• پارت 13 رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ......................................................... پارت 13 رمان سایه ی نفرت ................................................... رمان سایه ی نفرت که یکی از بهترین رمان های فراسی می باشد داستان تقابل بین مریم و آریاست ......................... مریم و آریا دو فرد با دودیگاه متفاوت هستند.............. این دو فرد با دو جریان متفاوت به زودی سر راه هم دیگر قرار خواهند گرفت و یک جریانن زیبایی را رقم خواهند زد ............ آریا پسری است که شکست عشقی را تجربه کرده است و حالا می خواهد یک خلا را پر کند و..........

 • پارت 12 رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ............................................................. پارت دوازده رمان سایه ی نفرت .............................................. رمان سایه ی نفرت که تقابل دو دیدگاه و جریان متفاو را بازگو می کند یکی از بهترین رمان های ایرانی است ......................................... این رمان که مریم و آریا شخصیت های آن می باشد ......................................... مریم و آریا هر کدام با زندگی های متفاوت هستند آریا کعهه قبلا شکست عشقی را تجربه کرده است و حالا یک خلا درزندگی خود احساس می کند به زودی با مریم .......................................

 • پارت 11 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ............................. رمان سایه ی نفرت پارت یازدهم ..................... رمان بسیار دیدنی و خواندنی سایه ی نفرت که تقابل دو فرد به صورت جالب است را بیان می کند .......................................... در این رمان که تقابل بین مریم و آریاست ...................... آریا پسری جوان است که قبلا شکست عشقی خورده است و حالا در زندگی خود یک خلا زیاد را احساس می کند و. سعی می کند این خلا را جبران کند.و..................... در همین حال مریم و آریا سر راه هم دیگر قرار می گیرنتد و یک فصل جدید از زندگی بروی آنها گشوده می شود ...................

 • پارت دهم رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ....................... پارت دهم رمان سایه ی نفرت ................. رمان سایه ی نفرت که تقابل بسیار زیبای دو فرد با دو دیدگاه بسیار زیبا و متفاوت است و جریان های متفاوتی که این دو فرد می سازند ............................. رمان سایه ی نفرت که یکی از بهترین رمان های نوشته شده در ایران است ............... این رما نتقابل بین مریم و آریاست ... آریا پسری جوان است که در زندگی خود یکبار شکست عشقی خورده است و حالا سعی در جبران آن دارد ..... این دو فرد با دو زندگی متفاوت به صورت جالبی سر راه هم دیگر قرار می گیبرند و زندگی جدید و تازه ای را برای خود می سازند

 • رمان سایه ی نفرت پارت نهم

  سلااااااااااااااااااام دوستان .................... این هم از پارت نهم رمان سایه ی نفرت ................. رمان سایه ی نفرت که تقابل دو فرد با دو دیدگاه و جریان زندگی متفاوت است................ در این رمان میرم و آریا که شخصیت های این داستان هستند .......... آریا پسر جوانیست که شکست عشقی سابق را تجربه کرده است وحالا یک خلا عمده در زندگی خود احساس می کند و حالا سعی در جبران این خلا دارد ........ آریا و مریم که با دو دیدگاه و زندگی متفاوت هستند به صورت کاملا جحالب سر راه هم دیگر قرار می گیند و یک آغاز یک عشق رویایی بین آنها است ............ ادامه ی این داستان را حتما ببینید و آن را از دست ندهید ......

 • پارت هشتم رمان سایه ی نفرت

  سلام دوستان ......... پارت هشتم رمان سایه ی نفرت ................... رمان سایه ی نفرت که تقابل دو فرد با دیدگاه های متفاوت درزندگی های متفاوت درجریان های متفاوت را نشان می دهد جزو بهترین رمان های ایران شناخته شد .....................رمان سایه ی نفرت که یک دختر و یک پسر به نام آریا در آن بازی می کنند ..... آریا پسری است که به خاطر شکست عشقی سابق خود خلا در زندگی احساس می کند و همین هنگاهم است که این دختر سر راه این پسر قرار گرفته و یک فصل جدیدی از زندگی برای این دو نفر شکل می گیرد .......... زندگی متفاوت برای این دو نفر بسیار جالب است . بقیه ی داستان را با ما ادامه دهید تا به قسمت های زیبای آن برسیم ....

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری