آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلاماخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام را برای شما عزیزان گرامی قرار دادیم . آیا سحر و جادوگری و فال بینی و پیشگویی و کف بینی و طلسمات از نظر اسلام حرام است ؟

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,طلسم و جادو آیا حرام است,آیا جادو و سحر و دعانویسی حرام است,آیا طلسم و دعانویسی حرام است,طلسم و دعا و جادو از نگاه اسلام,آیا ارتباط با ارواح و احضار جن و موکل حرام است؟,ارتباط با ارواح و احضار جن,ارتباط با ارواح,احضار جن و روح

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن,پیشگویی و فالگیری و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها در اسلام,ارتباط با ارواح و احضار جن دعانویسی طلسم یهودی

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن

بسياري از هموطنان شايد شنيده باشند كه نظام ما با رمالان و افراد جن گير برخورد قانوني مي كند اما هنوز نمي دانند كه كار اين گروه ، شرعاً نيز حرام است . مرحوم صاحب جواهر كه فقهاي اخير رساله عمليه خود را به تأسي از نظريات ايشان پايه گذاري مي نمايند فرمودند :(حرام است و از محرمات است تعليم گرفتن و ياد دادن سحر يا مقداري از آن را عملي كردن و تعليم دادن).امام خميني (ره) هم فرمودند:(عمل سحر،تعليم دادن و فرا گرفتن و كسب به آن حرام است) … ( جواهر الكلام ج ۲۲ ص ۷۵ و تحرير الوسيله ج ۱ ص ۴۹۸ ) .

ارتباط با اجنه نيز شديداً مورد نهي بوده و رفتن به نزد كاهن ، پيشگو و فال گير نزد اسلام حرام شمرده شده است. و پول دادن و پول گرفتن براي احضار جن و كف بيني و آئينه بيني و انواع طلسم ها و سحر ها نيز حرام گرديده است .پس شما خوانندگان عزيزي كه تا اكنون نمي دانستيد ، اكنون بدانيد كه در اسلام هيچ مجوزي شرعي به كسي داده نشده كه براي ما فال بگيرد يا جن و روح احظار كند و راز گذشته و آينده بگويدحتي در مواردي كه ضرركرده ايم بايد به شرائط تن بدهيم ، فرض اگر تمام سرمايه مان را آمدند جمع كردند و بردند بايد خود را سرزنش كنيم كه احتياطات امنيتي را لحاظ نكرديم نه اين كه چراغ به دست دنبال جن گير و رمال و آئينه بين بگرديم كه آن فرد بيايد سارق را به ما معرفي كند . بسياري از آنها دروغ مي گويند فرض كه يكي راست بگويد و جن داشته باشد و به شما اطلاع دهد، اين جا، دو امر خطرناك اتفاق افتاده است: اول اينكه شما با اين عمل به فعل حرامي افتاديد و با تصديق يك رمال و بعداً تبليغ او عملاً مبلغ روشي نادرست او خواهيد شد . دوم اينكه حس انتقام شما را به سمت آن سارق يا سارقين خواهد كشاند و چه بسا جنايتها، قتل و حوادث دلخراش بعداً گريبان گير طرفين گردد. بنده ي خوب خدا، اگر قرار بود من و شما اموري كه از ديد ما مخفي نگه داشته شده است را بدانيم كه آن خداي حكيم و مهربان آن قدرت را به ما مي داد، وقتي او اراده مي كند كه ما ندانيم سارق و دزد مال ما چه كسي است پس حتماً حكمت و مصلحتي داشته است. بردن مال ما دردش و ناراحتي اش بيشتر است يا دانستن نام دزد و تعقيب كردن او و فكر انتقام گرفتن و درگيري و قتل و جنايت هاي بعدي؟ كمي انديشه لازم است كه هرگز به دنبال چنين افرادي راه نيافتيم كه مثلاً چيزهايي را كه ما نمي دانيم براي ما علني كنند. اين يكي از همان مصاديق «ميوه ممنوعه» است كه نبايد به سمت آن برويم. جد بزرگ ما به حرف خدا گوش نكرد و خواست بداند كه مزه آن ميوه درختي كه خدا او را از خوردنش منع نموده است چيست و رفت و به شيطان گوش داد و ميوه را خورد و شد آن چه نبايد مي شد و از بار آن گناه است كه ما فرزندان آدم همچنان در رنج و تعب هستيم، پس چرا ما آن تجربه را تكرار كنيم و ميوه هاي ممنوعه ديگر را بخوريم و به دنبال كشف چيزهايي باشيم كه دستور داده شده و مصلحت دانسته شده كه «ندانيم».

بازدید : 992 views بار دسته بندی : ارتباط با ارواح و موکل و احضار جن ، طلسم و سحر و جادو و افسون تاريخ : ۱۹ مهر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.