آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . در این مطلب قصد داریم شما را با اسرار و رازهای پیشگویی از آینده و اینکه اصولا پیشگویی تا چه مقدار قابل اطمینان است و همچنین آیا علم پیشگویی جزو علم غیب محسوب میشود یا علوم غریبه آشنا کنیم . همراه ما باشید در ادامه مطلب ./

آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟

آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟

آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟,علم پیشگویی,آیا علم پیشگویی قابل اطمینان است؟,آیا پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه,درباره پیشگویی,پیشگویی در علوم غریبه,پیشگویی در علم غیب,آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟,روشهای پیشگویی آینده با علم غیب و علوم غریبه,چگونه میتوان آینده را پیشگویی کرد,پیشگویی از اتفاقات و حوادث آینده با علوم غریبه و علم غیب

آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟

آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟

آیا پیشگویی از آینده واقعیت دارد؟ پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟

پیشگویی های شاه نعمت الله ولی تا چه حد قابل اطمینان می باشد و اصولا آیا این پیشگویی ها علم غیب است که از نوع علوم غریبه است.

پیشگویی از آینده از ابتدای خلقت انسان هم مطرح بوده و هم جذاب، ظاهرا در روح و فطرت انسان دانستن از اوضاع آینده سرشته شده است.

در چند پست آینده در خصوص پیشگویی مطالبی ارائه خواهد شد.

علوم غريبه چيست؟
 
علوم غريبه علمي ميراثي از انبياء مي باشد. علوم غريبه علمي است ناباور و مطمئن و صحيح و در ذهن نگنجد. البته اصليت علوم غريبه و اوج افشاي حقايق در زمان امام جعفر صادق (ع) بود. ايشان بودن كه دري از درهاي اين علوم را بسوي مردم جهت مبازره با سلاطين و كشف حقايق و پر رنگ كردن مباحث خداوندي باز كردند. البته علوم غريبه عمر بيش از حدي دارد يعني از زمان حضرت ادم (ع). بعنوان نمونه مثلا در زمان پيامبر يكي از كفار كه به علوم غريبه نيز اشنا بود براي پيامبر (ع) طلسمي كرده بود كه پيامبر سردرد گرفته بودن كه بعد پيامبر به حضرت علي (ع) دستور دادن يا علي سوره … را بر اب بخوان و بياور تا من از اب ان بخورم. و چندين مباحث ديگر…

علوم غريبه از براي نجات انسانها و اصلاح زندگي انها بوجود آمده است و بايد از ان به طرز صحيح استفاده نمود علوم غريبه تنها براي استفاده شخصي و يا آواره كردن و سرگردان نمودن مردم بوجود نيامده. و نيز اين علم را هرگز براي منافع شخصي خود استفاده نكنيد چون موفق نخواهيد شد مگر براي رضاي خلق الله و الله.

علم پيشگويي چيست؟ايا صحت دارد!؟

علم پيشگويي را مي توان يكي از علوم بسيار قديمي و اوليه دانست. بشر هميشه در صدد تدوين قوانيني بوده است تا بتواند با ان علم به اسرار زندگي پي ببرد و با ارزوهاي خود دست يابد. در قرون اوليه تاريخ بشر انسانها به وسيله ستارگان و سفيده تخم مرغ و بعضي ار خطوط دست و از طرق گوناگون و غيره به عنوان وسيله اي استفاده مي كردند. تا انسان بتواند از اضطراب و نگراني خارج شود و از اخبار اينده مطلع شود وبه زندگي اميد وار شود. اما در اين بين عده اي نيز بوده اند كه بودن انكه به اين علم و غيره اشنا شوند دست به سودجوي و رمالي و فالگري دروغين بزنند و از اضطراب مردم براي پر كردن جيب خود استفاده كنند.

هدف از فراگيري اين علم چيست!؟

بدانيد كه اين علم فقط براي قوي شدن ايمان انسان و اعتقادات بشر بوجود امده است و تنها رياضت و عبادت در راه خدا بدست مي ايد و بايد هرگز مغرور به خود نشوید و بلكه ايمان خود را قوي و استوار نماييد.

براي بدست آوردن اين علم چه بايد كرد!؟

بايد بدانيد كه براي آموزش هر علمي بايد طبق دستوارت و راه و روش هاي ان پيروي كرد.

علوم غريبه چيست؟

علمي است عجيب و غريب كه با استانداردهاي روزمره زندگي سازگاري نداشته و فعل ان توسط اداب و روشهاي خواص خود پدايدار مي گردد، و براي دستيابي به اين علم از فيلتر هاي خواص بايد گذشت تا نتايج ان چه در خود و چه در ديگران مشاهده شود.

شاخه هاي علوم غريبه چيست؟

شاخه هاي اين علم متفاوت و مباحث ان بيشتراست اما اين علم را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:

۱- احضارات

۲- طلسمات

۳- رمل

۴- جفر

۵- و موارد غيره ديگر (كه اصليترين تقسيمات همان موارد فوق مي باشند)

دسته بندي اين تقسيمات به چه شكل است؟

تقسيمات فوق را مي توان به گروههاي زير بخش كرد، توجه داشته باشيد كه اين تقسيمات وبخشها بطور كلي بيان شده اند:

۱- احضارات به ۴ گروه تقسيم مي شود:

۱-۱: احضارات موكلين و يا مقربين خداوندي، اما نه در سطوح بالا مانند امامان ومديران داخلي خداوندي مانند جبرائيل و غيره

۱-۲: احضارت اجنه ها كه مي تواند از مذاهب مختلف باشد

۱-۳: دعوتها، ازجمله دعوت اسماه و سورات (چله نشيني و هفته نشيني وغيره)

۱-۴: احضارت ارواح كه مباحث خواص علمي خود را دارند

۲- طلسمات به ۴ گروه تقسيم مي شوند:

۲-۱: طلسمات اشكالي

۲-۲: طلسمات حروفات

۲-۳: طلسمات اعدادي

۲-۴: طلسمات مخلوط (اشكال – حروفات – اعداد)

اين نوع طلسمات خود نيز به۴ دسته ديگر تقسيم مي شوند:

۱- طلسمات اتشي

۲- طلسمات بادي

۳- طلسمات ابي

۴- طلسمات خاكي

رمل چيست؟ وتقسيمات ان !؟

رمل علميست شريف كه براي طرح سئوالات و مجهولات و رسيدن به پاسخ از ان استفاده مي شود. گرچه رمل خود به دو دسته تقسيم مي شود ۱- رمل ريختن قرعه

۲- رمل ريختن نقطه

جفر چيست ؟ و تقسيمات ان به چه شكل است؟

جفر علمي است شريف و برگرفته از علم اعداد و حروفات كه با تركيبات و فرمولات خواص، كه پاسخ مجهولات از ان بدست مي ايد. جفر را مي توان در كل به دو دسته ۱- علم جفري اعداد ۲- علم جفري حروفات. ولي بدانيد كه جفر خود بيش چند صد قواعد دارد. وچون جفردر حدود اعداد و حروفات بحث مي كند از اين رو مي توان ان را افضل علمها دانست. چرا، چون علوم غريبه متشكل از حروفات و اعداد است.

علم پیشگویی چیست؟ایا صحت دارد!؟
علوم غریبه علمی میراثی از انبیاء می باشد. علوم غریبه علمی است ناباور و مطمئن و صحیح و در ذهن نگنجد. البته اصلیت علوم غریبه و اوج افشای حقایق در زمان امام جعفر صادق (ع) بود. ایشان بودن كه دری از درهای این علوم را بسوی مردم جهت مبازره با سلاطین و كشف حقایق و پر رنگ كردن مباحث خداوندی باز كردند. البته علوم غریبه عمر بیش از حدی دارد یعنی از زمان حضرت ادم (ع). بعنوان نمونه مثلا در زمان پیامبر یكی از كفار كه به علوم غریبه نیز اشنا بود برای پیامبر (ع) طلسمی كرده بود كه پیامبر سردرد گرفته بودن كه بعد پیامبر به حضرت علی (ع) دستور دادن یا علی سوره … را بر اب بخوان و بیاور تا من از اب ان بخورم. و چندین مباحث دیگر…
علوم غریبه از برای نجات انسانها و اصلاح زندگی انها بوجود آمده است و باید از ان به طرز صحیح استفاده نمود علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا آواره كردن و سرگردان نمودن مردم بوجود نیامده. و نیز این علم را هرگز برای منافع شخصی خود استفاده نكنید چون موفق نخواهید شد مگر برای رضای خلق الله و الله.

علم پیشگویی چیست؟ایا صحت دارد!؟
علم پیشگویی را می توان یكی از علوم بسیار قدیمی و اولیه دانست. بشر همیشه در صدد تدوین قوانینی بوده است تا بتواند با ان علم به اسرار زندگی پی ببرد و با ارزوهای خود دست یابد. در قرون اولیه تاریخ بشر انسانها به وسیله ستارگان و سفیده تخم مرغ و بعضی ار خطوط دست و از طرق گوناگون و غیره به عنوان وسیله ای استفاده می كرد. تا انسان بتواند از اضطراب و نگرانی خارج شود و از اخبار اینده مطلع شود وبه زندگی امید وار شود. اما در این بین عده ای نیز بودن كه بودن انكه به این علم و غیره اشنا شوند دست به سودجوی و رمالی و فالگری دروغین بزنند و از اضطراب مردم برای پر كردن جیب خود استفاده كنند.

هدف از فراگیری این علم چیست!؟
بدانید كه این علم فقط برای قوی شدن ایمان انسان و اعتقادات بشر بوجود امده است و تنها ریاضت و عبادت در اره خدا بدست می اید و باید هرگز مغرور به خود نشود و بلكه ایمان خود را قوی و استوار نمایید.

برای بدست آوردن این علم چه باید كرد!؟
باید بدانید كه برای آموزش هر علمی باید طبق دستوارت و راه و روش های ان پیروی كرد. برای بدست اوردن ثمره های این علم باید به نكات زیر توجه نمایید.
۱- اعتقاد به خدا كه همه چیز و همه كار با اذن او انجام می گیرد
۲- باید از فرد عاملی اجازه عمل دریافت كنی
۳- عبادت و ریاضت و هركاری به شما دستور داده شد در نهایت صداقت و خلوص نیت و درستی انجام دهید
۴- همیشه طاهر و پاك باشی و از غیبت و دروغ پرهیز كنی و دل كسی را نرنجانی
۵- در نوشتن تمام طلسمات و اوراد و تعویذات باید سمت قبله نشسته و از سوی خدا طلب فرج هر مطلبی را بكنی
۶- هرگز این علم را برای طلب دنیا نیاموز و مورد استفاده شخصی خود قرار ندهی
۷- همیشه یقین داشته باش كه این علم بسیار مهم و موثر بوده و خواهد بود و پس باید قدر این علم را دانست
۸- هرگز این علم را به نااهل و جاهل نیاموز
۹- هر كاری را با توكل به خدا شروع كن
۱۰- برای طلسمات بغض و جدای طلسم را بروی پای چپ گذاشته و ترشی جات مزه كن و پشت به قبله باش و در خیال خود انها را در كدورت و بغض و دعوا و جدایی فرض و تصور كن (تصورات باید قوی و هیجانی و شور انگیز باشد)
۱۱- برای طلسمات دوستی و محبت و غیره طلسم را بروی پای راست گذاشته و شیرین نجات مزه كن و رو به قبله باش و در خیال خود انها را در صلح و دوستی و صف تصور كن (تصورات باید قوی و هیجانی و شور انگیز باشد)
۱۲- به روز دعاها و ساعات شبانه روزی ان توجه و عملیات طلسم نویسی را در ساعت و روز خود انجام بده (اصلیترین و مهمترین و مواثرترین جزء كه كمتر كسی به ان توجه می كند)
۱۳- در یك مكان خلوت و بی سر صدا و ارام بنشینید و حواس و ذهنتان جمع عمل خود باشد
۱۴- از موكلین و خادمین روز و ساعتهل كمك و انها را قسم به طلسمات دهید و یاری بجویید
۱۵- به حروف ابجد كبیر و صغیر و غیره اشنا باشید و رمز بدست اوردن طوالع را بدانید و قبل از طلسم نویسی طالع شخصها را در اورده و با خلق و طبایه و عناصر وغیره انها اشنا باشید
۱۶- به چهار طبع مطلوبین اشنا و انها را در بیاورید و بدانید كه از كدام طبع پیروی می كنند
۱۷- اصل نام شناسنامه ای مادرو اسم طرفین را داشته باشید نه اسامی مستعار
۱۸- ساعتها و روزها و هفته ها را برای اشخاص دراورده و بدانید برای چه زمانی چه طلسمی خوب است در غیز این صورت برعكس عمل خواهد شد و مطلوب، مغلوب خواهد شد
۱۹- به نحس و سعد بودن ایام و ساعتها اشنا باشید
۲۰- بخورات را شناسای و بدانید كه هر طلسمی یك بخور مخصوص به خود دارد البته بطور كلی
۲۱- ۳ بار در اول و ۳ بار در اخر طلسم نویسی صلوات و درود و گفتن لاحول ولا قوه الی بالله

پاسخ به شبهات – پیشگویی علم غیب است یا علوم غریبه؟

jelodari.blogfa.com/post-87.aspx

علم پيشگويي را مي توان يكي از علوم بسيار قديمي و اوليه دانست. بشر هميشه در صدد تدوين قوانيني بوده است تا بتواند با ان علم به اسرار زندگي پي ببرد و با ارزوهاي …

May 31, 2013 – اگر واقعا علم غیب ( پیشگویی)درست نیست پس چطور شخصی فقط با … يا علوم غريبه بيان مي شود، نوعي حدس قوي است و علم قطعي به آينده نيست و …

تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به …. از نظر دسته‌بندی علوم غریبه، جفر در سطوح عالی آن قرار دارد و با فال، سحر، … افراد با یکدیگر- پیشگویی برای هر فرد- پیدا کردن زمانهای خوش شگون و بدشگون از راه …

You’ve visited this page 3 times. Last visit: 11/10/16

پیشگویی با علوم غریبه – لینک گردی

farsdaily.ir/news/پیشگوییباعلومغریبه

دانلود رایگان کتابهایی درباره علوم غریبه و متافیزیک ، کتابهای عجایب و … در این پست با آن دسته از پیشگویی های مهم نوستراداموس که به حقیقت پیوسته است آشنا …

May 31, 2011 – براي علوم غريبه كه انواع فراواني دارد مثل علم حروف، اعداد، جفر، رمل، ….. سوالی داشتم در ارتباط با پیشگویی از طریق علم جفر و ستاره طالع افراد.

Jun 24, 2012 – البته اصلیت علوم غریبه و اوج افشای حقایق در زمان امام جعفر صادق (ع) بود. ایشان بودن كه دری از درهای این علوم را بسوی مردم جهت مبازره با سلاطین و …

Apr 6, 2016 – به‌هرحال، بخشی از پیش‌بینی‌ها هم با استفاده از علوم غریبه صورت … به‌دلیل فراموش کردن قیامت است؛ اما پیش‌گویی درباره سایر آینده‌های نزدیک‌تر مانند …

دار الجن

dar-aljinn.blogfa.com/

من در یک صفحه اجتماعی با شخصی آشنا شدم که برام پیشگویی کرد و الان حدود ۳ ماه …. استاد داوود کتولی با تحصیلات دانشگاهی از بهترین های علوم ماوراء و غریبه است.

متافیزیک و علوم غریبه

metalife.mihanblog.com/

افکار ما و خاطرات و ذهن ما ماده ای هستند با انرژی و فرکانس بسیار بالا بخاطر همین غیر قابل …. پیش بینی کرده که روزی خواهد رسید که چگونگی آن اعمال هم شناخته شود.

تاریخ : سه شنبه، ۹ خرداد ماه، ۱۳۹۱ موضوع : علوم غریبهپیش گویی با کمک گروه خونی افراد , پیشکویان بزرگ تاریخ و کتاب نوستر آداموس پیشگوی بزرگی که …

آموزشی – استخاره با علم جفر – … برطبق سوابق و منابع موجود پنج علم وحود دارد که از جمله علوم غريبه اند كه از درسترس …. و یا پیش بینی کرد اگر خواب حقیقت است ؟

چینی.فیثاغورث.علم اعداد. پیشگویی شاه نعمت الله ولی .نوستراداموس و زرتشت … از قدیمی‌ترین نام‌هایی که با علوم خفیه پیوند خورده، نام بلیناس حکیم است، که در … نیز ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ بهائی در مورد علوم غریبه آثاری دارند.

با مطالعاتی که بر روی علم اسرار انجام گرفته است در می یابیم که بشر از … اعتقاد به رمز گونه بودن ویژگی های عدد و استفاده از آن برای پیش بینی سرنوشت فرد یا …

فال رمل – ایجوفان

www.ejoo.ir/fun/fal/raml

جَفر یا عددشناسی یعنی فال حروف و یا همان پیشگویی با شماره‌ها است، و در کلام دیگر به … رمل یعنی دانۀ شن و علم رمل،شاخه‌ای از علوم غریبه(=علوم خفیّه) است که بر اساس …

یکی از مراحل نازل‌ترش هم رمّال‌ها و فالگيرها هستند که با وسایلی که بي‌اساس و خرافات است، رمل مي‌اندازند و محاسباتي مي‌کنند. برخی علوم غريبه‌ نیز هست که بر اساس …

Sep 10, 2016 – خانه / علوم غریبه و متافیزیک / دانلود کتاب پیشگویی آینده (آشنایی با فنون پیشگویی) استاد رهنما,آموزش پیشگویی با علوم جفر رمل و نجوم …

Jun 15, 2014 – علوم طبیعی، علومی‌اند که با ساز و کارهایی متعارف،از مقدمات معلوم به … علوم غریبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغیر و …. نوشت و آینده او تأثیر می‌گذارد و از این طریق نسبت به پیشگویی در مورد آینده اقدام می‌شود.

خاتون – پیشگویی

drazghadi.blogfa.com/post-1.aspx

البته اصليت علوم غريبه و اوج افشاي حقايق در زمان امام جعفر صادق (ع) بود. ايشان بودن كه دري از درهاي اين علوم را بسوي مردم جهت مبازره با سلاطين و كشف حقايق و پر …

May 18, 2015 – *علوم غریبه مرتبط با موجودات برزخی است/ «سرکتاب» سندیت ندارد …. مشورت می‌کند، ولی در سرکتاب باز کردن فرد اقدام به پیشگویی می‌کند.

علم جفر يا عددشناسي يعني فال حروف همان پيشگويي با شماره‌ها مي باشد به عبارت ديگر … اين كار از نظر علوم تجربي قابل توضيح نبوده و از علوم غريبه شمرده مي‌شود.

Jul 17, 2007 – 10 posts – ‎۶ authors

به باور ایشان رمل، رَمّالی یا فالگیری با ریگ یکی از دانش‌نماها است که افراد … من چند صدتا کتاب به نام رمل و جفر و علوم غریبه قدیمی دارم يا مي شناسم …

آشنایی با علوم غریبه ، طلسم ، جادو ، رمل، فالگیری، طالع بینی، ستاره بینی، جفر و... … جَفر یا عددشناسی : یعنی فال حروف و یا همان پیشگویی با شماره‌ها است، و در کلام …

Jun 8, 2011 – منجمی که به توصیه استادش در سال ۹۵۰ پیش بینی ظهور حضرت حجت را در سال ۱۲۱۴ ق کرد. … معنا و بسیار بی ربط صورت گرفته و ذره ای منطبق با واقعیات تاریخی نیست. … و در علوم غریبه که فن منست، می تواند بود او بِه از من باشد.

Dec 9, 2010 – علوم نجوم و جفر و … چيه؟ با سلام. علم نجوم و جفر چيه؟ يا علوم غريبه؟ من از چند … البته بعضی از این علم استفاده های دیگری مثل پیشگویی و … را هم در …

Aug 14, 2013 – کلدانیان (بابلیان) که مطالعۀ علوم غریبه را آغاز نمودند، برای حروف …… بود و اعداد را رمزهایی تلقی می‌کرد که با یاری آنها پیشگویی آینده میسر می‌شود.

جفر و رمل

www.jafr.blogfa.com/

با سلام یکی از دوستان سوال پرسیدند که خواندن سوال و جواب برای طالبان این علم خالی از لطف نیست … آیا فقط برای پیشگویی در آینده است ؟ … در برخی موارد، این تحصیل واجب می شود؛ مثل آن جا که حل مشکلات مردم متوقف بر تحصیل در علوم غریبه باشد.

knowledge – علوم غریبه

knowledge-and-wisdom.blogfa.com/tag/علومغریبه

knowledge – علوم غریبه – ادیان و شیطان و شیطان پرستی و ماوراء الطبیعی. … طالع‌بینان معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی می‌کنند.

Sep 22, 2007 – با علم جفر و علم رمل می‌توانید آینده را پیشگویی کنید. ….. جادوگری و سحر و اسطرلاب وعلوم غریبه و اینها، ۲ قسمت دارد؛ قسمتی که الان توی جامعه داریم …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 10/24/16

Dec 2, 2012 – از نظر دسته بندی علوم غریبه، جفر در سطوح عالی آن قرار دارد و با فال، سحر، … هر فرد و میزان سازگاری افراد با یکدیگر- پیشگویی برای هر فرد- پیدا …

پیشگویی سن ازدواج با حلقه بایگانی – دعا و علوم قرانی

۱۴adiye.com/tag/پیشگویی-سن-ازدواج-با-حلقه/

بدین معنی که عمل در جائی که فقط بتوان به خداوند متعال پرداخت و ذکر و تسبیح او را گفت صورت گیرد و اسرار خلوت را با کسی بازگو نکند و کسی که این شرط را …

اینگونه علوم ، با وجود داشتن آثار مطلوب به صورت محدود دارای آفات و آثار نامطلوب فراوانی مانند اصل شیادی و مرید پروری و پیشگویی دروغین و . می باشند . و در این راه …

Mar 11, 2011 – وچگونگی کار با انها درکتب علوم غریبه و..که امروز بازار داغی را درفضای مجازی بخود اختصاص داده وکتبی چون .گوهر شب چراغ .اساطیر. طلسمات .

ایا پیشگویی های احمدی نژاد در موارد مختلف در واقع پیشگویی های مشایی بوده است؟! آیا ماجرای ارتباط مشایی با برخی اشخاص منحرف و متوسل به علوم غریبه واقعیت دارد؟

علوم غریبه+پیشگویی – لینک گردی

farsweekly.ir/news/علومغریبه+پیشگویی

من چند صدتا کتاب به نام رمل و جفر و علوم غریبه قدیمی دارم يا مي شناسم ولی هیچکدوم چیزی … ۸۲۷٫ ۱۰ پیشگویی بزرگ نوستراداموس که به حقیقت … در این پست با آن …

Oct 16, 2011 – 15 posts – ‎۴ authors

همان طور که قرار نیست با علوم تجربی کسی دنیا را بگیرد !؟ علوم غریبه هم شدیدا محدود هستند …به کلی شرایط … مثلا کسی که دست به تسخیر بزند …

پیشگویی استاد رائفی پور=ارتباط باشیاطین درآینده – آپارات

www.aparat.com/…/پیشگویی_استاد_رائفی_پور%۳…

Jul 8, 2014 – یالثارات الحسین پیشگویی استاد رائفی پور=ارتباط باشیاطین درآینده ماورائ , جن گیری , علوم غریبه , , یالثارات الحسین. … با اشتراک در فیلیمو به تماشای هزاران فیلم و سریال ایرانی و خارجی بنشینید. کاپيتان آمريکا: جنگ داخلي …

خیلی خوش امدید – پیشگویی

m-f91.blogfa.com/tag/پیشگویی

خیلی خوش امدید – پیشگویی – هرگونه کپی برداری از مطالب اینجا با هر شیوه و روشی ازاد ومجاز است. … انجام امور خارق‌العاده معمولاً از طريق علوم غريبه صورت مي‌گيرد.

البته اصليت علوم غريبه و اوج افشاي حقايق در زمان امام جعفر صادق (ع) بود. ايشان بودن كه دري از درهاي اين علوم را بسوي مردم جهت مبازره با سلاطين و كشف حقايق و پر …

آموزش علم جفر با روشهاي پيشرفته – پیشگویی ظهور امام زمان به نقل از برخی شیادان جفر – وبلاگ آموزشي علم جفر با روشهاي پيشرفته براي دوستداران علوم غريبه.

بسیاری از کسانی که در رابطه با شخصیت این مرد مطالعه کرده اند̨ دریافتند که وی شمار …. او طالع بین ̨ پیشگو ̨ منجم وجادوگر است و علوم غریبه ی دیگری (occult) را …

Jan 17, 2013 – سلام به همه من چند سئوال داشتم در علوم غریبه ۱- با اسم من و مادرم چه کارهایی میشه … علم پيشگويي را مي توان يكي از علوم بسيار قديمي و اوليه دانست.

Feb 7, 2016 – حوزه/ نشست علمی «پیشگویی های آخرالزمانی و ارتباط آن با علم آینده … خصوص مطالعه آینده، چهار راه وجود دارد؛ اولین گام، راه علوم غریبه است؛ راه دوم، راه …

علوم خفیه (غریبه) – معرفی پنج شاخه‌ی علوم خفیه (غریبه) – معرفی و آشنایی با علوم … آینده او تأثیر می‌گذارد و از این طریق نسبت به پیشگویی در مورد آینده اقدام می‌شود.

برچسب ها – علوم غریبه – عصر ایران

www.asriran.com/fa/tag/1/علوم%۲۰غریبه

این که با مسئول مربوطه صحبت کردم معلوم شد به… ایشان به علوم غریبه مسلط بوده و پیشگویی های عجیبی… کد خبر: ۱۸۹۳۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۲. رپورتاژ آگهی …

Oct 4, 2016 – پس همراه گنج پنهان باشید و با متافیزیک یا همان علوم غریبه بیشتر. … معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی می‌کنند …

جادوگری شما را تضمین می کنیم

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=47023

Sep 30, 2007 – با علم جفر و علم رمل می‌توانید آینده را پیشگویی كنید. … صفحات جزوه‌ها را ورق بزنید تا دست‌تان بیاید توی این علوم شبه غریبه دقیقا قرار است با چه …

پاسخ به تمامی سؤالات فوق نیاز به درک مفاهیم علم و جادو، دانشمند و جادوگر دارد. … مثل پیشگویی و یا بلند کردن اجسام از روی زمین با نیروهای ماورایی، طبق تعریف ارائه …

گنج,گنج نامه,دفینه,زیر خاکی,علوم غریبه,نهان‌شناسی,علوم خفیه,طلسم,,علوم غریبه … جَفر یا عددشناسی : یعنی فال حروف و یا همان پیشگویی با شماره‌ها است، و در کلام …

شاهراه – ۰۹۱۲۷۹۳۹۴۹۸ – متافیزیک و علوم غریبه

shahrahshop.blogfa.com/tag/متافیزیک-و-علومغریبه

شاهراه – ۰۹۱۲۷۹۳۹۴۹۸ – متافیزیک و علوم غریبه – فروش کتاب pdf / پی دی اف – شاهراه … پیشگویی بزرگ تاریخ – سید جلال صیاد میری. پیشگویی با گروه خونی افراد.

هر چه بيشتر برويد، انس و الفت بيشتري با هم پيدا مي كنيد. … علوم غریبه به چند طریق کشف وبه نتیجه مطلوب میرسد. …. پیشگویی های درخت سخنگو بر دار قالی

«پیشگویی های آخرالزمانی و ارتباط آن با علم آینده پژوهی» – وارث

vareth.ir/…/پیشگویی-های-آخرالزمانی-و-ارتباط-آن-با-…

Feb 12, 2016 – نشست علمی «پیشگویی های آخرالزمانی و ارتباط آن با علم آینده پژوهی» … در خصوص مطالعه آینده، چهار راه وجود دارد؛ اولین گام، راه علوم غریبه است؛ راه …

علوم غریبه

www.parsacloob.com/عنوان/علومغریبه/

۲۱, ختومات و تسخیرات جن و اعمال قرطاس و علوم غریبه, ۱۳۶۶٫ ۲۲, پیشگویی با کمک گروه خونی افراد, ۷۵۱ … ۳۰, مطالبی چند درباره علوم غریبه, ۶۵۶٫ ۳۱, جادوی سـیاه …

Rating: 3.9 – ‎۱,۲۸۴ reviews

طالع بینی با حروف ابجد یکی دیگر از پیشگویی های جالبی است که در این روش هر ….. این روش از علوم غریبه س و خیلی از علما و بزرگای دین هم روی ستاره بخت تاکید …

دعا نویس وحل مشکلات با علوم غریبه | Facebook

https://www.facebook.com/دعا-نویس-وحل-مشکلات-با-…

http://www.facebook.com/groups/240012826035791/ … May 9, 2013 ·. فال تاروت – یکی از قدیمی ترین روش های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده است.

تماس با ما; سوالات; خدمات; آموزش; مقالات; درباره ما; صفحه اصلی … پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان …

آخرالزمان و ظهور مهدی موعود عج – متنی مهم در پیش بینی ظهور امام زمان (ع) – اخبار و مقالاتی پیرامون … در این متن بی معنا و بسیار بی ربط صورت گرفته و ذره ای منطبق با واقعیات تاریخی نیست. … و در علوم غریبه که فن منست، می تواند بود او بِه از من باشد.

Feb 22, 2011 – پیش بینی های مدیر سایت ظهور از حوادث سال های آینده ایران و جهان تا سال ظهور. … با استناد به استحصال علم ارزشهای حروف قرآن كريم حدود چهل سال بعد از پيروزی ….. سایت یک برداشت جناحی و سیاسی و یا از طریق علوم غریبه و غیره نیست.

پیشگویی انتخاب همسر بایگانی – علوم غریبه

olomgaribe.ir/tag/پیشگویی-انتخاب-همسر/Translate this page

Jul 28, 2016 – ابجد كبير و علوم غريبه ۴ – از خوده کلمه روح سوال شد جمع کلمه روح = ۲۱۴ که ۴. ادامه … فقط در ۱۰-۱۵ دقيقه با موهاي سفيد خداحافظي كنيد. بهترين محصول …

متافیزیک – آینه بینی

ghallee.blogfa.com/cat-169.aspx

کریستالو مانسی یکی از علوم حیرت اور و تعجب برا نگیزی که در مشرق زمین معمول بوده است علم مدفون شده و منقرض شده ی کریستالو مانسی میباشد. … دیده دیشد به پیشگویی یا ارتباط با عالم ماورا می پرداخته اند همچنین گاهی از نگاه کردن …. علوم غریبه

مشاوره

www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/…/مشاوره

علم «جفر» یکی از علوم غریبه است که با آن میتوان به برخی از اسرار و اخبار جهان … مرد را برای پیش-گویی ازدواج به حروف ابجد درآوردن و چیزهایی از این قبیل همه خرافات …

آشنایی با علوم غریبه: سحر، طلسم، تنجیم، احضار اجنه، فال، طالع، علم جفر، علم رمل … عراق را تحریک کرد، حمله عراق قابل پیش بینی و پیش گیری بود، برخی از اعدام ها …

علوم غریبه ای كه درباره كارهای خارق عادت بحث می كند، فراوان و بررسی و تقسیم بندی آنها … معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی میكنند.

۱۴۰۱ سال سقوط اسرائیل: بررسی یک پیش بینی قرآنی اعجاز ریاضی سوره های … از علوم غریبه و قرآن و ریاضیات نوشته شده و پیش بینی بلکه پیشگویی کرده است … و میلادی سال سقوط اسرائیل را در بر می گیرد بلکه با محاسباتی که شده سال عبری آن …

علوم غریبه,آسترولوژی یا نجوم احکامی (حقیقت یا خرافات) رابطه طالع و سلامتی با … تندرستی و طالع افراد-پیشگویی اقتصادی با فضا زمان -توسعه علم احکام نجومی).

علم علوم غریبه

www.shabbarany.blogfa.com/

علم علوم غریبه – … انجام امور خارق‌العاده معمولاً از طریق علوم غریبه صورت می‌گیرد … طالع‌بینان معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی …

همزاد چیست؟ | شگفتیها

www.shegeftiha.com › اساطير و افسانه‌ها

Jul 30, 2013 – در این پست مسئله همزاد از دیدگاه علوم غریبه، فولکلور، عرفان و … آیا شخصی دیگر با اینکه نسخه ای از شماست ولی شما نیست، روی سیاره زمین با کوه …

آیه ۴) ۱۰۰مرتبه بگویید(عَلی صِراطٍ مُستَقیم) جهت دوستی با خدا ومشتاق شدن به اطاعت او ….. توجه داشته باشيد كه در علوم غريبه براي به دست آوردن طالع شخص تنها از طريق ….. شده است ولی با این حال تعبیر خواب را یکی از بهترین روشهای پیش بینی آینده …

Aug 12, 2014 – دعانویسی و رمالی؛ واقعیت یا خرافه / از ارتباط با اجنه تا گشایش بخت و قبولی در کنکور … علوم غریبه در دست افراد بی سواد و سود جو/ من با اجنه ارتباط دارم …. را برای همه پیشگویی کند، حتی پیامبر اسلام (ص) نیزبا تمام علم و عظمت …

باید به عرض خوانندگان محترم برسانم که در علوم غریبه به چند طریق و روش قابل کشف و به … علم جفر یا عددشناسی یعنی فال حروف همان پیشگویی با شماره‌ها می باشد به …

۳ – علم اعداد – بلاگ اسکای

www.elmeadad.blogsky.com/1384/11/22/page/3

طریقه عمل: قبل از هر کاری در علوم غریبه یک چهله نشینی لازم است؛از آنجاییکه در حال حاظر با ….. جَفر یا عددشناسی یعنی فال واجها (حروف) و یا همان پیشگویی با شماره ها.

جادو-طلسم-علوم غریبه-مکنونه – “شرحي مختصر از زندگينامه مير داماد کبير” … زيارت به مشهد رفت, ميرداماد داراي تاليفاتي نفيس در حکمت و فقه بوده است و از ,آنجا با علم علوم غريبه آشنا مي گردد. … علم پيشگويي يکي از علوم بسيار قديمي و ابتدايست.

Sep 14, 2014 – امروز قصد دارم کمی در رابطه با قانون جذب و کتاب راز بنویسم در ابتدا لازمه … در رابطه با متافیزیک و علوم غریبه و علم طالع بینی و پیشگویی مطالعه …

Nov 2, 2011 – علوم غریبه ای که درباره کارهای خارق عادت بحث می کند، فراوان و بررسی و … با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی میکنند.

علوم غریبه | ماوراء الطبیعه | ماوراء | متافیزیک | همزاد | جن | شیطان | تسخیر | احضار ارواح | مرگ. متافيزيک … آشنايي با علوم غريبه و خفيه · تست پيش بيني طول عمر.

پیش بینی هایی که با استفاده از علم ((جفر)) در ازدواج می شود، تا چه حد درست است … علم جفر یکی از علوم غریبه است که با آن می توان به برخی از اسرار و اخبار جهان دست …

استخاره و جفر | پیشگو

https://pishgo.wordpress.com/2007/03/08/estekhare/

Mar 8, 2007 – برطبق سوابق و منابع موجود پنج علم وحود دارد که از جمله علوم غريبه اند كه از ….. با سلام به خوانندگان سایت پیشگو – برخی دوستان بدون مطالعه دقیق و …

دانلود کتاب پيشگويي منجم يهودي – پايگاه دانلود رایگان کتاب

www.takbook.com/…/دانلود-کتاب-پيشگويي-منجم-ي…

دانلود کتاب پیشگویی منجم یهودی. ۲٫ admin; كتاب علوم غريبه; ۵ام آذر ۱۳۸۶; بدون نظر. دانلود کتاب … چیزی که جالب است این است که فرد تنها با دریافت همسویی […] …

۱ ساعت مرگ اگر می توانستید آینده را پیش بینی کنید، دوست داشتید از تاریخ دقیق مرگ … امّا مرگ با این موارد برابر نیست؛ جنسیت و نژاد تاثیر زیادی دارند، هنگامی که …. بوسیله ابزاری است که برای فرضیه های محدود کردن علم، پایه ای بشمار می آیند.

Nov 22, 2011 – باید توجه داشت که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف ….. بنده خیلی وقته در رابطه با علوم غریبه کار می کنم و می تونم بگم که کاملا …

آیا پیش‌گویی حوادث دنیا بر اساس موقعیت ستارگان درست است؟ … جلب محبت دیگران با روشهایی غیر از سحر و جادو ایرادی ندارد و اگر مراد از علوم غریبه ، غیر سحر و جادو …

بسیاری از سیستمها و روشهای پیشگویی از جمله ستاره بینی , تاروت , و آچینگ مراسم و … بسیاری از کسانی که به علوم پوشیده و انواع دریافتهای خارج از حسی عشق می ورزند , این ….. metaphysics · چاکرا و انرژی درمانی · ایران متافیزیک · علوم غریبه.

پیشگویی زمان مرگ – آموزش کامل علوم غریبه اموزش …

plusiha.net/پیشگویی+زمان+مرگ+-+آموزش+کامل+علوم

دانلود کتاب پیشگویی آینده (آشنایی با فنون پیشگویی… آموزش علم رمل علم پیشگویی های حضرت دانیال به … علم الجفر یا علوم غریبه چیستند؟ – آسمونی طلسم …

علوم غریبه ۳

thebestweblogscience.blogspot.com/2009/08/3.html

علوم غریبه وبلاگ blog. … مطالبی چند درباره گزیده هایی درباره علوم غریبه. حجم:۲۸۱ کیلوبایت, دانلود … مقاله ای کوتاه در باره پیشگویی با کمک گروه خونی افراد.

علم «جفر» یکی از علوم غریبه است که با آن میتوان به برخی از اسرار و اخبار جهان … ی ازدواج به شخص را نمیدهد یا اسم زن و مرد را برای پیش-گویی ازدواج به حروف ابجد …

جهت برقراری با استاد گرامی با شماره زیر تماس حاصل نمایید لطفا فقط برای امور مهمه تماس حاصل کنید و از ارتباط برای طالع بینی و سرکتاب و پیشگویی و آموزش جدا …

Dec 4, 2013 – من در این کتاب نیز با استفاده از علوم غیبی و زبان ریاضی، تاریخ … گفت: این کتاب با استفاده از علوم اعداد، علوم غریبه و علم جبر نگاشته شده است …

موضوعات کتاب شامل غیب‌گوئی، فالگیری، فلسفه و روان‌شناسی، موضوعات خاص در پیراروان‌شناسی و علوم غریبه، پیرا روانشناسی و علوم غریبه، پیراروان‌شناسی و علوم …

نیم نگاهی بر علوم غریبه (نهان‌شناسی یا علوم خَفیه)

www.bargozideha.com/…/pxndksnv-نیم-نگاهی-بر-ع

علوم و فنونی مثل طالع‌بینی، جفر (عددشناسی) و رمل در رابطه با علوم شکل گرفتند و … در علم کیمیا شرایط خاص این تبدیل آمده است که سخت‌ترین از علوم غریبه …. جَفر یا عددشناسی : یعنی فال حروف و یا همان پیشگویی با شماره‌ها است، و در کلام دیگر به …

May 4, 2016 – برای بدست اوردن قدرت پیشگویی و حدسیات درست باید کانالها و دریچه های … در علوم غریبه و متافیزیک با انجام احضاراتی خاص و احضار جن میتوان این …

شکاری که انسان ها در خواب و رویا می کنند نوعی دانش و علوم خاص است که بنا بر ظرفیت و … از این روست که گفته اند که رویا یکی از راه های ارتباط با عالم بالا و خداوند …

Jun 15, 2014 – عبيدالله بن حر جعفي، شخصیتی مرموز با پشيماني ابدي. تاریخ نشر … یکی از راه های کشف و رسیدن به نتیجه در علوم غریبه حروف ابجد می باشد . حروف ابجد به …. انيميشن سيمپسون‌ها ۱۶سال پيش درباره ترامپ پیشگویی کردند+عکس …

**متفرّقات علوم غریبه در متفرّقات علوم غریبه و متنوّعات فنون عجیبه: سوره مبارکه حمد – با هنر خطاطی و تهذیب (طلاکاری). ***لوح طلسم سبع المَثانی (عدد وفقی سوره …

نیلو شاپ – دانلود مجموعه کامل و کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک …

goo.gl/OgWsWqTranslate this page

رو برای شما عزیزان علاقه مند به مباحث علوم غریبه و متافیزیک قرار دادیم . … کتاب الکترونیکی شامل علوم غریبه,ادعیه,طلسمات,ارتباط با ارواح و جن,علم جفر,یوگا و مدیتیشن,عجایب … ۴۸-نوسترآداموس (پیشگویی بزرگی که آینده را رقم زد) ۶۶۲ صفحه

Jul 3, 2015 – با عرض سلام و خسته نباشید و با عرض پوزش به علت اینکه مدتی ….. اگه اینا باخبر هستن یا ماجرای قوم مایا که میگن اینا پیش بینی کردند پس سخن خدا … شطرنج و همان خانه های سیاه و سفید در واقع یکی از اسباب جن گیری و علوم غریبه.

Dec 28, 2009 – آیا فال علم است یا خرافات ؟ آیا فالگیران شیادند یا عالم به علوم غریبه ؟ … هم با وجود پیشگویان بزرگی مانند نوستراداموس که هزاران پیش گویی وی از …

Apr 22, 2016 – واتفاقی که در۴۰ سال گذشته برنجوم واردشده است برپایه تغییر دوره ای، از حوت به دلو مسایل زحلی حاکم گردیداست وهر کس میخواهد در علوم غریبه کاری …

آیا دست جنیان در کار است؟ – صراط

www.seratnews.ir › صفحه نخستسیاسی

براستی مشایی در مشتش چه داشته است که با باز کردن آن برای احمدی نژاد او را اینچنین … مي شود با علوم غريبه آشنايي دارند اشاره كرده و افزوده است: در ۲۲ بهمن سال گذشته … ارمينه در ادامه پيشگويي سال گذشته مشايي را مورد توجه قرار داده و خاطر نشان كرده …

علوم ماورائی | Telegram Channel @olomehmavarai

https://inten.to/…/channel-olomehmavarai-lwm-mwry…

علوم غریبه و متافیزیک و ماوراء الطبیعه ارتباط با ادمین کانال: @mtbarcati موبایل: … درمانی پیشگویی و غیب گویی علوم غریبه و خفیه و متافیزیک ✅ همراه با …

Mar 1, 2008 – [۱] علوم و فنونی مثل طالع‌بینی، جفر (عددشناسی) و رمل در رابطه با علوم …. ( پیشگویی های آخر الزمان ) اثر : استفن اسکینر ترجمه : دکتر علی نظری …

 
بازدید : 774 views بار دسته بندی : علم غیب و پیشگویی ، علوم غریبه تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.