چرا تماس صوتی تلگرام متوقف شد؟ پای توجیه مالی اپراتورها در میان است؟

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری