نابودی اقتصاد کشور و بیکاری با گذاشتن پول در بانکها و دریافت سود به جای اشتغالزایی

  • خانه
  • کسب و کار
  • نابودی اقتصاد کشور و بیکاری با گذاشتن پول در بانکها و دریافت سود به جای اشتغالزایی

ارسال نظرات

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری