برای خندیدن و شادی کردن شطر تعیین نکنید خندیدن واقعی اندیشه شادی آفرین است.

  • خانه
  • آموزش
  • برای خندیدن و شادی کردن شطر تعیین نکنید خندیدن واقعی اندیشه شادی آفرین است.

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری