• پارت دهم رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ....................... پارت دهم رمان سایه ی نفرت ................. رمان سایه ی نفرت که تقابل بسیار زیبای دو فرد با دو دیدگاه بسیار زیبا و متفاوت است و جریان های متفاوتی که این دو فرد می سازند ............................. رمان سایه ی نفرت که یکی از بهترین رمان های نوشته شده در ایران است ............... این رما نتقابل بین مریم و آریاست ... آریا پسری جوان است که در زندگی خود یکبار شکست عشقی خورده است و حالا سعی در جبران آن دارد ..... این دو فرد با دو زندگی متفاوت به صورت جالبی سر راه هم دیگر قرار می گیبرند و زندگی جدید و تازه ای را برای خود می سازند

 • رمان سایه ی نفرت پارت نهم

  سلااااااااااااااااااام دوستان .................... این هم از پارت نهم رمان سایه ی نفرت ................. رمان سایه ی نفرت که تقابل دو فرد با دو دیدگاه و جریان زندگی متفاوت است................ در این رمان میرم و آریا که شخصیت های این داستان هستند .......... آریا پسر جوانیست که شکست عشقی سابق را تجربه کرده است وحالا یک خلا عمده در زندگی خود احساس می کند و حالا سعی در جبران این خلا دارد ........ آریا و مریم که با دو دیدگاه و زندگی متفاوت هستند به صورت کاملا جحالب سر راه هم دیگر قرار می گیند و یک آغاز یک عشق رویایی بین آنها است ............ ادامه ی این داستان را حتما ببینید و آن را از دست ندهید ......

 • پارت هشتم رمان سایه ی نفرت

  سلام دوستان ......... پارت هشتم رمان سایه ی نفرت ................... رمان سایه ی نفرت که تقابل دو فرد با دیدگاه های متفاوت درزندگی های متفاوت درجریان های متفاوت را نشان می دهد جزو بهترین رمان های ایران شناخته شد .....................رمان سایه ی نفرت که یک دختر و یک پسر به نام آریا در آن بازی می کنند ..... آریا پسری است که به خاطر شکست عشقی سابق خود خلا در زندگی احساس می کند و همین هنگاهم است که این دختر سر راه این پسر قرار گرفته و یک فصل جدیدی از زندگی برای این دو نفر شکل می گیرد .......... زندگی متفاوت برای این دو نفر بسیار جالب است . بقیه ی داستان را با ما ادامه دهید تا به قسمت های زیبای آن برسیم ....

 • رمان سایه ی نفرت پارت هفتم

  سلام دوستان ...................... اینم هم از پارت هفتم رمان سایه ی نفرت .............. رمان زیبا و خواندنی سایه ی نفرت که تقابل زیبای دو فرد با دو دیگاه زیبا و متفاوت را بیان می کند .............. این دو فرد با دو دیدگاه و دو جریان زندگی متفاوت سر راه هم دیگر قرار گرفت و پیشرفت های زیادی در زندگی میکنند .......... یک دختر و یک پسر که آریا نام دارد ............آریا به خاطر شکست عشقی سابقی که خورده است کمی در زندگی خخود خلا احساس می کند................ آریا هم اکنون به دنبال راهی برای پر کردن خلا زندگی خود است ......... در همین هنگام این دو فرد به صورت زیبایی سر راه هم قرار گرفته و یک زندگی زیابیی ساخته می شود ....

 • رمان سایه ی نفرت پارت ششم

  سلام دوستان............... این هم یک پارت دیگر یعنی پارت ششم رمان سایه ی نفرت را برای شما می خواهم بازگو کنم............. رمان سایه ی نفرت که در واقع تقابل دو جریان زیبا و جالب از دو دیدگاه ، دو زندگی و................................... متفاوت است و این دو نفر یک دختر و یک پسر به نام آریا هستن ............... آریا پسری جوان است که در زندگی خود یک بار شکست تلخ عشقی را تجربه کردهخ است و الان ییک خلا بزرگ در زندگی خود دارد ............. او الان به دنبال راهی است تا این خلا را پر کند ... ........... در همنی هنگام این دو فرد با دو جریان متفاوت سر راه همدیگر قرار می گیرند و یک داستان کامل را می سازند ......

 • رمان سایه ی نفرت پارت پنجم

  سلام دوستان....... این مقاله پارت پنجم رمان سایه ی نفرت را برای شما قرار دادم امیدوارم از ان لذت ببرید ............ رمان سایه ینفرت که این پارت پنجم آن است تقابل دو فرد با دو دیدگاه و جریان زندگی متفاوت را بارزگو می کند .............یک پسر و یک دختر.........آریا شخص پسر این داستان است و او به خاطر شکست عشقی سابقی که در سال گذشته دذاشته است الان یک خلال شدید در زندگی خود احساس می کند ... او الان دو زن موقت دارد ولی باز هم این خلا را احساس می کند .... در همین اوقات این دو فرد با دو جریان متفاوت سر راه هم دیگر قرا ر می گیرند و یک داستان و رمان بسیار خواندنی را برای مخاطبان خود ایجاد می کندد .............

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری