتیم به این ترکیب حرف اول قاف است و اعدادش یکصد می باشد. این را از ۹ تقسیم کردیم ، از صد یک باقی ماند ، اسمش تقسیم آحاد است. از این سه حرفند ا ب ج  و از ابجد قطب حروف گرفتیم ص ن ذ ؛ بعد از این عدد (ل) ۳۰ این را نیز ۹ تقسیم کردیم ، سه عدد باقی ماند ،‌اسمش تقسیم عشرات است . حروفش ی ک ل  و از ابجد قطب این حروف پیدا شد ط ه ج ؛ بعد از این حرفش ص است ۹۰ عدد دارد این را از ۹ تقسیم نمودیم چیزی باقی نماند ، اسمش مآت است . حروف ابجد اصلی ق ر ش است و از ابجد قطب ظاهر شد ع ظ ی بعد از این حرف میم است که ۴۰ عدد دارد و این را از ۹ تقسیم کردیم ۴ باقی ماند ،‌باز اسمش تقسیم آحاد است حروفش از ابجد اصلی این است ؛ د ه و ز ؛ و از حروف ابجد قطب این است غ ر ب ش ؛‌از مذکور چهار حروف این کل حروف حاصل شد : ص ن ذ ط ه ج ع ظ ی غ ر ب ش ،‌همینجور استخراج کرده نظیره دهد بعد سائل را جواب دهد . انشاء الله تعالی.

در بیان مداخل وفق زوجی

واضح باد که رفق زوجی دو قسم دارد :

قسم اول زوج مطلق دوم زوج زوج فرد زوج مطلق اسم ۴ حرفی یا ۶ حرفی یا ۸ حرفی یا ۱۰ حرفی یا ۱۲ حرفی .
دوم ،‌زوج فرد اسم ۳ حرفی یا ۵ حرفی یا ۹ حرفی یا ۱۳ حرفی .
مثلا زوج مطلق اسم متعال ۶ عدد دارد و زوج فرد اسم متکبر ۵ حرف دارد. این هر دو را جدا جدا و مفرد مفرد در جداول نوشتیم :

متعال                                                                      متکبر
م    ت    ع    ا    ل    ی    ………………………………..    م    ت    ک    ب    ر
ت    ا    ی    م    ع    ل        ب    ر    م    ت    ک
ا    م    ل    ت    ی    ع        ت    ک    ب    ر    م
ی    ل    ا    ع    ت    م        ر    م    ت    ک    ب
ع    ی    ت    ل    م    ا        ۳    ۴    ۵    ۱    ۲
ل۵    ع۳    م۱    ل۶    ا نه    ت۲        ک    ب    ر    م    ت

ابتث                                                                    علیم
ا    ب    ت    ث    ج    ……………………………………….    ع    ل    ی    م
ج    ا    ث    ب    ت        ی    م    ع    ل
ت    ج    ب    ا    ث        م    ی    ل    ع
ث    ت    ا    ج    ب        ۲    ۱    ۴    ۳
ب    ث    ج    ت    ا        ل    ع    م    ی

بیان مداخل تکسیر منصوب الطرفین را بدانکه حروف سطر را در خانهای طاق یا جفت یک یک حرف از هر دو طرف بنویسد تا زمام آید یعنی سطر اول در آخر پیدا شود اسمش تکسیر منصوب الطرفین است و این مثالش است ( نقش این است ) :
ا    ه    ط    م    ……………………………………………….    ا    ه    ط    م
م    ا    ط    ه        ا    م    ه    ط
ه    م    ط    ا        ا    ط    م    ه
ا    ه    ط    م        ا    ه    ط    م

ا    ه    ط    م    ف    ش    ذ    ب
ب    م    ه    ف    ش    ط    ا    ذ
ط    م    ذ    ب    ف    ش    ه    ا
ا    ه    ط    م    ف    ش    ذ    ب
در بیان مقلوب التکسیر بدانکه حروف سطور در خانهای طاق یا جفت یک یک حرف هر سطر را بنویسید لکن هر دو سطر حرف اول قائم باشد بر این مثال :
ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل
ی    غ    ک    ج    ل    ر    ب    ق    ا
غ    ج    د    ق    ا    ب    ل    ک    ی
ج    ق    ب    ک    ی    ل    ا    ر    غ
ق    ک    ل    د    غ    ا    ی    ب    ج
ک    ر    ا    ب    ج    ی    غ    ل    ق
ر    ب    ی    ل    ق    غ    ج    ا    ک
ب    ل    غ    ا    ک    ج    ق    ی    ر
ل    ا    ج    ی    ر    ق    ک    غ    ب
ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل

در بیان تکسیر زوج بدانکه تکسیر زوج زوج این را می گویند حروف جفت و سطور جفت باشد دو حرف از سطر بردارد بر تمام سطر عمل برابر کند.

خانه های طاق بدانکه تکسیر معکوس آنرا گویند حروفی را که از سطر بردارند و بموجب قاعده تحریر کنند و مثال اینست.
ا    ی    ق    غ
ق    ی    غ    ا
غ    ی    ق    ا
ا    ی    ق    غ

نقش این است :
ا    ی    ق    غ    ب    ک
ک    ق    ب    ی    غ    ا
ی    ب    ک    ق    ا    غ
ق    ک    ا    ب    غ    ی
ب    ا    غ    ک    ی    ق
ک    غ    ی    ا    ق    ب
ا    ی    ق    غ    ب    ک

 

شاید ادامه یابد ………. ( محمود زارع )

www.mzare.ir


توجه : بنا بر باز کردن و نوشتن نداریم … ! دوستان اصرار به سوال و جواب زیاد و توضیح خواستن و … ننمایند . اصلا وقت ندارم و این مطالب را تا فرد قابلیتش را نداشته باشد نمیتواند فراگیرد . خواهان اگر راست بگوید میرود دنبالش نه آنکه مزاحم نویسنده بشود !

…………………………………………………………………………
پی نوشت :
(۱). این مطالب با استناد و استفاده از نسخه فردی بنام آقای محمد عطاری تنظیم شده است که بنظر میرسد یا تعمد داشته که این همه مقلق بنویسد و یا آنکه توان جمع و جور کردن و سلیس و روان نویسی را این بنده خدا نداشته است ؛ زیرا همانگونه که ملاحظه میفرمایید ، بسیار بد و با انشایی ضعیف توضیح داده است ولی بهرحال باید از او تشکر کرد که بالاخره با خسّت کمتری ، تلاشی برای همین مقدار آموزش را هم داشته است !

سلام علیکم مطلع وجود انسان ذات بی همتای خدا است بنابراین طالع گیری و طالع بینی اینها کمی است نه کیفی بل به خاطر اینکه انسان زحمت نیافتن تولد را احتساب در برج طلوع و بر اساس موقعیت سیارات کم و زیاد میکنند و خصوصیات آن را براساس داده های متعین منویسند البته علمی طالع و بر اساس حرکت زمین بدور خورشید و حرکت ماه و قرآن سیاره ها اتفاقاتی بر زمین حادث و نتیجه آن تشعشع بر اعصاب انسان متعین و گویند زحل نحس است و قمر در عقرب است و بر اساس اعداد ریاضی که روح حروف و بالعکس ۳ ۷ ۴۰ و …معنی دارند مثال سه مرتبه دعا کنید هفت روز کا ر …… بنابراین پیچیدگی حروف و عددها از خلقت بوده ….. مخلص کلام طالع بینی نیاز به زایچه جدولی دارد و باید پس از اسم جدول که کار آسانی نیست خصوصیات متولد را گفت البته ساعت تولد روز مکان باید دقیق در نرم افزارهای نجومی محاسبه و جدول زایچه خارج و بیان گردد هکذا اینها تخمینی است و توکل بر الله و مدد از ایمه اطهار یقین به راه برای رسد البته طالع بینی علمی نیز جواب دهد کتابی است مهندسی حروف و نویسنده در کتاب عاجز از بیان جفر …..تا بعد سلامی و کلامی
اکبر ایرانپور
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ و ۱۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه
سلام علیکم آقای زارع بخوبی از پس این علم برآمده و البته آموزش این علم سنگینی خاص خود را دارد و جفاران باسانی علم زحمت کشیده را در اختیار قرار نمی دهند و البته زحمت در أین علم به مقصد رساند من بعد از چند سازی با روش جفر بدست آوردم کلمه اعظم محمد ص را از اسم جلاله الله و نتیجه اینکه محمد فرستاده خدا است و بحق علی ع وصی محمد ص است بنابراین محمد ص اسم اعظم است والسلام
مهدی
جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵ و ۴۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه
تو نه این کاره ای نه اطلاعاتی داری…کتاب جفر دهدار رو کپی کردی گذاشتی که خودتو جفار بدونی….راحت ترین مستحصله رو نمیدونی…مردمو خام نکن خجالت داره…بجای رو نوشت واو ب واو برو یاد بگیر
سام نژاد
جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲ و ۱۹ دقیقه و ۰۹ ثانیه
سلام خدمت استاد ارجمند
به برکت ماه مبارک رمضان
طرحی در رابطه با
آموزش مستحصله جف۱۵سطری
بصورت تضمینی و با مثال باکمترین قیمت ارائه کردیم در صورت صلاح دید تایید بفرمایید برای مشاهده دیگرعلاقمندان راه حقیقت.

۰۹۳۸۰۹۰۹۱۰۸
jafr-doa.loxblog.com

jafrbook.mihanblog.com
jafrbook@gmail.com
http://jafr-doa.loxblog.com
عبدالله
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۳ و ۲۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه
سلام، این کانال مطالب مفیدی در مورد جفر دارد و آموزش جفر را از ابتدا شروع کرده و زیر نظر یکی از اساتید اداره میشود گفتم شاید معرفی اش برای عزیزان مفید باشد.
در پناه خداوند باشید
https://telegram.me/Jafrscience
Reply Reply to All Forw
طراحی وب
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳ و ۳۹ دقیقه و ۲۳ ثانیه
باسلام
ممنون از پستهای خوبتون.
http://www.partodesign.com/webdesign
سرباز علامه حسن زاده
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه
آقا محمد زارع سلام من پسری ۱۴ ساله ام ،،،مرید همه جو ره علامه حسن زاده،،،تورو قران یکم این فرمول جفر رو بگو ،،،جا هلا هرچی میخوان بگن،،بزار مشتاقان استفاده کنن از فیض شما،،،جون من یه کم بیشتر توضیح بده،،،یاعلی
سرباز علامه حسن زاده
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ و ۵۳ دقیقه و ۰۹ ثانیه
آقا محمد زارع سلام من پسری ۱۴ ساله ام ،،،مرید همه جو ره علامه حسن زاده،،،تورو قران یکم این فرمول جفر رو بگو ،،،جا هلا هرچی میخوان بگن،،بزار مشتاقان استفاده کنن از فیض شما،،،جون من یه کم بیشتر توضیح بده،،،یاعلی
Mehrsima Kamandloo
پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵ و ۵۹ دقیقه و ۱۷ ثانیه
بابا جدول طالب و مطلوب سین نداره چرا؟
بابا
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ و ۰۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه
بابا بی خیال آدرس خدا کجاست ؟
پاسخ محمود زارع : در کتابی که نازل فرمودند هست !
جمعه ۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ و ۴۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه
در نقض حروف صحبت کنید
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۳ و ۰۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه
اگر بلد بودی ادامه میدادی محمودم
پاسخ محمود زارع : درست فرمودی
dr.es
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۳ و ۵۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه
سلام.من مطالب سایت ها رو میخونم و خودم سالیان ساله فقط مینوسم وجند اثر هم چاپ کردم و شاید دیگه به اینجا سر نزنم ولی بدونید که خراب کردن هم کار خوبی نیست . و جفر هم کار آسونی نیست. مطالب رو بخونید و اصلا لزومی نداره ترور شخصیت کنید . حالا یا کپی شده و یا مال خودشه.اگه طرفتون مشکل داشته باشه تو سایتش امکان نظر برا شما و نمایشش نمیذاره. کمی با هم مهربانتر باشید.
پاسخ دوستان دیگر :
بهناز
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه
سلام،وقتتون بخیر.مطالبتون بسیارجالب وعجیبه.فهم مطالب فوق مقداری واسم دشواره.لطفابفرماییدوسیط مجموع یعنی چی؟اون۱۶۴ و۴۵ چگونه بدست آمده؟سپاسگذارم
پاسخ محمود زارع : سلام
بکتب مربوطه مراجعه بفرمایید
سرباز گمنام
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵ و ۵۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه
۷۸۶
salam
دوستان عزیز اینقدر روش آموزش نخواید.بخدا این چاه نیست تهش میرسه به اقیانوس.
تا نباشی آشنا زین پرده رازی نشنوی/گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش.
یاحق
سام نژاد
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۳ و ۵۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه
باسلام خدمت شما بزرگوار
خواستم تشکر دوباره ای از شما و دوستانتون بابته زحماتیکه برای ما میکشید
این حقیر پس از سالها پژوهش و صرف هزینه های کلان به لطف خدای منان توانستم علم جفر روش ۱۵ سطری را فراگرفته و پس از اجازه از استادم اعلام میدارم که آماده آموزش جفر۱۵سطری با قید مستحصله به صورت تضمینی میباشم
در صورت صلاح دید مدیریت وبلاگ لطفا نظره بنده نمایش تا علاقمندان بتوانند با این حقیر ارتباط برقرار کنند با تشکر
امیر علی سام نژاد مدیر وبلاگ جفر بوک
آموزش فر۱۵سطری
www.jafrbook.blog.ir
jafrbook@gmail.com
۰۹۱۴۲۴۹۵۰۹۴
http://www.jafrbook.blog.ir
سرباز گمنام
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ و ۴۸ دقیقه و ۰۳ ثانیه
۷۸۶
عاشقققققققققققتونم
به امید روزی که……….
من ابجد و کواکب و دعا نویسی و
رمل و از استادم یاد گرفت.
اهل تهرانم ۱۹ سالمه
عاشق علوم غریبه هم هستم
دنبال یه روش بودم که جواب سوالمو درست و به ترتیب بده که خوشبختانه با این وبلاگ آشناشدم.
ایشالله خدا به واسطه دعایی که ما برای شما میکنیم.
یا طول عمر با عزت بده و یا اینکه شما هم جزء۳۱۳تا باشید.
راستی اینم شماره تماسمه
۰۹۱۹۶۸۶۸۱۷۴ سرباز
۱۱ ۱۱۰
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه
سلام چرا در دایره احجش اینقدر حروف تکراری هست و چه ربطی به بدوح داره؟
پاسخ محمود زارع : علیک السلام
در پاسخ شما بهتر است بگویم : نمی دانم !
ما این مقال رو از اثری که از آقای غفاری بود نقل کردیم و لذا بدانجا یا دیگر آثار مراجعه فرمایید .
ما فقط زمانی مقداری تحقیق کرده و کتبی را بررسی کردیم و خلاصه سرمان خیلی گرم بود . فعلا نه وقتش را داریم و نه انگیزه ای . این مقال را هم بچه ها تایپ کرده و از سر ذوق تکمیل وبلاگ منتشر کرده اند . نمیدانم که این مسائل چقدر برای بسیاری جاذبه دارد ؟!!
