بازیکنانی که در صورت خرید احتمالی نیماراز پاری سن ژرمن جدا خواهند شد

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری