• پارت 16 رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان .............................................................................................................. پارت 16 رمان سایه ی نفرت که تقابل بین خیر و شر و دودیگاه متفاوت از دو فرد متفاوت را بیان می کند ........................... مریم و آریا با دودیگاه متفاوت دو جریان متفاوت را ایجحاد کرده و یک زندگی عالی را برای خود می سازند و این داستان سر راه هم قرار گرفتن انهاست که یک آغاز جدید در زنمدگی آنها بود و این زندگی به سرعت در حال شکل گیری و پیشرفت و.......................

 • پارت 15 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ................................................................................................................ پارت 15 داستان زیبا و خواندنی بین آریا و مریم از رمان سایه ی نفرت ................................................................داستان بین عشق و علاقه داستان بین نفرت و شکست داستان تقابل دو نفر با دودیگاه متفاوت .............................. در این رمان آریا و مریم با دو دیگاه متفاوت به زودی سر راه هم قرار خواهند گفرت و یک زندگی عالی را ایجاد خواهند کرد و...............

 • پارت 14 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ..................................................................... پارت 14 رمان سایه ی نفرت را توی این مقاله قراردادم ....................................... رمان سایه ی نفرت که یک رمان ممتاز و عالی ایرانیاست داستان تقابل بین دو فرد به نام های آریا و مریم است را بزگو می کند ................................ آریا و مریم دو فرد با دودیگاه و جریان زندگی متفاوت هستند که با هم برخورد می کند و سر راه هم قرار گرفته و یک زندگی تازه برای آنها آغاز خواهد شد و ادامه را حتما بخوانید .........

 • پارت 13 رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ......................................................... پارت 13 رمان سایه ی نفرت ................................................... رمان سایه ی نفرت که یکی از بهترین رمان های فراسی می باشد داستان تقابل بین مریم و آریاست ......................... مریم و آریا دو فرد با دودیگاه متفاوت هستند.............. این دو فرد با دو جریان متفاوت به زودی سر راه هم دیگر قرار خواهند گرفت و یک جریانن زیبایی را رقم خواهند زد ............ آریا پسری است که شکست عشقی را تجربه کرده است و حالا می خواهد یک خلا را پر کند و..........

 • پارت 12 رمان سایه ی نفرت

  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ............................................................. پارت دوازده رمان سایه ی نفرت .............................................. رمان سایه ی نفرت که تقابل دو دیدگاه و جریان متفاو را بازگو می کند یکی از بهترین رمان های ایرانی است ......................................... این رمان که مریم و آریا شخصیت های آن می باشد ......................................... مریم و آریا هر کدام با زندگی های متفاوت هستند آریا کعهه قبلا شکست عشقی را تجربه کرده است و حالا یک خلا درزندگی خود احساس می کند به زودی با مریم .......................................

 • پارت 11 رمان سایه ی نفرت

  سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان ............................. رمان سایه ی نفرت پارت یازدهم ..................... رمان بسیار دیدنی و خواندنی سایه ی نفرت که تقابل دو فرد به صورت جالب است را بیان می کند .......................................... در این رمان که تقابل بین مریم و آریاست ...................... آریا پسری جوان است که قبلا شکست عشقی خورده است و حالا در زندگی خود یک خلا زیاد را احساس می کند و. سعی می کند این خلا را جبران کند.و..................... در همین حال مریم و آریا سر راه هم دیگر قرار می گیرنتد و یک فصل جدید از زندگی بروی آنها گشوده می شود ...................

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری