در تهران دانشجویی بر اثر اتفاقی از ساختمونی که ارتفاغش بیش از 3 متر بود سقوط کرد

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری