اشاره قران به اینکه شهوت تفکر و رفتار ادمها را نیز منفی می کند

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری