آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» اطلاعات کامل درباره علم جفر یا علم اعداد جفر یا عددشناسی یا پشگویی تبدیل حروف پرسش به شماره ابجداخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir اطلاعات کامل درباره علم جفر یا علم اعداد جفر یا عددشناسی یا پشگویی تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد را برای شما عزیزان قرار دادیم .

اطلاعات کامل درباره علم جفر یا علم اعداد جفر یا عددشناسی یا پشگویی تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد

اطلاعات کامل درباره علم جفر یا علم اعداد جفر یا عددشناسی یا پشگویی تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد

اطلاعات کامل درباره علم جفر یا علم اعداد جفر یا عددشناسی یا پشگویی تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد,علم جفر یا علم پیشگویی,علم عددشناسی و جفر,تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد با علم جفر,توضیحات کامل درباره علم جفر,علم اعداد و حروف جفر

اطلاعات کامل درباره علم جفر یا علم اعداد جفر یا عددشناسی یا پشگویی تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد

  بسیاری از دوستان مایل بودند که درباره علم جفر اطلاعاتی داشته باشند از آنجا که من در این رشته تخصص ندارم به گفته های دیگران اکتفا کردم و در این مقاله توضیحی کلی درباره آن قرار میدهم.

جَفر یا عددشناسی یعنی فال واجها (حروف) و یا همان پیشگویی با شماره ها. فالگیرهای شماره دان، پرسشی را آماده می‌کنند بعد هم برای گرفتن “پاسخ” این گامها را طی می‌کنند:

– تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد- پیدا نمودن مدخل کلان و مدخل خُرد واژه ها- یافتن پایه همانندی هر حرف بر پایه جدولهای حروف ابجد- بدست آوردن زبر و بینات حروف به دست آمده- بخش کردن حروف- ویرایش- درآوردن یک جمله از ۱۵ سطر (مستحصله)- شناخت توانمندی شماره ها- و در پایان رسیدن به آوای ناپیدا و پاسخ درونی از ظاهر پرسش توسط قرآن.

الگوریتم رسیدن به این علوم:

۱- آشنایی اولیه با اصطلاحات
۲- علم نقطه
۳- علم عدد
۴- علم مدد
۵- علم حروف
۶- علم جفر
۷- علم جفر ساده
۸- جفر کامل
۹- ستاره شناسی

معنی مُستَحصله

مُستَحصله یا چکیده‌گیری یکی از اصطلاحات فال حروف (جفر) است. مستحصله گاه درآوردن یک جمله از ۱۵ سطر است. در جَفر یا همان عددشناسی به هر کدام از حروف الفبا شماره مشخصی نسبت میدهند و با این شماره‌ها و حروف به جابجایی و تقسیم و غیره میپردازند و به اصطلاح حروف را میشکنند (تکسیر حروف). مستحصله (یا چکیده) نام یکی از مرتبه‌های شکستن حروف است.

مراحلی که در جفر کبیر بکار می‌رود تا پاسخ هر پرسش دریافت شود عبارتند از

۱- تبدیل حروف پرسش به عدد ابجد
۲- پیدا نمودن مدخل کبیر و مدخل صغیر
۳- واژه ها
۴- یافتن اساس و نظیره هر حرف برپایه جدول‌های حروف ابجد
۵- بدست آوردن زبر و بینات حروف بدست‌آمده
۶- واج‎شکنی (تکسیر حروف)
۷- کوتاه‌سازی (تخلیص)
۸- چکیده‌گیری (مستحصله)
۹- شناخت قوای اعداد
و در نهایت رسیدن به گفتار نهانی و پاسخ باطنی از ظاهر پرسش
آموزش علم اعداد و حروف و معنویت نوین(مقدماتی)

 

از دروس حوزه های علمیه اسلامی

در آموزشهای حوزه های دینی اسلامی در ایران و دیگر کشور های اسلامی،همواره به بخشهایی از آموزش های دانشجویان (طلاب ) علوم دینی  بر میخوریم  که از آنها به نام، علوم اسلامی در پی بردن به اسرار و رموز قران و این جهان هستی گفتگو می شود ، وبرای باوراندن نارسایی های بیشمار این ژا ژه پردازی ها و خرافه گویی هادر پیوند با دانش و خرد، هر جا که این یاوه گویی ها مورد شک مردم قرارگیرد و یا اثبات آن دشوار گردد می گویند این ، علم انبیاء و اولیای خداوند بوده و بر همه کس آشکار نمی باشد. گفته می شود که بیش از پنجاه سال است  یهودیان در کاوشهای باستان شناسی در اورشلیم ،  شهر مقدس دینهای سامی ، به دست نبشته های بسیار کهن از کتاب مقدس یهودیان ، تورات دست یافته اند که بسیار شگفت انگیز است و شماری از دانشمندان یهودی با بهره گیری از ابزار و روشهای نوین علمی در پی بدست اوردن راز و رمز این دست نبشته کهن می باشند .آنها می گویند که با بهره گیری از دانش شمارش و ابزار رایانه ای (کامپیوتری)، در پی آگاهی از رموز پیدایش این جهان هستی و آدمیانش  می باشند. و با این شیوه از آینده آدمیان و کائنات نیز پیشاپیش آگاه خواهند شد . و بسیاری از یهودیان در شادی بدست آوردن این نیرو و چیرگی بر این جهان هستی روز شماری می کنند ، و مسلمانان از چیرگی یهودیان بر جها ن و در پی آن نابودی اسلام بیمناک می باشند.در راستای این ژاژه پردازی ها و خرافه گویی ها ، خانمی که در کشور فرانسه در کار چاپ و پخش ادبیات ا روتیک می باشد دست به ابتکار تازه ای زده که در یک برنامه تلویزیونی هم از آن گفتگو شده است ، ایشان با کمک یک استاد علم شمارش (ریاضیات) چند کتاب اروتیک را با بهره گیری از این روش (کشف الرمز) نموده و به دست آورد های بسیار سرگرم کننده و خنده آور رسیده است. اما شوربختانه  این آ گاهی ها نیز در باور های مومنین خللی وارد نکرده است.

در بخشی از کتاب آموزش علم اعداد و حروف و معنویت نوین(مقدماتی) آمده است :

آیا تا کنون شده از خود بپرسید که چرا خواندن سوره توحید به تعداد  سه مرتبه معادل ختم کل قرآن می باشد و یا اینکه چرا قرآن به رمز

است و چگونه استکه تمامی مسائل از آدم تا خاتم در آنبیان شده   است و چرا قرآن شفاست،و عناوین مختلف دیگری که وجود دارد

و کمتر کسی سعی در یافتن حتی جزئی ترین این اسرار دارد تا جائیکه تنها  به خواندن قرآن،‌ احادیث و غیره اکتفا نموده و حتی گاهی متوجه ساده ترین رموز اعداد و حروف نمی شویم.

خداوند سبحان در قرآن می فرماید:   بهترین شما کسی است که قرآن را بخواند و در آن تفکر نماید.حتی شاید  در این آیه هم کسی متوجه نباشد که منظور از تفکر چیست ؟

 علم جفر که به عنوان علم اعداد و حروف نامیده شده است،‌  علم انبیاء و اولیای خداوند بوده و بر همه کس آشکار نمی باشد.

 از این علم می توان در کشف و شهود و یافتن رموز کلمات استفاده نمود،    و در علم جفر کبیر با مطرح نمودن هر سئوال و استفاده از مراحل این علم   میتوان به پاسخ سئوال رسید، البته بدست آوردن پاسخ در انتهای مراحل  از عهدةهر شخصی خارج بوده و شخص باید به یک مرحلة معنوی و خلوص   رسیده باشد و به اصطلاح دست او ((یدالله)) باشد و در ایران عزیزمان وجود  دارنداشخاصی  که به این مرحله از رشد و آگاهی رسیده اند و این مرحله  قابل آموزش نبوده ویک تجربة شخصی معنوی می باشد.  مراحلی که در جفر کبیر ا ستفاده می گردد تا پاسخ هر سئوال دریافت شود عبارتند از       – تبدیل حروف سئوال به عدد ا بجد- پیدا نمودن مدخل کبیر و مدخل صغیر  کلمات- یافتن اساس و نظیرة هر حرف طبق جداول حروف ا بجد- بدست آوردن  زبر و بینات حروف حاصله- تکسیر حروف- تخلیص- مستحصله- شناخت

قوای اعداد و در نهایت رسیدن به لسان الغیب و پاسخ باطنی از ظاهر سئوال در مراحل ذکر شده تا مرحلة ششم امکان آموزش توسط قرآن وجود دارد و بعد از آن نیازمند شرایط خاص بیان شده می باشیم مولای متقیان علی (ع) تمامی مراحل ذکرشده را به صورت ذهنی انجام داده و پاسخ هر سئوال را برای یاران بازگو می نمودند. دراین دوره سعی شده تا مقدمات  این علم را به طور صحیح برای علاقمندان باز گو نماییم و یاری تمامی محققان  در این زمینه را به منظور دادن آگاهی کامل و درست را طلب می نمائیم

از کاربردهای این علم می توان به موارد زیر اشاره نمود

– یافتن عناصر غالب بر طبیعت هر فرد و میزان سازگاری افراد با یکدیگر

– یافتن طالع افراد- روش محاسبة ساعات سعد و نحس از روی علم نجوم

– روش های دعا و شرایط استجابت آن

– قدرت شفادهی اذکار الهی

– خواص حروف

– کشف الاسرار نامهای ائمه از طریق آیه تطهیر

 – تاثیر نامهای الهی و در این راستا به کمک علم نجوم، علم اعداد آریایی و اعداد نجومی، ارتعاشی، مادی و اعداد انرژی و همچنین رموز اعداد ۳و۷و۴۰و غیره آموزش داده خواهد شد و با آموزش این مبحث از علم اعداد می توان با توجه به لحظه تولد هر شخص خصوصیات فرد را به طور نسبتاً کامل بدست آورد، زیرا خصوصیات هر لحظه از هستی با لحظة دیگر تفاوت داشته و تنها ماه تولد نشانگر خصوصیات و طالع فرد نبوده بلکه سال،‌ ماه،‌ روز، ساعت، دقیقه،‌ ثانیه و حتی صدم ثانیه نیز درشکل گیری طالع و خصوصیات فرد موثر بوده و پدران و مادران گرامی با فراگیری این علم تا حد زیادی قادر به تشخیص آینده و طالع فرزندان خود خواهند بود.

بازدید : 286 views بار دسته بندی : علم جفر ، علم غیب و پیشگویی تاريخ : ۲۶ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.