• کافه نادری

  کافه نادری نه از نظر قدمت نه از نظر جایگاه که از نظر مرکزیتی که پر از خاطره،پر از احساسات ناب،پر از وصل ها و فصل هاست نامش بر سر زبان هاست...کافه نادری با تمام سادگی اش هیچگاه قدیمی و بنجل نخواهد شد!میدونید چرا؟چون بوی ناب سادگی میدهد تورا از خودت از واقعیت وجودیت جدا نمیکند بلکه تورا با اصل بودن در دنیای شلوغ امروزی آشنا میکند و تورا پناهی میدهد از تمام ناملایمتی های جامعه در گوشه ای خلوت و دلنشین.که میتوانی در تمام فصل ها از فضای باز زیبایش لذت ببری و روحت را به نسل ها قبل سفر دهی.نسلی که دیگر هیچ تصوری از زیبایی هایش حتی در ذهن بزرگانمان نیست اما حس و بوی اش هم چنان در کافه ای به نام نادری در خیابان همیشه شلوغ جمهوری به مشام میرسد.

 • پارت 19 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ...................................................................... رمان سایه ی نفرت که بین دو فرد به نام های آریا و مریم است و یک رمان جالب را می سازند ................................................... آریا و مریم از دو دیگاه و خانواده و و جریان فکری متفاوت هستند که سر راه هم دیگر قرار گرفته و یک فصل نو وآغازی جدید در زندگی آنها پدید خواهد امد و عشقی عمیق بین آنها شکل خواهد گرفت ...................................................

 • رمان سایه ی نفرا پارت 18

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ............................................................................... پارت 18 رمان زیبا و خواندنی سایه ی نفرت که داستان تاقابل بین یک عشق آسمانی با یک شکست عشقی است ...................................................... در این داستان که آریا و مریم شخصیت های آن هستند و به زودی سر راه هم قرار می گیرند .................... مریم و آریا دو زندگی متفاوت داشتنتد و حالا سرراه هم قرار می گیرند و یک زندگی متفاوت را اغاز می کنند ...............

 • پارت 16 رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان .............................................................................................................. پارت 16 رمان سایه ی نفرت که تقابل بین خیر و شر و دودیگاه متفاوت از دو فرد متفاوت را بیان می کند ........................... مریم و آریا با دودیگاه متفاوت دو جریان متفاوت را ایجحاد کرده و یک زندگی عالی را برای خود می سازند و این داستان سر راه هم قرار گرفتن انهاست که یک آغاز جدید در زنمدگی آنها بود و این زندگی به سرعت در حال شکل گیری و پیشرفت و.......................

 • پارت 15 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ................................................................................................................ پارت 15 داستان زیبا و خواندنی بین آریا و مریم از رمان سایه ی نفرت ................................................................داستان بین عشق و علاقه داستان بین نفرت و شکست داستان تقابل دو نفر با دودیگاه متفاوت .............................. در این رمان آریا و مریم با دو دیگاه متفاوت به زودی سر راه هم قرار خواهند گفرت و یک زندگی عالی را ایجاد خواهند کرد و...............

 • پارت 14 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ..................................................................... پارت 14 رمان سایه ی نفرت را توی این مقاله قراردادم ....................................... رمان سایه ی نفرت که یک رمان ممتاز و عالی ایرانیاست داستان تقابل بین دو فرد به نام های آریا و مریم است را بزگو می کند ................................ آریا و مریم دو فرد با دودیگاه و جریان زندگی متفاوت هستند که با هم برخورد می کند و سر راه هم قرار گرفته و یک زندگی تازه برای آنها آغاز خواهد شد و ادامه را حتما بخوانید .........

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری