حرفهای اقای مهدی دانشمند در مورد ربا بودن و نزولی بودن بانکها و موسسات ایرانی

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری