آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» آموزش کامل دو روش استخراج از جفر (مثال و فرمول)اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آموزش کامل دو روش استخراج از جفر (مثال و فرمول) را برای شما عزیزان قرار دادیم . دو روش رایگان استخراج اعداد و کلمات و حروف و و به دست آوردن پاسخ سوالات در ادامه مطلب

آموزش کامل دو روش استخراج از جفر (مثال و فرمول)

آموزش کامل دو روش استخراج از جفر (مثال و فرمول)

آموزش کامل دو روش استخراج از جفر (مثال و فرمول),پاسخ به سوالات با علم جفر,اموزش روس استخراج جواب سوالات با علم جفر,با چه روشهایی میتوان با علم جفر جواب سوالات را استخراج کرد

آموزش کامل دو روش استخراج از جفر (مثال و فرمول)

آموزش دو روش رايگان از جفر

روش اوّل

اين دو روش را به عنوان عيدي تقديم ميكنم به علاقه مندان علم جفر.

ابتدا سؤال خود را طرح كنيد و سپس با دقت،حروف يا كلماتي را كه داراي حروف مكرر نيستند را در يك طرف نوشته و بقيه حروف را بعداز طرح مكررات كنار هم قرار دهيد. حال شروع كنيد باقي مانده حروف را با هم تركيب كنيد تا به جواب رسيد.

مثال :

ب ع د ا ز ح س ن ي م ب ا رك چ ه ك س ي ر ي ي س ج م ه و ر م ص ر م ي ش و د؟

تلخيص حروف : ب ع د از ح س ن ي  م ر ك چ ه و ص ش

تركيب حروف : بعد از فرد به مُرسي كن

براي آگاهان به رموزو واصلان به علم حروف و رهروان صادق اين راه ، چگونگي به دست آمدن حروف جواب كاملاً آشكار است.بهرحال با تمرين زياد مي توانيد در حدّ خود از اين علم بهره ببريد.

روش دوّم

بعد از طرح مكررات ،در ابتدا هرحرف را كه از نظرابجدي عدد كمتري دارد بعنوان اوّلين حرف جواب دريك سطر جدا بنويسيد و حروف بعدي را بهمين تر تيب  كنار آن قرار دهيد. در آخر مي توانيد به جواب رسيد.

نكته : از هر ده سؤال ممكن است دو يا سه سؤال كاملاً به اين روش جواب دهند. بقيه سوالات حروفشان محتاج تعديل است كه در دوره آموزش جفر نوين آن را به علاقمندان مي آموزيم.

در پايان اين نكته را بار ديگر يادآور مي شوم كه،شرعاً حرام كردم و راضي نيستم كسي ازروي اين روشها كپي كرده و به دروغ به مردم بجاي‌روشهاي ابتكاري خود بفروشد. نقل مطالب اين وبلاگ تنها در صورتي جايز است كه منبع آن ذكر شده باشد درغيراينصورت مديون من هستيد. آيا تا بحال كسي ديده كه من مطلبي از سايت يا وبلاگ كسي نقل كرده باشم؟

رئيس جمهور دروغگوي امريكا كه خود را مدافع حقوق بشر در جهان مي داند و براي همين تلاشهاي بظاهر انسان دوستانه جازه هم مي گيرد، معلوم نيست در دوّمين دوره رياست جمهوري خود چه اعمال زشتي انجام خواهد داد كه وقتي از جفر در باره نحوه گذران دوّمين دور رياست جمهوري وي سؤال كردم اين جواب به دست آمد.

دوردوّم رياست جمهوری باراك اوباما درامريكا چگونه خواهد گذشت؟

مدخل كبير : ۴۰۶۶-  مدخل وسيط :۵۰  – مدخل صغير : ۲۰

و ا و  س ي ن  د ا ل  غ ي ن  ن و ن  ك ا ف

ر س ر ا خ غ   ص س ض  ن خ غ  غ  ر غ  ذ س ج

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

و

ا

و

س

ي

ن

د

ا

ل

غ

ي

ن

ن

و

ن

ك

ا

ف

ر

س

ر

ا

خ

غ

ص

س

ض

ن

خ

غ

غ

ر

غ

ذ

س

ج

ظ

ت

ظ

ح

ف

ش

ذ

ت

ق

ز

ف

ش

ش

ظ

ش

ص

ت

ي

غ

ز

ر

ص

س

ش

ز

ي

د

ن

خ

و

ش

ا

خ

س

ق

خ

ن

ش

و

د

ا

ز

ش

خ

ص

غ

ي

ر

ز

س

ي

ا

ه

ي

 

جواب : نشود از شخص غيرز سياهي

دو پاسخ ديگر در همين سؤال به دست مي آيد كه براي جهان تعيين كننده است و بنده آن را فاش نمي كنم. حال بغير از شاگردان حقير، كساني كه ادعاي استادي در انواع قواعد جفر و ورود به نقطه عوالم بسم الله و هزارو يك جورادعاي عجيب و غريب ديگر را داشته و يا به جفاران هندستان و پاكستان دسترسي دارند و پشت تلفن كرامات خود را به رخ من مي كشند و يا در سايتهاي خالي خودهرچه كه لايق خودشان است نثار ما مي كنند، اگر توانستند يكي ازآن دو پاسخ نهاني را بيابند و يا حتي به آن نزديك شوندآنوقت مي توانند مدعي استادي در اين علم باشند و اگر شجاعت ابرازآن را دارند كه مي دانم ندارند( زيرا كه ايشان خيلي زرنگ تشريف دارند.درجايي كه مي توان با سوالات‌اساتيدي كه دويست سال پيش ازدنيارفته اند مانور داد و سرمردم شيره ماليد،چرا بايدآبروي نداشته خود را درمعرض خطر قراردهند.)آن جواب را در سايت و وبلاگ خود به تماشاي عموم مردم  بگذارند. بالآخره در طول زمان مشخص مي شود كه ايا پاسخ استخراج شده اقايان صحت دارد يا خير؟ زمان خود بهترين محكمه و داور است.

اما مي دانم كه نمي توانيد،زيرا راه شما از ما جداست، شما با شيطان دست دوستي داده ايد وما افتخارمان دراين دنيا اين است كه شيعه مولي علي ( ع ) هستيم. اگر هم بهانه مي آوريد كه خطرناك است،بنده به شما عرض مي كنم كه خداوند متعال درقران كريم مي فرمايد: اجل هيچ كس ثانيه اي به تقدم و تأخر نمي افتد. حيا كنيد و اينقدر جوانان ساده دل را با اراجيف خود گمراه نكنيد.

كساني هم كه با تمام توضيحات بنده هنوز هم اصرار دارند كه مي توان استخراج جواب از جفر را فرمولي كرد، بفرمائيد اين يك نمونه را با فرمول حل كنيد و نتيجه آن را اعلام كنيد.بهر حال دراين چهارسال بايد صحت جواب فرمولي شما به اثبات برسد.

تا كي مي خواهيد با سؤالاتي كه يك بچه دبستاني هم جواب آنها را مي داند با جفر من درآوردي خود مردم را سركار بگذاريد؟ بنده اگر بابت آموزش،دستمزد زياد از شاگردانم طلب مي كنم كه به نظرخودم دربرابرعمري كه صرف شده هيچ است، در عوض علم حقيقي را به آنها مي آموزم.

در پايان يك صحبت كوتاهي دارم با كساني كه هنوز در شناخت ماهيت اين علم دچار مشكل هستند؛

دوستان من بدانيد كه فقط ،خداعالم به غيب وحقايق امور است. جفرعلم غيب نيست وهيچ جفاري نمي‌تواندادعاي دستيابي به علم غيب و ورود به محدوده عوالم غيبي را داشته باشد.اما اگر خداوندمتعال مصلحت بداند به دلايلي كه فقط براي وي آشكارومعلوم است گاهي اجازه دستيابي به برخي اخبارغيبي براي آگاه كردن و تنبيه مردم را مي دهد.

بنابراين سعي نكنيد با طرح سؤالاتي كه فقط اولياء خدا ( آن هم شايد ) بتوانند از عهده پاسخگويي به آنها برآيند ما را امتحان كنيد.بنده نه قادرم اسم همسر آينده شما را استخراج كنم و نه مي دانم در مشتتان چه چيزي را مخفي كرده ايد؟

اگر هم برفرض محال، مي توانستم از عهده پاسخگويي به اين قبيل سوالات برآيم مطمئن باشيد كه باز هم آن رااعلام نمي كردم. پس در هر دو حالت اين جفار نيست كه مورد آزمايش قرار مي گيرد، بلكه اين شما هستيد كه با طرح اين سؤالات خود را از نعمت رسيدن به علمي چنين شريف محروم مي سازيد.

سؤالي هم كه در باره« اوباما » مطرح شد ازاين جهت بودكه دروغ مدعيان حقوق بشربه تمامي آشكار و برملا شود؛وگرنه بنده ادعاي علم غيب ندارم. به اميد ظهور مولايمان مهدي ( عج ) يك صلوات براي سلامتي وجود نازنين آقا نثاربفرمائيد.

در پست بعدي هم دو روش رايگان از جفر به عنوان عيدانه برايتان گذاشته ام تا بدانيد در نشر علم بخل ندارم.

منبع : http://mo3lem.blogfa.com/post/8

بازدید : 658 views بار دسته بندی : روشهای استخراج در علم جفر ، علم جفر تاريخ : ۲۷ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.