آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت بزرگ antique-book-treasure.ir آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . تحقیقات نشان داده اند که خطهای موجود در بر روی کف دست انسان با ابعاد شخصیتی فرد در ارتباط است . برای خواند متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید …

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟,ارتباط شخصیتی انسان با خطوط روی کف دست,ارتباط خط های کف دست با ابعاد شخصیتی,مشخص کردن سبک زندگی انسان با خطوط روی کف دست,اشکال و خطوط بر روی کف دست سبک زندگی انسان را نشان میدهد,خطوط روی کف دست علامت و نشانه چیست؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

در طول تاريخ، مردم مجذوب و شيفته رمز و رازهاي شخصيت انسان بوده‌اند. در تلاش و كوشش‌ براي يافتن اين‌كه چرا و چگونه انسان‌ها با يكديگر تفاوت دارند؛ مردم در ستاره‌ها به‌دنبال جواب بوده‌اند، در تجزيه و تحليل دست‌خط‌ها و دست نوشته‌ها، در مورد مطالعه شكل و شمايل سر و همچنين در مورد خط‌ها و اشكال دست انسان. هر كسي مي‌تواند به دست آدمي نگاه كند و برخي حقايق را از اين نگاه برداشت كند. براي مثال يك دست با تاول‌ها و آبله‌ها و پينه‌هاي موجود به ما مي‌گويد؛ فرد دارنده اين دست كارهاي سخت و زحمات فيزيكي زيادي را انجام مي‌دهد اما برخي از مردم فراتر رفته‌اند و خطوط و اشكال متفاوتي را در كف دست انسان تشخيص و آن‌ها را با ويژگي‌هاي درست شخصيتي انسان ارتباط داده‌اند. متخصصان در مطالعه كف دست، خطوط زيادي را در كف دست انسان تشخيص داده‌اند كه طول، درازا، وضوح و روشني آن‌ها سيماي درست شخصيت را تعيين مي‌كند. در اين شماره ما با خط زندگي آشنا مي‌شويم. در اين شماره از ۱۴ خطي كه روي دست‌تان قرار دارد تنها خط زمين را بررسي مي‌كنيم و در شماره‌هاي بعدي به ترتيب هر كدام از خطوط را بررسي مي‌كنيم.


 ۱۴ خط كف دست و مفاهيم آن‌ها

  خط زمين: سبك زندگي
  خط خورشيد: خوش‌بيني
  خط آب: احساسات
  خط عطارد: برقراري ارتباط
  خط آتش: انرژي
  خط زهره: لذت و خوشي
  خط هوا: تفكر
  خط ماه: توانايي روحي و رواني
  خط اتصال: تمركز
  خطوط مريخ: شجاعت
  خطوط مشتري:روحانيت
  خط نپتون: احساساتي بودن
  خط زحل: تسلا
  خط ايكاروس: آزادي


۱۴ خط كف دست و مفاهيم آن‌ها
آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

خطوط دست به وسيله امواج مغز شما ايجاد مي‌شوند. آن‌ها نقشه ضمير ناخودآگاه شما هستند. تصور كنيد هر يك از اين خطوط رودخانه‌اي در حال حركت هستند. هر چه خطوط عميق‌تر و گسترده‌تر باشند، مي‌توانند قدرت بيشتري را به شما ببخشند. اين به آن معناست كه انرژي آن‌ها در زندگي شما قوي‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر خط هواي دست شما عميق باشد، بيانگر اين است كه بيشتر وقت خود را صرف تفكر مي‌كنيد.

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

 داشتن خط باريك و كم عمق به معناي وجود قدرت اندك در اين نقطه است. اگر خط هواي شما كم عمق و ظاهري به‌نظر برسد، به اين معناست كه به سختي مي‌توانيد روي برنامه‌هاي‌تان متمركز شويد.

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

  خط كف دست بايد همانند يك رودخانه آشكار و روشن به‌نظر برسد. اگربه اين صورت باشد بيان مفهوم آن خط آسان خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر خط عطارد شما آشكار باشد، تبادل تفكرات‌تان براي شما آسان خواهد بود.

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

 همچنين خط كف دست شما مي‌تواند همانند رودخانه با قطعات بسيار مسدود و داراي انشعابات متعددي در طول مسير خود باشد. اگر خط كف دست شما به اين صورت است بيان انرژي آن خط مشكل‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر خطوط بسياري خط عطارد را قطع كرده باشند، اين به آن معناست كه در مورد تبادل تفكرات خود تامل مي‌كنيد. اگر همواره خطوط را به‌عنوان رودهاي انرژي مدنظر داريد. ادراك آن‌ها آسان خواهد بود.


با زمين سبك زندگي‌تان را بيابيد

افرادي كه اندكي در كف‌بيني اطلاعاتي دارند اين خط را خط زندگي مي‌نامند اما نام صحيح آن خط زمين است. بعضي افراد فكر مي‌كنند، اين خط بيانگر طول عمر فرد است و اين مسئله صحيح نيست. خط زمين نشان‌دهنده زندگي مورد نظر شماست. (نوعي از زندگي كه دوست داريد) نه طول زندگي.