در خصوص شما شما که دقیقا متوجه نشدم منظورتان چه بوده ولی برای مراعات احترام شما فقط در خاطرم هست که دوائر اصلی همان ابجد و ابتث هستند و بقیه دوائر از آنها انشقاق یافته اند
وحید
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۳ و ۲۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه
قرآن سوره توبه آیه ۱۲۸
با توجه به مضمون آیه حقیر حرص بر هدایت و ارشاد خلائق داشته واز اشاعه دهندگان مطالب ظاله و مظله بیزار و بر انقطاع این انتشار حریص میباشم
والسلام علی من التبع الهدی
پاسخ محمود زارع : در آنجا حضرت دوست بمردم خطاب فرموده که پیامبر مهربان بود و حریص بر هدایت نه آنکه سریع الاقضاوه و تند مزاج !
بندگان خدا را دوست میداشت و اهل کرامت بود و تغافل
اخلاق حسنه داشت و دینی را آورد که سمهه و سهله بود.
بر کافران هم رحم میکرد و تا چه برسد به مومنان
زبانی نرم و لیّن داشت
خداوند همه ما را بسیرت حضرت مصطفای جان نزدیک بفرماید
شما را دعا خواهم کرد
یاعلی
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۳ و ۰۸ دقیقه و ۰۸ ثانیه
سلام
آقای زارع
حقائق خاص فردی،غیر افراد دیگر نیست.حقیر آنطوری که واهمه شما بر شماعرضه داشتند توفیق تلمذ اساتید محترم را نداشتم آن چیزی که حقیر از ذاکره در خاطر دارم شاگردی عقل است نه چیز دیگر.
پاسخ محمود زارع : داداش خوش ذوق من
باز کمی زود قضاوت فرمودید . چرا اینهمه عجله ؟!
بنده نگفتم که شما شاگردی فیض کاشانی یا احدی دیگر را کردید . فیض قرنهاست که برحمت ایزدی رفتند و …
من فقط گفتم که کلمات شما برای فهم من ثقیل بود همانند کلمات مکنونه مرحوم فیض کاشانی که برای فهم آن عقول ساده ای همانند عقل من از درک آن عاجز است .
شما که بحمدلله همانطوریکه فرمودید و اطمینان دارید کمال عقلی لازم را دارید و استادید و نیازی به استاد گویا ندارید .
لطفا قبل از اظهار نظر قطعی کمی تامل بیشتری فرمایید تا آزار کمتری ببینید
من فقط بنده خدایم همین
وحید
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲ و ۵۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه
سلام
علی آقا
اولا منبع مذکور و موصوف با مجهول بودن وعدم تعین مواجه است.ثانیا اگر به زعم غلط و پندار واهی شما باشد.بله،در محکمه مخیله باطله شما هر گونه انتقاد ویا اظهار نظری ابراز کینه و عقده محسوب میگردد.اما زهی خیال باطل و فکر خام و اوهام نارس،ثالثا،حقیر از اظهار مطالب حقه مؤیده از سوی حاق شرع و تبیین مسائل ربانیه ممضیه عندالعقل از ناراضی بودن احدی ابائی نداشته و ارضاء و اشباع سایرین را حول محوریت رضایت اصل باالوجدان والحقیقه هالک و مستأصل میپندارم.ملاک در حقیقت و طریقت و شریعت صقع ذوات صادره از مصدر جلال ربوبی است ولاغیر.
علی
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۷ و ۳۸ دقیقه و ۰۴ ثانیه
این آقو وحید که کامنت قبلی رو نوشتن و گفتن کپی و غیره مگه ندیدن که آخر مقاله منبعش ذکرش شد ؟؟؟؟؟؟؟؟شما وحید خان نتونستین غیظ تون کینه تونو رو پنهان کنید .مث اینکه آقا محمود بدجوری بهتون بی توجهی کردن مث من تیر رو در تاریکی انداختین و یه چیزی میگین که اصلا به مقاله ایشون مربوط نمیشه .
بیچاره جناب زارع مآخذ رو در ذیل مقاله نوشتن و توضیح دادن که از متن نسخه آقای غفاریه.
عجب ملتی و آدمایی پیدا میشن توی مملکتمون .
برای برخ کشیدن چند اصطلاح بهتره برین جای دیگر که بحساب شما فهیم هستن
خیلی باادب خانوداگی تشیف دارین شما !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تحویل بگیر محمود خان
پاسخ محمود زارع : عادت ندارم بغیر از پیامهای تبلیغاتی بقیه نوشته های مخاطبین عزیز را حذف کنم. والا حذف میکردم. آقای وحید رستمی هم دوباره نگاه میفرمایند و متوجه خواهند شد که ما از جناب محمود دهداری کپی نکرده ایم بلکه از آقای غفاری نقل کرده ایم. حضرت رستمی احتمالا آخر متن را مشاهده نفرموده بودند !
ولی از این نوع مطالب که به همزه لمزه مانندست آزار می بینم .
همچنین آقای علی آقا ! بخانواده آقای وحید با ذکر جمله (خیلی باادب خانوداگی تشیف دارین شما !!!!!!!!!!) در آخر کامنت خود توهین کردید که در نبودشان من وظیفه دارم بشما تذکر دهم که … ! لطفا مراعات فرمایید !
علی
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۷ و ۳۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه
آقای آقا محمود . شما بمخاطبین خودتون احترام نمیزارین . اصلن جوابشونو نمیدین
من پیام دادم چند بار توی صندوقتونو دوباره چک کنین لطفا
پاسخ محمود زارع : سلام
درخواستی را که فرمودید خارج از توان محمود است علی آقا
ببخسید و راحت بشید.
اهلش بسیارند !
وحید
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۳ و ۵۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه
جهت اطلاع مستمع فهیم
آن را که خبر شد
خبری باز نیامد
مستغرقین در بحر وحدت جفر لیلا و نهارا کرارا و مرارا در لجج بهار قامره ی علوم بیکران ربانی در حال قواصی و استخراج دورر مکنونات از اصداف کائنات میباشند
پاسخ محمود زارع : به جایی – در خویش – مراجعه کردیم و دریافتمان شد که … کاش ساده تر مینوشتین تا ما هم بیشتر بفهمیم . فعلا پس از خواندن همچون " میگسار"ی شدیم مست و همانند حضرت " لاله " مستعار … کلمات مکنونه را آنطور که املاء میشد را هم نمی فهمیدیم که نه فیضی حاصلمان بود نه اهل کاشان بودیم و نه هم مرید اساتید محترم که مسمی اند به صمد …

ضمنا گویا از بس عجله داشتید به املای درست واژه ها هم همانند محمود بی عنایتی شده .
بهتر است( غواصی )مجدد بفرمایید و تا( درر ) بهتری را حاصل کنید ! یاعلی
وحید
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۳ و ۴۷ دقیقه و ۲۴ ثانیه
با سلام.اقای زارع کپی کردن متون دیگران از روی کتاب(محمود دهدار)در وبلاگتون کار شاقی برای احدی نیست تکرار لقلقه مطالب کردار هر بی خرد جاهل است.به تحقیقاتت مناز که سکه ی چنین تحقیقی بازی کودکان کوی و برزن است.
پاسخ محمود زارع : در انتهای متن مآخذ را نوشتیم حضرت مستعار . دوباره ولی اینبار با سلامت ببین
خدا به همه آنهایی رحم کند که در مهمیز چنین قاضیانی قرار دارند !!
از کودک کمتر هم باشیم که هستیم باز خدا را شکر
دوباره تطبیق فرمایید. بنده که ادعای اختراع این فن را نکرده ام . ضمنا در قضاوت دقیقتر باید بود. من آقای دهدار را نه میشناسم و نه اثرش را ! بهر حال این مقدار هم که نوشتم من اختراع نکرده ام ( تاکید ) . خدا خیرت دهد
ضمنا برای نوشتن مثلا الفبا با انشای خودت مجبوری بنویسی : الف . ب . … و این عین همانی یا شبیه همانی خواهد شد که من مثلا قبلا الفبا را نوشتم. و نمیتوان مدعی شد که کپی کرده اید!
من نامی را فرموده اید نمیشناسم ولی شما لابد بحق رسیده اید که چنین اظهار فرمودید.
خدا را شکر

ضمنا درخواستهای قبلی شما را بهمین دلیل نتوانستیم جواب دهیم که شما چنین شانی دارید بخصوص در داوری کردن و قضاوت درباره دیگران .جناب لاله گون …
ما که هر چه به ضمیرمان سرک کشیدیم سری دیدیم پر … ! که فقط دعا بتوان کرد تا بلکه لطفی برای برگشت باشد !
ما مزاحم شما نمیشویم نگران نباشید و حرص ما را نخورید. سلامت شما را آرزو میکنیم
سام نژاد
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۱ و ۳۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه
لطفا در صورت صلاح دید علاقمندان به علم جفر رو به وبلاگ بنده هدایت کنید
دوستداشتین اماده همکاری هستم
http://jafrbook.loxblog.com/
http://jafrbook.loxblog.com/
ح ح
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۱ و ۵۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه
هر کس اطلاعات بیشری میخواد تماس بگیره ۰۹۳۳۳۲۴۱۹۶۶
عزیز
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه و ۴۹ ثانیه
من نیز ان کتاب را دارم منتهی اشتباهات ان زیاد است برای مثال
سوال :امروز دوشنبه اسماعیل پسر هادی در خانه مسیح خواهد آمد یا نه ؟
که عدد اصل ۲۸۲۰ وسیط مجموعی ۱۶۹حروف ۴۷ نقاط ۱۹ میشود
مسلم
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه
با سلام
در مورد مثالی که آوردید (امروز دوشنبه اسماعیل …) امکان داره در مورد جمله “در مرحله بعد گفتیم که تعداد حروف به عدد نقاط باید بنویسیم ملقب آن عدد حروف علیحده بنویسیم و بعد حروف استخراج نماییم” توضیح بیشتری بدید که چطور عمل کنیم؟

بازدید : 951 views بار دسته بندی : دانلود کتاب آموزش علم جفر ، علم جفر ، علم غیب و پیشگویی تاريخ : ۲۷ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.