اگر خط زمين عميق باشد، فرد توانايي برطرف كردن مشكلاتي را كه در طول زندگي با آن‌ها رو‌به‌روست، دارد. شخصي كه خط زمين دست او عميق نيست، در رويارويي با فشارها و مشكلات زندگي احساس دستپاچگي و پريشاني مي‌كند. همچنين به خاطر داشته باشيد كه هرچه اين خط گسترده‌تر و عميق‌تر باشد نيروي فيزيكي شخص بيشتر خواهد بود. باريك‌تر و كم‌عمق‌تر بودن اين خط بيانگر اين است كه شخص مورد نظر نيروي ضعيف فيزيكي دارد. خط زمين هميشه از مركز دست آغاز مي‌شود (در قسمت شست) و به سمت پايين مي‌آيد. قسمتي كه اين خط در آنجا به نقطه پاياني خود مي‌رسد، اهميت بسزايي دارد. خط زمين حول قسمت تويي شست كشيده شده است. اين ناحيه را «كوه زهره» مي‌نامند. اكنون ۶ نمونه اصلي خط زمين را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. به نمونه نگاه كنيد و نوع خط زمين خود را بيابيد. به خاطر داشته باشيد كه ابتدا از دست اصلي خود استفاده كنيد.


آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

خط زمين شخص اجتماعي و عاشق بيرون از خانه بودن

اين شكل نشان‌دهنده نوع منحني شكل خط زمين است كه بزرگ و فربه است. اين خط تقريبا به ميان كف دست مي‌رسد. اين به آن معناست كه شما شخصي بسيار اجتماعي و عاشق بيرون از خانه هستيد. به ندرت نسبت به انجام انفرادي كارها تمايل داريد. همچنين كمتر در خانه تنها به سر مي‌بريد. اغلب مايليد در كارهاي بيرون و با دوستان‌تان سر و كار داشته باشيد.


آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

خط زمين شخص خانه‌نشين يا علاقه‌مند به خانه

اين شكل بيانگر نوعي از خط زمين است كه منحني شكل نيست و از قسمت مياني دست دورتر است و نزديك به شست قرار دارد. اين خط بيشتر به شكل خط راست است تا منحني و به اين معناست كه خيلي به بودن در ميان شلوغي و جمعيت تمايل نداريد. آرامش و خلوت را بسيار دوست داريد. گاهي لازم است روابط اجتماعي برقرار كنيد ولي نه خيلي زياد. شما با تعداد اندكي از دوستان خوب‌تان خرسند هستيد.


آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

خط زمين شخص خانواده دوست

اگر خط زمين شما در قسمت تحتاني كوه زهره به نقطه انتهايي خود برسد، متوجه خواهيد شد كه خانه و خانواده اهميت بسزايي براي شما دارد. دوست داريد اتاق خواب‌تان راحت باشد و از تزئين و گذراندن وقت خود در آن لذت مي‌بريد. اغلب از جابه‌جايي خوش‌تان نمي‌آيد. مكاني كه در آن زندگي مي‌كنيد و همسايه‌هاي‌تان براي شما بسيار حائز اهميت هستند. هميشه به دانستن آنچه در پيرامون مي‌گذرد احساس نياز مي‌كنيد و با قدم گذاشتن به سن جواني شايد تمايل به خريد خانه‌اي بزرگ در اطراف شهر در شما ايجاد شود.


آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

خط زمين شخص ماجراجو

اين نوع خط زمين به سمت قسمت ديگر كف دست حركت مي‌كند و كوه ماه به نقطه پاياني خود مي‌رسد. اگر خط كف دست شما به اين شكل است در اين صورت عاشق انواع ماجراجويي و سفر هستيد. ممكن است بيشتر وقت خود را صرف تحقيق كنيد تا بودن در خانه.شايد هم بخواهيد باستان‌شناس يا كاشف شويد. احتمالا از رفتن به سفرهاي طولاني لذت مي‌بريد. مطالعه در مورد اماكن دوردست و تمامي افراد جهان براي شما جالب است.


آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

خط زمين شخص ناآرام

كوتاه بودن خط زمين بيانگر اين است كه شخص مورد نظر آزادي را بسيار دوست دارد. دارندگان اين خط افرادي ناآرام هستند و از سخت‌كوشي لذت مي‌برند. اگر شما چنين خطي داريد متوجه خواهيد شد كه بيشتراوقات خود را صرف كار براي دستيابي به اهداف‌تان مي‌كنيد. شخصي كه براي حضور در المپيك آموزش بسيار مي‌بيند، مي‌تواند اين خط زمين را داشته باشد. اغلب افرادي كه اين نوع خط كوتاه را دارند بيشتر وقت و انرژي خود را در راه پيروزي به كار مي‌بندند.


آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

آیا خطوط و اشکال روی کف دست انسان با ویژگی های شخصیتی شخص ارتباط دارد؟

تغييرات خط زمين با سبك زندگي

اين شكل نشان‌دهنده انفصال در خط زمين است. اين خط نيمي از راه را دور كوه زهره سپري كرده و در آنجا قطع مي‌شود، سپس دوباره از نزديك آن ولي از مكان متفاوتي شروع مي‌شود. هرگاه خط زمين شما منقطع ‌شود به مكان ديگري نقل مكان مي‌كنيد. اگر انفصال آن بزرگ باشد ممكن است جابه‌جايي عظيمي در زندگي خود داشته باشيد به‌صورتي كه كل زندگي شما را تغيير دهد. يعني چيزي مانند جا‌به‌جايي از ساحل شرقي به ساحل غربي. اگر خط زمين شما ۲ يا ۳ انفصال دارد، شما توانايي تفوق بر تغييرات را داريد.

بازدید : 129 views بار دسته بندی : آموزش کف بینی تاريخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.